Home | Over ons | Contact

T.H.

facebooklogo

Verslag

Videoclub Phoenix

Verslag Bijeenkomst 16 april, 2018


Na de opening door Joke liet Frans een filmpje zien, wat hij met zijn telefoon had opgenomen bij de districtswedstrijd van afgelopen zaterdag.De mening in de zaal was, dat men het met het juryrapport van de hoofdprijs wel eens kon zijn.
Nico blijkt naast een filmer ook een doe het zelver te zijn. Hij had voor zijn camera een frame gemaakt van rioleringsbuis, om de camera met 2 handen te kunnen vasthouden, en daardoor een stabieler beeld te krijgen. Ook een in onbruik geraakt onderdeel had hij omgebouwd tot een schouderstatief. Direct aangesloten op de beamer was te zien, dat dit erg effectief werkte. Misschien niet helemaal zo effectief als een glide-cam, maar met een fractie van de kosten kwam hij erg dicht in de buurt. Nico blijkt een goede neus voor goedkope oplossingen te hebben. Dankzij de website van onze chinese rover, had hij een handle voor de focusring en een permanente zonnekap geregeld, voor een paar euro. Zeker in vergelijking met de prijzen die Sony normaal vraagt, voor een schijntje.
Na de pauze liet Reinier opnames zien, die hij met Frans en Jos gemaakt had in de Catharijnekerk van een chantykoor. Het geheel was een multicam montage met 3 beeld en 4 geluidssporen. Vooral het omgevingsgeluid en de storende nagalm waren erg irritant. Uit de zaal kwamen dan ook verschillende suggesties om de geluidskwaliteit te verbeteren.
Tot slot van de avond liet Frans nog een paar “Jur”producties zien uit de hele oude doos. Het was een vermakelijk gezicht om enkele van onze leden in een 20 jaar jongere uitvoering terug te zien.
De volgende clubavond is op 1 mei, waarop we beginnen met een ingelaste ledenvergadering van 5 minuten vanwege de nieuwe privacyreglementen van Phoenix.
OOO

Verslag Bijeenkomst 3 april, 2018


Na de opening door Joke nam Ton het woord. Iedereen had via tv en kranten al gehoord, dat er nogal wat comotie was rondom de privacy wetgeving.
Uiteraard komen wij daar ook niet onderuit. Gelukkig heeft de NOVA een aantal consept formulieren gemaakt, die we aan kunnen passen, maar er moet toch een hoop gebeuren.
Op de eerste plaats moet het bestuur het consept voor het privacybeleid en van het privacyreglement opstellen. Dat doen we op de bestuursvergadering van 12 april. De aangepaste stukken kunnen dan voor 17 april met de agenda aan de leden worden toegezonden, 2 weken voor 1 mei, de dag waarop we een (korte) algemene ledenvergadering houden. Om die vergadering echt kort te houden wordt de medewerking van alle leden gevraagd, om de stukken thuis door te lezen, en opmerkingen aan het secretariaat door te geven. Het bestuur kan dan nog eventuele wijzigingen voorstellen in de algemene vergadering en die daar in stemming brengen.
Later zal dan nog een nieuw aanmeldingsformulier worden verspreid, om de aanvullende toestemmingen van de leden te krijgen.
Omdat openbare verspreiding van namen erg moeilijk ligt, zal op de website meer achter het log-in scherm verdwijnen. Omdat whatsapp van bron tot bron versleuteld is, is het belangrijk dat iedereen zijn mobiele nummer opgeeft, zodat eventuele inlog gegevens via whatsapp verstuurd kunnen worden.
Verder werd iedereen er op gewezen, dat woensdagavond een bezoek aan Videoclub Rijnmond zal worden gebracht. Ze beginnen in Spijkenisse Noord om 7.30 uur.
Hierna was het gelukkig tijd voor de vakantiefilm wedstrijd
Er waren in totaal 9 films ingezonden, van een heel behoorlijke kwaliteit.
Ex aequo tweede en derde waren de films Boekarest van Nico en Vautours boven de camping van Reinier, met ieder 3 punten. De winnaar was Bob met Banjarmasin die 6 stemmen kreeg.
Omdat er enig tumult ontstond over het uitvoeren van de kettingfilm, draaide Frans nog een keer de film over een cent.
Groep 3, Jannie, Reinier en Rein kregen de opnames van groep 2 mee, om een vervolg op deze film te maken.
Als opvullertje liet Frans de film zien, die hij samen met Jos had opgenomen en die zijn dochter had gemonteerd over de uitvoering van de verschillende groepen van LPLive.
Goed 11.00 uur stopten we er mee, iedereen tot morgen 4 april in Spijkenisse, en zoniet, tot MAANDAG 16 APRIL voor de volgende bijeenkomst.
OOO


Verslag Bijeenkomst 20 maart, 2018


Vanavond zaten we dankzij de verkiezingen van woensdag in het kraaienest. Als gewoonlijk opende Joke, waarop Ton een verslag gaf van zijn bezoek aan de biberbunker. Het idee om het als film uitje te gebruiken kunnen we wel laten varen, daar zijn de ruimtes niet geschikt voor. Bijgestaan door Berrie vertelde Ton, wat de biberbunker inhield en wat het bestuur van ons wilde. Besloten is, wat ook al aan de betrokkenen is verteld, dat eerst het gidsen project in Brielle wordt afgerond, waarna we onze aandacht op de biberbunker gaan richten. Hierna werden 5 verschillende opdrachten uitgereikt, met een richting voor een te maken film. In de film moet 1 plotwending voorkomen en hij moet een clou hebben. Tot de pauze is iedereen in groepjes van 3 bezig geweest dit idee uit te werken. De bedoeling is, dat de filmpjes dan op 4 september, bij de opening van de tweede helft van het seizoen vertoond worden. Na de pauze hebben we nog wat films bekeken. Van Bob een bezoek aan een drijvende markt in Banjarmasin, Indonesie, Rinus en Cees hadden en filmpje gemaakt over toeristisch Brielle. Nico liet een filmpje over Boekarest zien, waarbij de schreinende tegenstelling tussen het protserige volkspaleis, en de spuitende en snuivende kinderen die op straat leven duidelijk naar voren kwam. Berrie liet de treinreis naar Rome zien en Jannie had een uitje met bewoners van de Herbergier naar Blijdorp gefilmd.
Tegen elven is iedereen weer opgestapt.
Volgende bijeenkomst, 3 april houden we onze vakantiefilm wedstrijd, waarvoor 8 films zijn ingediend. Iedereen is natuurlijk met introducee weer welkom op deze avond.
OOO

Verslag Bijeenkomst 6 maart, 2018


Na de obligate opening van Joke, deelde ze mee, dat Reinier tijdens de winterse periode hard was gevallen. Op de vraag wie er met welke films naar onze zustervereniging in Spijkenisse wilde gaan, werd vlot geantwoord.
Ton gaat met Columbia street Flower Market en Goud, Cees met een dagje Giethoorn, het experiment en Linke Sjaak, Jannie met van Gras tot Kaas, Bob met Tracking in Myanmar en Flores, Jan met de Droom, Berrie neemt het ei mee en Wim de Grotten van Han en door de Ardennen. Frans zal een voorstel maken van een programma en dit aan de deelnemers voorleggen. Het clubuitje zou naar de Biberbunker kunnen gaan, maar dat moeten we eerst even regelen. Ton plant een afspraak met Bouwen. De themafilm zal gaan over “de Polder”dit kan in de meest ruime betekenis worden opgenomen. Na het zomerreces willen we de resultaten bekijken.
Bob wil zijn film het Land van de Tara Toraja op het vakantiefilm festival laten zien. Bij de vertoning wordt gevraagd, of de balans in de geluidslaag wel goed zit. Pietro wil een film van een avond in Afrika laten zien. De beelden zijn prachtig van compositie en sfeer, maar misschien is een voice over goed om uit te leggen wat de olifanten aan het doen zijn, want nu wordt het wat langdradig. Een snaller montage geeft een boeiender film, al wordt het heel moeilijk omdat alle opnames zo mooi zijn.
Nico laat een film van Marokko zien, nog in 4x3 verhouding, en 15 jaar oud. Als hij de teksten vervangt door en voice over, en het aantal dromedarissen wat inkort, een prima film voor het vakantiefilm festival.
Zijn film over het Falkirk Wheel valt vooral op door de flashy titels, maar is een gedegen verslag, compleet met schema’s.
Bob liet nog een kort filmpje zien, wat hij gemaakt had in het Guesthouse in Djokjakarta, genaamd "Next door". Na terugkeer heeft hij het filmpje opgestuurd naar de eigenaar, als dank voor de gastvrijheid.
Rinus liet wat vergelijkende opnames zien van zoom, pan en tilt bewegingen, ten opzichte van rijders en crane opnames. De actieve beelden komen veel levendiger over, maar ook hier geld, net als voor ingewikkelde overgangen, oversdaad schaadt.
Nico liet zien hoe je in Edius een splitscreen opname van het duo Nico en Nico kunt maken, zonder hinderlijke rand ertussen. Ook zijn 1 minuut film appelmoes, met sprekend fruit is erg knap en leuk.
Hierna hebben we, speciaal voor de nieuwe leden de verschillende opnames van de 9 shots film het ei en de verschillende montages van berrie’s Giethoorn laten zien.
20 maart komen we weer bij elkaar, dan gaan we scenario’s maken voor samen te maken filmpjes.
OOO


Verslag Bijeenkomst 6 februari, 2018Vanavond hielden we onze jaarlijkse clubwedstrijd. Om 19.30 uur zat het grootste gedeelte van de leden en de jury al klaar om te beginnen, maar we hebben toch tot 20.00 uur gewacht, tot iedereen aanwezig was, zodat Joke de zitting kon openen en de juryledeen, Jille Koopmans, voorzitter en Jan van Wandelen en Dirk de Cocq leden, welkom kon heten. Naast de leden waren er enkele dames meegekomen, en ons nieuwste lid Pietro was ook van de partij.
Op het laatste moment heeft Jannie haar film, nog aangemeld, maar dat was helaas niet overal bekend, zodat ze niet op het programma vermeld stond.

In een vlot tempo werden de verschillende films vertoond en na een pauze gaf de jury in grove lijnen de beoordeling.

1. Het land van de Tana Toraja van Bob.De jury oordeeelde dat het een interessante film was, maar in tegenstelling tot wat de titel deed vermoeden, ging hij hoofdzakelijk over het begrafenisritueel.
2. Mijn Droom van Jan, een tot nadenken stemmende sfeerfilm met toepasselijke muziek en een goede montage
3. De Hoofdprijs, Cees Een leuk goed verfilmd verhaal met helaas wissellende geluidskwaliteit.
4. De taal van de bloemen, Ton. Goed camerawerk, geen structuur het duitse lied is niet begrepen.
5. Opbouw ring, Berrie. Goed camerawerk, muziek overdonderend, wat misschien bij het onderwerp past, goede montage.
6. Columbia Street Flower Market, Ton.Goede opbouw prettige voice over veel afwisseling. Deel van mensen met telefoons misschien wat lang.
7. Het mysterie van de Cigales, Reinier. De gesproken teksten worden niet altijd afgemaakt. Leuk, om campinggasten commentaar te laten spreken. Cigale die op vinger kruipt goede vonst om schaal van de, vaak, macro opnamesw te laten zien.
8. De Musical, Jannie. De titel sluit niet geheel aan op de inhoud. Een chronologisch verteld verhaal met goed camera werk.

jannie Jannie heeft de zaalprijs

Aan het einde was de derde prijs voor Ton met Columbia Street Flower Market, Reinier was tweede met zijn Cigales,
tonreinier

en Cees ging met “de Hoofdprijs” met de hoofdprijs naar huis.
ceesooo


Verslag Bijeenkomst 23 januari, 2018Vanavond hielden we de eerste reguliere bijeenkomst in 2018.
De opkomst was goed, Joke was vanwege medische redenen afwezig, Bob was weer materiaal opdoen voor zijn volgende film.
Het belangrijkste onderwerp van vanavond was het bespreken van de ketting film. Om in de stemming te komen liet Frans zien, wat daar in het verleden aan gedaan was. Het was een film over een gelukscent, die van hand tot hand ging, en wat ziijn tijdelijke bezitters er mee meemaakten.Na de normale discussie hebben we de regels als volgt samengesteld.

1. Het start onderwerp i “Shoppen”
2. De duur is maximaal 3 minuten.
3. De filmpjes worden gemaakt door 4 groepjes van 3 leden.
4. Elke groep sluit zijn verhaal aan op de slotscene van de vorige groep, en ontwikkelt het dan verder.
5. De films hoeven niet te worden voorzien van begin of eind titels, dat kan altijd aan het einde gebeuren
6. Het streven is, om in het begin van de tweede helft van het seizoen het eindresultaat te vertonen.

De groepen zijn als volgt min of meer democratisch samengesteld:
1. Cees, Rinus en Frans
2. Jan, Wim en Jos
3. Berrie, Joke en Ton,
4. Rein, Reinier en Jannie.

Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat
Het was eigenlijk de bedoeling, dat Ton nu iets ging vertellen over muziekkeuze, met behulp van het programma Sonic Fire, maar helaas stond dit niet meer op de computer, zodat dit verhaal volledig in het water viel.
Frans liet een automatische montage zien, in dit geval van foto’s van de nieuwjaarsreceptie, gemaakt met de app Story Remix op muziek die het programma zelf had uitgekozen.
Reinier had nog een filmpje bij zich, gemonteerd op muziek van lentebeelden van de camping Le Chambron in Frankrijk, die hij aan zijn vrienden daar als kerstgroet had gestuurd. Jannie liet nog een (prachtig) ouwetje zien van een vakantie in 3 wildparken in Tanzania. Het grote wild spatte bijna van het doek af en we kregen ook een inzicht in het leven van verschillende stammen in dat gebied,
Na de pauze dook Frans weer in de Ediusproblematiek. Deze keer, het overzetten van een compleet dossier van de ene computer naar de andere, en het wegschrijven van een project naar een film.
Het was binnen de kortste keren tijd om weer op huis aan te gaan.
Cees vroeg alle leden die mee willen gaan naar Rijnmond op 4 april om dit te melden bij Cees, met de titel en de lengte van de film die ze daar willen laten zien. Het is belangrijk dat we bij onze zusterclub een goede indruk achterlaten, dus reageer a.u.b. allemaal.
Volgende clubavond, 6 februari clubwedstrijd vrij toegankelijk voor leden en introducees.
OOO


Verslag Bijeenkomst 12 december, 2017


De opkomst was naar omstandigheden goed. Bob was wegens festiviteiten afwezig, Jannie had haar pols verstuikt en kon dus slecht auto rijden, Reinier had nog steeds veel last van de naweeen van een operatie. Als gast verwelkomde Joke Nel, Koorengevel, die nog een Hi8 bandje had, wat ze graag op haar computer of tv wilde bekijken. Ton beloofde het voor haar te regelen.
Hierna was het de beurt aan het reguliere programma, de montage van door de club beschikbaar gestelde beelden. In dit geval, opnames van een dagje Giethoorn van Berrie.
Cees filmde hoe hij op de fiets naar giethoorn ging en te voet weer terrug kwam. Een geestige interpretatie van de beelden.
In de versie van Rinus overheersten de chinese touristen, die uiteindelijk de kopie van Giethoorn (Bij Sjanghai?) toch leuker vonden.
Wim liet de partner van Berrie, met de stem van zijn eigen vrouw fungeren als reisleidster.
We hadden ook nog een aantal 9 shots films, die nog niet aan vertoning waren toegekomen. De opdracht was, maak een shotlist met 9 shots en verfilm die. Wim had een filmpje over bowlen gemaakt. Cees over het opdraaiien van een klok,(en het zoeken naar de sleutel). Berrie had filmpje over het maken en inpakken van zakjes thee. Het filmpje van Bob stond helaas niet op de computer.
Rein liet even zien hoe hij met een dashboard cam het rijden op een onbekende bergweg had vastgelegd, Wetende dat hij met een verlengde bestelwagen met daarachter een stevige caravan die weg met hellingen tot 15% haarspeldbochten en kuddes koeien en schapen is opgereden, zorgen dat je begrijpt dat het commentaar van zijn vrouw daarbij pittig was. Rein had ook gevraagd of Frans uit wilde leggen hoe versnellen en vertragen van films in Edius werkt. Hij had een filmpje van fietsers op een pad, die hij zelf al fietsende gefilmd had. Frans legde het aan de hand van dit filmpje. En een van de vestingdagen in Hellevoetsluis uit, waarbij ook het inzoomen en automatisch volgen (in Edius 6) aan bod kwam.
We keken ook nog even naar het filmpje van Bob over een huwelijk in Griekenland, Waarna het punt monteren op de muziek ter sprake kwam. Berrie liet 2 versies van een treinreis in Italie zien, met een bezoek aan Rome. De tweede versie was aanzienlijk sneller gesneden dan de eerste, de muziek had ook een sneller tempo. Hier kwamen snel de voorkeuren van de verschillende leden naar voren. Om het verband muziekkeuze-filmbeelden te laten zien, bekeken we van Wim zijn film over de grotten van Han, op muziek van (Jean Michel?) Jarre. Die paste wonderwel bij de sprookjesachtige beelden in de grot. Dat het anders kan liet Ton zien in Indonesische sferen, beelden uit Indonesie op muziek van de Molukse band Massada. Hier had hij beelden van een Gamelan smederij zo gemonteerd, dat een drumsolo naadloos in het smeden overliep. Rinus attendeerde de leden op het tv programma het uur van de wolf, waarin afgelopen Zondag uitgebreid aandacht is besteed aan fimmuziek en zijn componisten. Tegen elven stopten we er mee. Iedereen prettige feestdagen en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie 9 januari, waarbij u met partner welkom bent. De vereniging zal zorgen voor wat hapjes, u dient zelf uw consumpties af te rekenen aan de bar.
OOO


Verslag Bijeenkomst 28 november, 2017

De opkomst vandaag was goed, Bob was gevraagd zijn vakantiefilms in Maassluis te vertonen en Reinier had zich afgemeld, omdat hij zich nog steeds niet goed voelde na zijn operatie. We konden ook een nieuwe geïnteresseerde verwelkomen, Pietro was erg benieuwd naar onze verrichtingen. Deze avond stond de voorvertoning van wedstrijdfilms op het programma. De eerste film was van Berrie "Opbouwen", over de voorbereidingen voor het kikboxgala van Kam-Lung. Het begin van de film werd wat springerig en wat lang gevonden. Het tweede deel in versnelde beweging was leuk. Als apotheose verwachtten we eigenlijk nog een stevig gevecht.
Hierna was "Columbia road" van Ton aan de beurt. De titel stond over dezelfde tekst in mozaïek, wat verwarrend was. De beginscene kon beter wat worden ingezoomd, zodat de wandelaar waar de voice over van sprak te zien is. De scene van de muziekant in het begin was niet nodig, in ieder geval te lang. Als tussen de foto van de lege straat en de opname van de markt op bijna dezelfde plaats een overvloeier wordt gemaakt, is het effect nog duidelijker verder zaten er enkele storende aanzetjes in enkele scenes.
"Europese Stedentrip 2017" van Rinus was erg mooi gefotografeerd, maar erg lang en door de hoeveelheid bezochte steden erg fragmentarisch. Het idee om uit het beschikbare materiaal enkele steden te lichten, en hier uitgebreid op in te gaan lijkt dan ook een goed advies.
"De taal van de bloemen" van Ton, oogstte waardering. De titels staken niet genoeg af tegen de achtergrond, wat eenvoudig gecorrigeerd kan worden. Er zat 1 shot in, wat niet mooi was.
Jan liet "Mijn droom" zien, beelden, soms bewust onscherp gemaakt bij een tekst die hij had opgeschreven na een droom. Een heel poëtisch en bijzonder persoonlijk product.
Jannie vertoonde een speelfilm "de Musical". Een leuke film, goed gespeeld, met een verrassende plot. De film was gemaakt naar een verhaal wat iemand haar lang geleden had verteld, maar de omstandigheden waren nu pas gunstig om het te verfilmen. De werkelijkheid blijkt weer vreemder dan wat je kunt bedenken.
Tot slot volgde "de Hoofdprijs", van Cees. Een film die we al eerder beoordeeld hadden. Het geluid in het winkelcentrum verdiend nog wat aandacht, verder loopt hij goed.
Na de pauze vertelde Frans weer het een en ander over monteren in Edius. Hij liet zien hoe je een lijn animeert, hoe je een beeld in een groter beeld kunt animeren en het gebruik van chromakey. Om wat gerichter met het programma bezig te kunnen zijn, is het idee, dat iedereen aan Frans doorgeeft met welke onderdelen van Edius hij problemen heeft, dan kunnen we die gericht in de volgende bijeenkomsten behandelen.
OOO

Verslag Bijeenkomst 14 november, 2017

We waren deze avond voltallig op Ton en Reinier na. Het beloofde dan ook een interessante avond te worden want we hadden Marel Jap-Sam op bezoek die ons het een en ander zou vertellen over het regisseren van een film en enige films van ons zou beoordelen. Marel is regisseuse en beoordeelt ook films beroepsmatig.
Zij begon met ieder van ons te vragen wat we zoal filmden en waarom we dat zo leuk vonden. Vervolgens kwam het regisseren aan de beurt. De stelling is: 1+1=3. 1+1 is beeld en geluid, 3 is gevoel(3 vanwege de belangrijkheid) Belangrijk is dat je via de beelden het juiste gevoel bij de filmkijker oproept en dat deze gaat denken.We voegen in gedachten iets toe aan de beelden afhankelijk van wat we zien.Het kernpunt is "Show, don't tell" . Hierbij toonde ze een aantal voorbeelden. De ware film zit in de montage.
Vraag jezelf af :
* Wat wil ik vertellen
* Wat kan ik laten zien ipv. uitleggen
* Bekijk de beelden zonder geluid of muziek en vraag je af : kan ik voelen wat hier gebeurt.
Gevoel kan ook overgebracht worden door ritme.
Hoe kun je het verhaal in een zin of een paar korte zinnen vertellen:
* Wat gaat er gebeuren
* Waarom zou dit mij als kijker boeien
* Wat is het thema? Welk principe wil je de kijker laten errvaren
* Waarom gaat dit jou aan het hart (waarom maak je de film)
Regie is oog voor detail.
* Shots,kleur,muziek zet je om in emotie
* Van verhaal naar detail

foto1foto2 Marel liet een eigen gemaakt filmpje zien over een jongetje dat een grotere broer had verloren, maar in zijn spel die broer nog steeds naast zich waande. Hierin kwam de emotie heel duidelijk tot uiting.
Verrvolgens was de analyse van drie filmpjes van ons aan de beurt, maar daar was helaas geen tijd meer voor omdat Marel de bus moest halen.

foto4foto5
Deze presentatie was heel enthousiast, vlot en met kennis van zaken gebracht en daar was iedereen het volledig mee eens. Bij het afscheid bood Frans namens ons allen een fles wijn en een bloemetje aan. Marel vond het ook een heel plezierige avond en beloofde terug te komen voor de beoordeling van onze films
Na het vertrek van Marel werden de drie filmpjes vertoond die waren aangeboden ter beoordeling : Goud van Ton, Het Experiment van Cees en Ijsland van Jan.We zijn benieuwd naar de mening van Marel hierover.
Iedereen was het er over eens dat het een heel nuttige en leuke avond was.


Verslag Bijeenkomst 31 october, 2017

 

Vandaag weer een redelijke opkomst. Reinier en Jan hadden aangegeven niet aanwezig te zullen zijn, en Rein is nog op vakantie, die komt half november pas weer boven water.
Volgens het programma zouden we het vandaag over de organisatie van Nieuwjaar hebben. Dat was vlug geregeld, net als vorig jaar. De Gaffelaar verzorgt wat eenvoudige snacks, een kop koffie en eventueel 1 consumptie voor rekening van de club, overige consumpties voor eigen rekening. Frans kan e.e.a. regelen met de gaffelaar, kosten voor deelnemers €10,00 per persoon.
Rinus liet zien, hoe een filmpje voor de Brielse gidsen er uit kon zien. Hierover ontstond een levendige discussie. Toen sommige leden die discussie net zo ging vervelen als andere leden de traafheid van de film, besloten we er een punt achter te zetten, omdat het op niets uitliep.
Gelukkig had Cees, samen met een heleboel leden, (Heleboel in verhouding tot het totale aantal leden) een speelfilm gemaakt, genaamd “De Hoofdprijs” Hoewel iedereen wachtte op het moment, dat die prijs niet echt zou zijn, had hij toch voor een ander einde gekozen. Daardoor was de film onderhoudend. Met het niveau van de life geluiden en de muziek zat het niet helemaal lekker. Maar dat is eenvoudig te verhelpen. In de zaal valt het geluid vaak anders uit,dan thuis op je computer of tv. Het in de gaten houden van de niveaumeters wil daarbij wel eens helpen. Wat ook opviel in vergelijking met het filmpje van Rinus, het gebruik van een koptelefoon bij toepassing van andere dan de ingebouwde microfoon verdient ernstig aanbeveling.
Bob had de montage van de aangeleverde giethoorn opnames al klaar, omdat hij op de dag dat we die zouden behandelen niet aanwezig kan zijn. Hij had er een leuke vakantiefilm van gemaakt.
Berrie had het 9 shots thema ook uitgewerkt. Het zag er gelikt uit.
Na de theepauze gaf Frans weer een college Edius. Deze keer behandelde hij uitgebreid het onderdeel Layouter. Aanvankelijk werd het toch een leergang p.c. Het opslaan van gegevens is een zaak die gediciplineert dient te gebeuren, waarbij goed moet worden nagedacht wat de gevolgen van een crash of malware kunnen zijn. Layouter regelt grootte en positie van de opname op het scherm, waar gewenst ook tijd afhankelijk. Niet de eenvoudigste materie, maar bij een productie onmisbaar om kwaliteitsverbetering te krijgen.
OOO

Verslag Bijeenkomst 17 october 2017

 

Gelukkig was Joke vandaag weer aanwezig, ook Frans en zelfs Bob waren terug van vakantie. Jos en Wim lieten hun montage van Brielle achter de voordeur zien. Volgens de clubleden was dit niet wat de bedoeling was, niet alle opnames zijn gebruikt en te traag, daardoor niet leuk. Voorstel is, de opnames aan alle leden te verstrekken met de bedoeling dat iedereen zijn versie van het evenement maakt, alleen, of samen met iemand anders.
Joke heeft maandagmiddag als proef een project gedraaid met 6 kindeeren van Push in Rockanje. Ze hadden de opdracht een filmpje van 6 shots te maken, die Joke op papier had gezet. Ze deden dat in 2 groepjes. Het werd gemointeerd op een laptop in Windows Movie Maker. Helaas kende ze dat programma niet, omdat ze een Apple heeft. Ofschoon het programma niet meer automatisch verstrekt wordt bij Windows 10, schijnt het nog steeds te werken. Frans zoekt het uit en helpt Joke eventueel verder op weg.
Dit test project zal gevolgd worden door een cursus film maken in 9 lessen van 24 oktober tot 19 december in Rockanje. Dit voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Joke zou het op prijs stellen, als er uit de vereniging wat support voor haar kwam.
Afgelopen week hebben 5 van onze leden samen met de Brielse gidsen opnames gemaakt van de verhalen die de gidsen houden over Brielle in de tweede wereldoorlog. Tijdens deze bijeenkomst zijn alle opnames aan Ton overhandigd, die ze samen zal voegen op 1 stick, ter versprijding onder de 5 deelnemers, die dan ieder 1 of 2 locaties kunnen monteren. Binnen de groep zal dit verder worden geregeld.
Vandaag stond eigenlijk de presentatie van de promo op het programma. Helaas, de hoofdrolspeler, Rein, is net voor de tweedee keer door zijn stoel gezakt op de camping in Spanje, dus dat zal nog even duren.
Verder zouden we vandaag ieder een 9 shots scenario schrijven, zoals we dat enkele weken geleden kant en klaar kregen uitgereikt.
Rinus, Joke en Ton hadden dat gemaakt, Bob had wel een idee, maar niet op papier. Rinus had het zelfs al uitgewerkt. De belevenissen van een golfer. Simpel, goede camera voering, volgens het boekje. Het commentaar was groot en op de vierkante millimeter, maar dat komt waarschijnlijk omdat er eigenlijk weinig op de film was aan te merken, en iedereen toch iets moet zeggen. Joke had een scenario over een brief en Ton over het doen van de was. Hier was verder weinig commentaar op. De bedoeling is, de scenario’s te verfilmen en de filmpjes begin december te vertonen.
Zoals in het bestuur overeen gekomen had Frans 10 usb sticks gekocht. Om filmbeelden onder de groep te kunnen versprijden. Hij had de opnames uit Giethoorn, die Berrie hiervoor ter beschikking had gesteld op alle sticks gezet. Voor de Edius gebruikers onder ons had hij al een project in Edius aangemaakt, zodat de opnames meteen in de juiste bin zaten.
Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, legde Frans uit in de cursus monteren in Edius, waarvoor hij de eerste les gaf, het opzetten van een project.
OOO


Verslag Bijeenkomst 3 october 2017

 

Joke was verhinderd, derhalve nam Ton de voorzittersstoel en Cees maakte de notulen.
Behalve Joke waren ook afwezig Frans en Krein.
Ton begon met een verhaal over snijden in de film. Na wat theorie kwamen er drie korte films met voorbeelden. Dit leverde een leuke discussie op.
Vervolgens werd er kort gesproken over de aanpak van het filmen in Brielle : het verhaal van de gidsen over anecdotes over de oorlogsperiode. Ton neemt de regie, twee filmers filmen continu de twee gidsen, de twee anderen wisselen van beeld tussen onderwerp, publiek en gidsen.Filmers zijn Berrie,Rinus,Wim en Jan.
Na de pauze werden er twee films van Jannie vertoond. De eerste ging over een 8-daags verblijf in de Ariège, Frankrijk. Een groepje werd gevolgd over de gebeurtenissen van dag tot dag. Het was duidelijk dat Jannie gepassioneerd was over de wilde orgideeën die in die streek veelvuldig voorkomen. De tweede film ging over het verzorginghuis "De Herbergier" waar Jan Garema verblijft. Het was een uitgebreid verslag van de dagelijkse gebeurtenissen , van de maaltijden, spelletjes, feesten en uitjes. Het was een voorbeeld van hoe het in andere verzorgingshuizen ook zou moeten gaan.


Verslag Bijeenkomst 19 September 2017

 

Omdat Joke wat verlaat was, opende Ton de vergadering. We waren met 10 man, wat betekent dat er nog steeds enkele mensen op vakantie zijn. Als eerste ging het om het blanco formulier voor een 9 shots film. Ton zou dit klaar hebben, maar is daar door verschillende omstandigheden niet in geslaagd. Hij heeft beloofd het formulier z.s.m. aan de leden toe te sturen. Het idee is, dat alle leden een draaiboek maken voor de 9 shots film, en dat op 17 oktober meebrengen om te bespreken in de club. Daarna kan iedereen zijn eigen idee uitwerken, wat we in de loop van de eerste helft van 2018 in de club zullen vertonen. Op de vraag om ruw materiaal in te leveren voor een montage door de leden zijn 4 series opnamen binnengekomen. Na wat shots bekeken te hebben, is gekozen voor de opnames van een dagje Giethoorn van Berrie. Frans zal iedereen de link doorsturen waar hij die shots kan downloaden, de vertoning is dan op 12 december. Jan had last gehad van een droom die zich steeds herhaalde. Hij heeft wat kreten op papier gezet en een en ander vertaald in een film van ca. 1 minuut. Het resultaat was prachtig. Jan, meer dromen!!!!!
Cees heeft een gastspreker uitgenodigd voor 14 november. De dame in kwestie heeft kunstgeschiedenis gestudeerd en is werkzaam als regisseur. Zij wilde ook enkele films van ons bespreken, die we haar dan toesturen. De club koos voor Goud, het Experiment en IJsland. De gastspreker stond geplant op 3 oktober, het programma van 3 oktober en 14 november wordt dus omgewisseld. Vertoning van het promo filmpje kan op 17 oktober ook niet doorgaan, omdat Rein dan n og op vakantie is, en er nog een paar opnames gemaakt moeten worden. De vertoning zal tot december moeten worden uitgesteld. Om de nieuwe leden een indruk te geven van hoe het er uitziet als verschillende mensen het zelfde materiaal monteren, is de Keulen film van Hans Webbers vertoond, met daarna de versies van Bob, Reinier en Ton. Ook de film over het Alhambra van Cees, in zijn montage en die van Hans Webbers leverde veel commentaar op. Hans had hier namelijk een instructiefilm van gemaakt, wat erg hilarisch overkomt.
De volgende clubavond zal zijn op 3 oktober, tot dan.
OO


Verslag bijeenkomst 5 September 2017

 

We waren deze avond met z'n negenen. Bob, Rein en Reinier waren met vakantie en Jannie was verhinderd. Joke opende de bijeenkomst en introduceerde Hans Walgien. Hans is gids in Brielle en zoekt filmers die het verhaal van Brielse gidsen willen filmen die op bepaalde plaatsen anecdotes vertellen over wat ter plekke in de laatste wereldoorlog is voorgevallen. Het is de bedoeling dat deze films worden gebruikt bij een reeks geschiedenislessen op Brielse scholen.
De animo om dit te filmen was best groot : Joke, Wim, Berrie, Jan, Rinus en Ton boden zich hiervoor aan. 27 September is vastgelegd voor de rondleidingen, dan moet er dus gefilmd worden. Niet iedereen zal dan beschikbaar zijn, maar er zijn filmers genoeg.
Een deel van de film van Reinier over het oorlogsverhaal van Rijntje van Strien werd vertoond om te laten zien dat wij al wat filmmateriaal over de oorlog hebben.
Vervolgens kwam de clubopdracht 9 shots film aan de orde. Hier was door vele leden enthousiast aan gewerkt. Rein had een buitenfilm gemaakt, waarbij het ei werd gebakken op een gas BBQ . Een leuke poging, maar niet alle shots waren gebruikt. Frans had wel de opdracht met 9 shots volgemaakt, wat wel een kunststukje was omdat hij zowel moest bakken als filmen. Berrie had heel professioneel zichzelf als kabouter in de film gemonteerd, zittend op de rand van de pan en later als toeschouwer naast de pan. Heel komisch en opdracht goed uitgevoerd. Rinus had een originele opening waarbij het ei werd gepresenteerd als een ster die geboren wordt. Een van de shots was vervangen door een eigen idee. Wim had heel origineel de kippen in de film betrokken, die aan het einde zelfs een melodie kakelden. Hierdoor werden de 9 shots overstegen, maar dat was niet erg. Cees had het ei een gezicht gegeven. Met een schreeuw ging het de pan in. Verontwaardigd en onder protest werd dit waargenomen door drie collega eieren. Niet volgens opdracht maar de voorgeschreven negen shots zaten er wel in. Ton had zich keurig aan de opdracht gehouden, en had zelfs het kunststukje uitgehaald om het eerste shot vanuit de koelkast te maken. En de muziek was op de maat gemonteerd. Joke had de film wel gemaakt maar geen kans gezien het op een USB-stick te laden. Allen vonden dat dit een leuke opdracht was, die best nog eens herhaald mag worden.
Peter kwam even mededelen dat de koffie in het vervolg aan de bar geserveerd zou worden om verspilling te voorkomen.
Vanaf October zal er elke clubavond gedurende een uur een cursus monteren met EDIUS gegeven worden door Frans. Bijna alle leden gebruiken nu dit orogramma.
Er werd een promofilmpje van Cees vertoond van een gerestaureerde Austin Healy.
Ook werd de Kam-Lung film vertoond gemonteerd door Berrie. Het was een vlotte montage die in de smaak viel.
De Phoenix promofilm groep had een voorlopige montage gemaakt van hun eerste opnamen. Dit zag er veelbelovend uit. Verdere opnamen moeten nog gemaakt worden.
Tot slot werd een film van Rinus vertoond over de vestingdagen 2016 van Hellevoetsluis. Een heel goede productie die ondanks zijn lengte niet verveelde.


Verslag Bijeenkomst 16 mei 2017

 

Joke opende de bijeenkomst. Helaas voor een wat kleinere groep, Bob, Rinus en Wim en Cees ontbraken. Als eerste deelde Ton de storyboards uit voor de 9 shots film, ei bakken. De bedoeling is dat iedereen deze 9 shots filmt en ze monteert tot een filmpje. Het is niet de bedoeling er shots bij te verzinnen of andere instellingen te gebruiken, het gaat om deze 9 shots. Je naam vermelden aan het einde lijkt me wel handig! Na de nodige vragen, hoe dat gas aansteken moet als je op inductie kookt en meer intelligente opmerkingen, stak iedereen het papier in zijn zak. Omdat niet iedereen aanwezig was, zal ik het betreffende briefje als pdf bijvoegen bij de link.
Ton liet een versie van zijn Australië film zien, voorzien van Engelse ondertiteling, met het verzoek hier commentaar op te geven. Hierop kwamen een aantal zinnige opmerkingen, die eventueel in de film verwerkt kunnen worden. Na de pauze liet Frans een filmpje van zijn dochter zien, van een kinderfeestje waar opnames voor een green screen waren gemaakt. Dat geeft inderdaad gigantische mogelijkheden en zal op het kinderfeestje wel voor de nodige hilariteit hebben gezorgd. Daarna bekeken we enkele oudere films. Een impressie van een monument in Praag, een wat oudere film, die wat lang was uitgevallen. De speelfilm “de Mol”van de filmgroep Skoep. Een produktie die, zoals later bleek uit de “making off”zeker 2 jaar geduurd heeft. Uit die making off bleek trouwens ook, wat een enorme hoeveelheid mensen en bedrijven er nodig zijn om zo’n productie van de grond te krijgen. Zeker bij een, zoals deze, waarbij decors gemaakt moesten worden en dus studio opnames nodig waren.
Tegen elven sloot Joke de vergadering, en wenste iedereen een prettige vakantie. Onze volgende bijeenkomst zal zijn op 5 september. We gaan dan de resultaten van de 9 shots films bekijken.
OO

Verslag Bijeenkomst 2 mei 2017

 

Na de opening door Joke, liet Frans wat opnamen zien van de districtswedstrijd van afgelopen zaterdag. Iedereen die daar aanwezig is geweest, was van mening dat het peil dit jaar hoger lag dan het jaar ervoor. Opvallend was het grotere aantal natuurfilms. Ook glas blazen was kennelijk een populaire bezigheid het afgelopen jaar. Er waren ook meerdere films te zien, die actuele thema’s in de maatschappij belichtten, zoals leven na een zware CVA, euthanasie en het vluchtelingenprobleem. Die films waren dan ook nog eens van een hoge kwaliteit. Joke vroeg ook nog aandacht voor het landelijke NOVA-festival, wat dit jaar in Goirle (Tilburg) wordt gehouden op 28 en 29 oktober.
Hierna was de beurt aan het geplande uitstapje naar Brielle op 6 mei. Reinier legde uit, dat het op die dag zo druk zou zijn in Brielle, dat van ergens in een horecagelegenheid samen komen, geen sprake zal kunnen zijn, filmen is uiteraard altijd mogelijk. Hij bood ook aan, indien gewenst, mensen die daar voor hun film behoefte aan hebben te voorzien van beeldmateriaal uit het streekarchief.
Na een moeizame discussie is besloten het clubuitje te verzetten naar 19 augustus, in Brielle. Hoewel Reinier dan wegens vakantie afwezig is, zal hij een programma bedenken. Mogelijk is een rondleiding door een gids, maar dat kan alleen met een klein groepje, er zouden dan meerdere gidsen nodig zijn. Dat zou weleens prijzig kunnen worden, maar misschien is er iets te regelen als we de gidsen een film toezeggen over hun werk.
Frans vroeg filmers en helpers voor Brielle achter de voordeur, op 24 juni. 6 leden toonden zich bereid daaraan mee te werken, zodat Frans zich aan kan melden bij de organisatie. Hierna kreeg Ton het woord. Hij had alle leden het synopsis en een aanzet van het scenario voor een promo toegestuurd. Ofschoon hij hier per mail verschillende keren om gevraagd had, waren er maar 3 reacties binnen gekomen. Een zinvolle discussie over het scenario kwam helaas niet op gang, tot een van de leden opperde dit in een kleine groep uit te werken, aan de hand van de in de vorige vergadering vastgestelde premisse.
Berrie, Rinus, Rein en Ton wilden die taak op zich nemen. Na 19 mei, als Rinus terug is van vakantie wordt dit verder uitgewerkt.
Naar aanleiding van het gesprek over het Nova festival kwam ter sprake dat Jannie daar 3 keer aan had deelgenomen. 1 van die films, “wat ik het meest missen zal” Hebben we nog eens bekeken. Waarna we ook de films van ons oud lid Hans, Berlijn en Calatrava hebben gedraaid.
Tegen 23.00 uur sloot Joke de vergadering.
Komende activiteiten:
10mei bestuursvergadering
16 mei laatste bijeenkomst voor de vakantie, Opdracht 9 shots film wordt uitgereikt en sluiting van het seizoen.
OO


Verslag Bijeenkomst 18 april 2017

 

Vanavond waren we in klein gezelschap. Jos vierde zijn verjaardag, Reinier en Rinus waren op vakantie en Bob zou de volgend ochtend om halfvijf vertrekken en bleef dus alleen het eerste deel van de avond. We begonnen met de film van Jan, die zijn winnende vakantiefilm wat had aangepast na ons commentaar. De film was er een stuk op vooruit gegaan, toch zagen we nog 1 onvolkomenheid die misschien verholpen kan worden.
Naar aanleiding van de actualiteit was Wim eens in zijn archief gedoken waar hij nog 10casettes met film, opgenomen in China had liggen. Daar zaten wat leuke opnames bij van het reuzenpanda opvangcentrum, wat door de komst van de panda’s naar Rhenen weer erg in het nieuws is. Hij had een kort filmpje samengesteld van die opnames, met als hoogtepunt een panda die in een boom klom, wat voor deze dieren een wel heel bijzondere inspanning is.
Op het rooster stond voor vanavond, het maken van een promotiefilm voor op onze website. Er ontspon zich een levendige discussie over de uitgangspunten. Wat is onze doelgroep, waar moeten we de nadruk op leggen. De algemene mening was toch wel, dat de jeugd zulke andere eisen stelt aan zijn video’s dat wij daar weinig aan toe kunnen voegen. Ons inziens zou de doelgroep 50+ moeten zijn, de groep die wat meer tijd heeft, kinderen en kleinkinderen filmt en zijn vakanties. Diegenen uit die groep, die wat meer willen dan alleen wat opnemen op hun telefoon moeten we aanspreken. Hier kwamen we op omdat Berrie vertelde hoe hij ertoe is gekomen lid te worden. Dit leidde uiteindelijk tot een bruikbare premisse voor de film: “Kan de filmclub je helpen je films naar een hoger peil te tillen”. Om zoveel mogelijk mensen het einde van de film te laten halen, zonder weg te zappen, zou de lengte tussen de 1 en 2 minuten moeten liggen. Dichter bij de 1 als bij de 2.
Hierop verder bordurend, hebben we een begin van een scenario in elkaar gezet, wat door het secretariaat verspreid zal worden, zodat iedereen hier zijn bijdragen aan kan leveren.
Als slot van de avond keken we nog naar een paar filmpjes uit de oude doos, “Snertgevoel”, “Geramd” en “Nat”.
Als slot liet Frans de opnames zien die hij met zijn telefoon had gemaakt tijdens de Hobby Talenten dag 2016 in Brielle
Volgende bijeenkomst, 2 mei, willen we graag het scenario voor de promo afronden, Dus, allemaal tot 2 mei.
OO

Verslag Bijeenkomst 4 april 2017


Vanavond vond weer onze jaarlijkse vakantiefilmwedstrijd plaats. Helaas moest Joke verstek laten gaan door lichamelijke problemen, dus moest ondergetekende de honneurs waarnemen. Dat was op zich makkelijk, omdat Rinus al het voorbereidende werk had gedaan, en de wisselprijs opgepoetst en voorzien van alle inscripties klaar stond.
Het programma werd geopend met de film ceremonial Bali, een wat oudere productie van Bob, maar daarom niet minder interessant. Hij liet hierin, op zijn bekende beknopte directe manier zien, hoe de ceremonies van de lijkverbranding en het tanden vijlen in zijn werk gaan.
De tweede video was van Rinus zelf, die een bezoek aan het tempelplateau in Paestum (Italië) had gefilmd, een plateau vol imposante ruïnes uit de romeinse tijd. Hierna was het de beurt aan Cees, om ons te laten genieten van een dorpsfeest in El Borge in Andalusië, compleet met uiteraard de Flamingo dansers. De bijdrage van uw scribent, Opa en Oma Down Under, een als raamvertelling vormgegeven reisverslag van een reis door Australië, was de volgende vertoning. Jan Heijndijk liet een verslag zien van zijn reis door Zuid Afrika, met zijn hele familie en Bob besloot met een impressie van noord Thailand. Nadat iedereen in de zaal zijn keuze van beste film had genoteerd, hielden we pauze. Na de pauze kon Rinus, nadat hij een hartstochtelijk pleidooi had gehouden, om als filmer toch wat actiever aan de wedstrijden mee te doen,(waar zijn de tijden gebleven dat we 11 films in de wedstrijd hadden?) de Jannie Garama wisselprijs uitreiken aan Jan Heijndijk, die hem dus voor het tweede opeenvolgende jaar mee naar huis kon nemen. De tweede plaats was voor Oma en Opa Down Under, en Bob was derde met zijn impressie van Noord Thailand. We hadden uiteraard een hoop tijd over en Reinier stelde voor, de film van Jan nog een keer te draaien, waarna we kritiek konden spuien, zodat Jan eventueel nog wat aanpassingen kon doen voor het vakantiefilm festival op 29 juli. Op de vertoning kwam uit de zaal een behoorlijke hoeveelheid goede kritiek, waar Jan het gedeeltelijk ook mee eens was. Dit ontlokte aan zijn vrouw de opmerking, dat ze Jan voorlopig weer een week kwijt was aan de computer.
Na nog een aantal thema films van energie en water te hebben bekeken, hebben we om 22.50 uur de vergadering opgeheven.
Volgende keer, 18 april gaan we een promo filmpje maken, dus bedenk vast een idee, en neem opname apparatuur mee.
OO


Verslag Bijeenkomst 07 maart 2017


Vanavond stonden 2 punten op het programma, nabespreking wedstrijdfilms en filmen en monteren, wat Reinier zou verzorgen.
Het eerste deel is tijdens de jaarvergadering al uitgebreid ter sprake gekomen en de juryrapporten waren dusdanig algemeen, dat ook hierover weinig te discussiëren viel. De hele avond was dus voor Reinier. Op de valreep had hij nog een stuk binnen gekregen van Theo Kok, wat helemaal bij zijn betoog aansloot.
Na de opening van Joke, begon hij te vertellen, dat hij enige tijd geleden prachtige opnames had gemaakt in een grot, met heel mooi beeld en geluid, maar helaas, geen film. Idem dito van de krekels in Frankrijk, unieke opnames, maar het verhaal ontbrak. (goh, Reinier, dat overkomt mij nou nooit???)
Ook in het stuk van Kok wordt hierop ingegaan. Het grote geheim is, maak een plan voor je begint. Probeer voor jezelf te formuleren wat je met de film wilt zeggen, of welke vraag je wilt stellen of beantwoorden en hou dat gedurende het filmen voor ogen.
Hoe een film tot een verhaal te monteren liet Reinier zien aan de hand van opnames, gemaakt bij de molen, “het vliegend hert” in Brielle, door Reinier, Jos en Frans. Hij liet de opnames met 3 synchroon camera’s zien van he “kleden” van de wieken. De 3 sporen staan in het montageprogramma onder elkaar. Om ze te synchroniseren kun je het woord “Aktie” gebruiken, wat iemand roept, maar ook een klap in de handen. Door tussen de sporen te wisselen, kun je een interessant verhaal maken. Bovendien kun je, door goede punten te kiezen, delen weglaten om tijdverdichting te krijgen. Het zoeken naar snijpunten is dan belangrijk, als voor en na de snede maar een logisch volgend beeld vanuit en heel ander perspectief getoond wordt. Omdat een molen nu eenmaal 4 wieken heeft en er 2 mannen beschikbaar waren, die om en om in een wiek klommen, is er een tweede mogelijkheid, je neemt de opname van de eerste wiek, en zet stukjes van de tweede opname van dezelfde man er boven in het volgende spoor. Overigens blijft het zoeken naar goede snijpunten. Hierna liet hij gedeeltes zien van de cursus die François Aelbregts heeft gemaakt over cameravoering en beeldvorming. François laat in die cursus zien, hoe je mooiere beelden in je camera kunt krijgen, door te letten op de plaats van het kijkpunt, door van camera positie te wisselen en door te zorgen voor een voorgrond, waardoor je diepte in de beelden krijgt. Hierna hebben we nog nar enkele video’s gekeken. Bob had het commentaar van de jury ter harte genomen en nog een 40 seconden uit zijn film geknipt. Reinier liet 2 films uit het verleden zien, waarbij hij een duidelijk een thema voor ogen had gehouden.
OO


Verslag Bijeenkomst 21 februari 2017


Na de jaarvergadering, waarvan de notulen inmiddels aan alle leden zijn toegestuurd en een consumptie met wat hartigs in de lobby van de Gaffelaar, was het woord aan Reinier, die gevraagd was een voorstel te doen voor de clubdag, 6 mei in Brielle.
Omdat het de bedoeling is, dat er die dag een aantal filmpjes worden gemaakt, ging hij in op de mogelijkheden. Hij begon met het vertonen van enkele willekeurige filmpjes.
1 Een ongemonteerd stuk film van internet, opgenomen met een zwiepende vertikale telefoon.
2 Een ander voorbeeld van internet, een aantal shots van Brielle, zonder commentaar, zonder samenhang.
3 Een “professionele”oudere reportage, over de vesting Brielle, met een snel sprekende, iets bombastische voice over,
4 Een film over Brielle, met heel veel details, over allerlei onderwerpen, met achtergrond informatie (fout volgens Briellenaren) zonder veel samenhang.
5 Een vakantiefilmpje van Reinier van een toevallig buurtfeest in een stadje in centraal frankrijk.
Hij benadrukte de noodzaak, een bepaald thema te belichten en dit als rode draad te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn:
• Stad van nu met een verleden,
• Leegloop winkels in winkelstraat.
Er moet rekening mee worden gehouden, dat op de dag van opname het bevrijdingsfestival nog in volle gang is, zodat door de hele vesting heen militairen van zowel geallieerden als Duitse, met talloze voertuigen aanwezig zullen zijn, zodat een ander thema bijna niet mogelijk is.
Hierop laat hij nog een filmpje zien, van dit festival in voorbije jaren.Er zijn, binnen de beperkingen nog veel mogelijkheden. Hij verzoekt de leden die vast te overdenken.
Na deze wijze woorden sluit Joke de vergadering.
Oo

Verslag Bijeenkomst 07 februari 2017

Als gewoonlijk opende Joke de bijeenkomst, door iedereen en vooral de jury, bestaande Tine Markies, Loes Schopman en Frans Boymans, welkom te heten.

jury

De wedstrijdfilms waren de juryleden al 2 weken geleden toegestuurd, zodat ze hun beoordeling klaar hadden. Frans Boymans had al een juryrapport uitgetypt en voor aanvang van de wedstrijd hadden de juryleden al overleg gepleegd. De wedstrijd kon dus erg vlot verlopen.
Na vertoning van een film, gaf een van de juryleden meteen het commentaar van de jury, wat voor kijkers en maker erg prettig werkte.

jurycommentaar jurycommentaar3
De 5 films konden allemaal voor de pauze worden vertoond en ook de briefjes voor de zaalprijs konden worden ingevuld, zodat na de pauze meteen de “ceremonie protocollair” kon beginnen. Frans legde uit, dat op de laatste jury training in Maassluis nog benadrukt was, dat “streng ”moest worden beoordeeld, en dat de punten das niet hoog zouden worden.
De derde prijs met 200 punten was voor “een dagje Spido” van Rinus met 200 punten. De tweede prijs was ook voor hem met “Pompei en Igor Mitoraj” en de eerste prijs ging naar Bob Exmann, die wegens vakantie afwezig was, met zijn film “Gunung Leuser Park ”met 202 punten. Dat is dan ook de enige film die doorgaat naar het district. Ook de zaalprijs was, met 1 stem verschil voor Bob. Die heeft dus in ieder geval wat te drinken als hij weer thuiskomt.

rinus3eprijs rinus2eprijs
Joke bedankte de juryleden voor hun inzet en hun ter zake doend commentaar, waarna we nog enkele films uit onze voorraad hebben bekeken en we weer op tijd naar huis konden. De volgende bijeenkomst is 21 februari. We houden dan onze jaarvergadering. De benodigde stukken zullen aan de leden worden toegestuurd, dus graag tot 21-2-2017

Oo

Verslag Bijeenkomst 24 januari 2017

Als gewoonlijk opende Joke de vergadering, door iedereen welkom te heten.

Hierna was het de beurt aan de montage die Cees gemaakt had van de survival run van Kam Lung. Na de projectie ontstond er een levendige discussie. Cees had een reportage gemaakt, waarop alle deelnemers te zien waren, en alle hindernissen. Dit alles in en rechtlijnig verloop. Het geluid was alleen het life geluid bij de verschillende hindernissen. Uiteraard zijn er veel mogelijkheden zo’n evenement te monteren. Deze kwam overeen met de wens zoveel mogelijk deelnemers te laten zien. Om de jeugd hier meer bij te betrekken, zou je kunnen kiezen voor een associatieve opbouw, met vooral veel actiemomenten. Als dat gecombineerd wordt met een stuwende muziek heb je een actiefilm. Het een sluit het ander niet uit, het ligt precies aan de insteek van de editter. Uit deze discussie kom je dus nooit.

Hierna gaf Ton een korte voordracht over de verhaalstructuur bij een reportage. Het belangrijkste hieruit was wel, dat een goede voorbereiding erg belangrijk is. Men onderscheidt 2 stromingen, de direct cinema, waarbij de filmer zich low profile opstelt, en zich niet bemoeit met de handeling, of, de cinema verite, waarbij de filmer sturend of zelfs provocerend werkt in de reportage, om de nodige actie en levendigheid er in te krijgen.
Verder onderscheidt men 3 basisstructuren,
• De rechtlijnige opbouw, met begin, midden en einde, meestal chronologisch, maar eventueel met flashback.
• De deltavormige opbouw, waarbij een aantal verhaallijnen naast elkaar gevolgd worden, die allemaal uitkomen op eenzelfde punt. Deze opbouw kan heel verwarrend werken, vereist dus de nodige voorzichtigheid.
• De Associatieve opbouw, waarbij de actuele ontwikkeling niet als rode draad fungeert. Deze aanpak brengt eerder de sfeer over dan de werkelijke gebeurtenissen.
Hierna liet Frans twee filmpjes zien van François Aelbrecht, de helaas in oktober overleden Vlaming, die voor de NOVA veel cursussen verzorgd heeft.
Het eerste filmpje ging over een vakantie in Denemarken, het tweede was een les in compositie. Ook hierover ontspon zich een discussie, omdat, door de grote beeldkwaliteit van de huidige HD en 4K camera’s het heel eenvoudig is, bij de Montage de beelduidsnede aan te passen. In tegenstelling tot de oude 760P camera’s is dit uiteraard een grote verbetering, en kan, als de film in 760P wordt uitgebracht ook goed, Bij hogere resoluties, gaat nog steeds, elke digitale vergroting van het beeld ten koste van het aantal pixels, en dus van de scherpte.
Het blijft dus belangrijik de beeldcompositie al in de camera zo goed mogelijk te realiseren, zodat in de montage zo min mogelijk vergroting nodig is.
Oo


Verslag Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2017

Vanavond vierden we onze traditionele nieuwjaarsborrel, samen met onze partners.
Als gewoonlijk opende Joke de vergadering, door iedereen welkom te heten en een filmisch 2017 toe te wensen. Al onze leden, die niet door ziekte geveld waren, waren aanwezig, zodat we een lekkere volle zaal hadden. Onze 2 aspirant leden, Berrie en Rein gaven te kennen dat ze lid wilden worden, zodat de club weer iets groeit. Om de kosten van deze avond te dekken, wordt van de leden gevraagd een bijdrage a €12,50 per persoon over te maken op de bankrekening van de penningmeester,
NL57 INGB 0004 3195 68.
Direct hierna was het woord aan Frans, die ons virtueel toesprak vanaf het videoscherm en ons uitlegde hoe hij de quiz in elkaar had gezet.
Hij liet telkens een blokje van 1,5 minuut zien, met 3 fragmenten uit films van de leden. Alle leden moesten dan invullen, van wie de fragmenten waren. Dat bleek een erg moeilijke opgave, alleen Joke en Ton hadden 1 blokje van de 4 goed geraden (welliswaar met hun eigen films). Al bleek dat sommige leden hun eigen films niet herkenden.
Na weer een toespraak via het scherm van Frans was er een blokje voor alle aanwezigen, waarin Frans in een oud filmpje van Bob flitsen van verschillende vruchten had geplakt. Die flitsen waren 5 frames lang, ofwel 0,2 second, dus even met je ogen knipperen was te lang. Bovendien had hij een plaatje van tamarinde gebruikt, een vruchtensoort die nou niet algemeen bekend is. Gelukkig keurde hij ook het antwoord wortels goed, zodat we toch 2 gelukkige winnaars hadden, Cobi Prinsen en Connie Kerkhof, die met de eeuwige roem naar huis gingen.
De rest van de avond is met een gezellig samen zijn doorgebracht, onder het genot van een drankje en de overvloedige hapjes, verzorgd door het team van Peter.

foto7 foto8

Bij het afscheid is nog even gememoreerd dat dinsdag 17 januari de film over de vestingdagen zal worden gepresenteerd in de cantine van het gemeentehuis van Hellevoetsluis, voor het bestuur, de vrijwilligers en de sponsoren van de vestingdagen.
Verder dienen alle leden hun films voor de jaarwedstrijd op 7 februari voor 24 januari bij Frans aan te leveren. Verdere mededelingen hierover volgen per e-mail.
Tot 24 januari 20.00 uur.thema, opbouw van een verhaal, de rode draad

Oo
foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto1


Verslag Bijeenkomst 13 december2016

Vanavond hadden we het zeldzame genoegen om 2 nieuwe aspirant leden te begroeten. Berrie van Esch, die al met ons mee was geweest naar Lux, en Rein Kerkhove. (Hoop dat ik zijn naam goed spel).
Joke opende als gewoonlijk de bijeenkomst, waarbij ze d nieuwe leden voorstelde. Op het programma stond vanavond voorvertoning van mogelijke wedstrijdfilms. Reinier opende met een rough cut van les cigales, over het leven van een krekel, vanaf het uit de grond komen, tot het wegvliegen. De montage was nog zonder voice over of muziek. Veel mooie macro opnames van het ontpoppen van de krekel.
Rinus had zijn film over Pompeï aangepast, wat door de leden goed werd ontvangen. Hij had hier voor het eerst commentaar ingesproken. Daar zaten nog wat verbeterpuntjes in. Bob liet en film zien van het leven in een voormalig Oran oetang reservaat bij de kampong Bukkit Lawang. Hij had de voice over nu eens achterwege gelaten en gekozen voor onder titels. Zijn bekende stemgeluid werd door de club gemist. Er zaten ook wat beelden in de film die iets over belicht waren. Dit moet via het montageprogramma op te lossen zijn. Ook zijn reportage van de groepsreis met de spido had Rinus aangepast. Die veel ook in goede aarde, al was de stijlbreuk in de muziek niet bij iedereen favoriet.
Berrie liet ons zijn film Flippo Uno zien, over een tochtje dolfijnen spotten met een “Piratenschip’ De titels waren helemaal in stijl. De muziek was iets over gemoduleerd en het life geluid werd gemist. De vraag werd gesteld, of alle overvloeiers nodig waren. Na de pauze werd een eerste versie van de film over de Hellevoetse Vestingdagen vertoond. Sommige sequenties kunnen beter omgewisseld worden en de geluidsbalans van het geheel moet in de gaten worden gehouden. Speciaal voor de vrouw van Berrie draaide Frans “Vissen met Vogels” een al wat oudere film van Bob. Ofschoon het dialect van de vissers ook voor haar volledig onverstaanbaar was, en ze volgens Berrie veel beter zong dan de vissers. Toch leuk om weer eens te zien.
Rinus liet tot slot nog een heel lief filmpje zien, opgenomen in Blijdorp, waarna we de avond sloten.
De volgende bijeenkomst is op 10 januari. We houden dan onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, voor alle leden en hun partners. Hiervoor wordt wel een financiële bijdrage per persoon gevraagd, de hoogte daarvan hoort u nog. Daarvoor verzorgt Peer dan de warme en koude snacks. Voor de drank dient u zelf de beurs te trekken.
Oo


Verslag Bijeenkomst 29 november 2016

Deze avond waren we te gast bij Videoclub Lux uit Hoogvliet.
De opkomst van onze leden was overweldigend. Alleen Jannie had aangegeven dat ze niet meekon, voor de rest was iedereen aanwezig. Dankzij de inspanningen van Rinus hadden we het telefoonnummer van Berrie van Esch gevonden, zodat we hem konden bellen, en uitnodigen met ons mee te gaan. Dat is gelukt, Berrie en zijn vrouw waren samen met ons te gast in Poortugaal.
De voorzitter van Lux, Martin van der Burght heette ons hartelijk welkom, waarna de projectie begon. Het programma van de avond was in grote lijnen gelijk aan dat in Dordrecht, alleen had Cees de volgorde wat aangepast.
De reacties op de verschillende films was erg goed. Waar nodig gaven de makers vooraf enige informatie over het doel en de totstandkoming van de film. De films over de Catharijnekerk en de klokken werden gewaardeerd omdat ze voor bezoekers van de kerk en als historisch document belangrijk zijn voor de gemeente Brielle. De film over Barcelona van Cees viel in de smaak, omdat hij zich hierin duidelijk beperkt had in de keuze van onderwerpen, zodat het behandelde onderwerp verder kon worden uitgediept. De diverse korte speelfilmpjes leverden de nodige hilariteit op. De in “Goud” geschetste problematiek was voor iedereen zo herkenbaar, dat dit de nodige reacties opriep.
De projectie wilde niet zo vlotten, op de een of andere manier weigerde de dvd speler het menu van de door Frans gemaakte dvd te accepteren. Waarschijnlijk een klein mankement, maar het publiek liet zich daar niet door ontmoedigen en met wat inspanning van de man achter de knoppen kwam alles op zijn pootjes terecht.
Om half elf hadden we het hele programma afgewerkt en konden we de terugreis naar ons eiland beginnen.
Onze volgende clubavond is 13 december gewoon in de Gaffelaar. We zitten dan in het Kraaienest en op het programma staat de voorvertoning van films voor de jaarwedstrijd op 7 februari
Oo


Verslag Bijeenkomst 15 november 2016

Joke opende de avond, en heette de vakantievierders Bob en Ton hartelijk welkom bij hun terugkeer. Wim en Reinier waren er wegens ziekte helaas niet bij vanavond.
We hebben nog geprobeerd contact te krijgen met Berrie van Esch, die wat in het gastenboek van onze club heeft geschreven, maar hij heeft helaas geen e-mail adres achtergelaten, zodat dat mislukte.
Er waren ook nog wat bestuurlijke punten af te handelen. De nieuwjaarsbijeenkomst zal op 10 januari zijn. Ofschoon er wel wat voor in de begroting gereserveerd is, lijkt het beterde kosten hoofdelijk om te slaan. Peter zal geïnformeerd worden, hoe we een en ander gaan vormgeven. Joke heeft dat op zich genomen.
Aanstaande donderdag heeft Joke toegezegd bij de seniorenvereniging wat over haar hobby te vertellen. Voor de techniek zal Frans zorgen, maar omdat hij er niet de hele middag bij kan zijn, zal Ton meegaan.
Gezamenlijk bedenken we een aantal films die voor deze groep interessant zijn.
Het ruwe materiaal van de challence van Kam-Lung ligt er ook nog. Cees Jos en Joke gaan proberen hier een leuk verslag van samen te stellen.
Frans heeft de intocht van Sinterklaas in Brielle gefilmd met zijn smartphone Samsung Galaxy S7 op een gimble. Het resultaat is goed, maar het blijkt dat snelle bewegingen streperig worden, en zoomen wat onscherpte ten gevolge heeft.
Hierna gaan we over tot de grote passie van deze groep, oude filmpjes kijken. Van Jan een opdrachtfilmpje om een gedicht te verbeelden, wat mede door de muziek erg goed overkwam.Sommigen misten het gedicht wat er bij hoort, maar anderen vonden het zeker zo knap dat de sfeer en het verhaal zonder dat gedicht ook goed overkwam.Bob had een compilatie gemaakt van oude filmbeelden en wat foto’s die hij in Griekenland gemaakt had op het eiland Meganisi. Van Cees draaiden we zand, een film over een tentoonstelling van zandsculpturen, waar hij toevallig bij uitkwam. Op verzoek van Bob, die hem nog niet gezien had volgde IJsland van Jan. Jannie liet de duinen van Voorne nog eens zien, een film op verzoek van Zuid Hollands Landschap, waarvoor ze indertijd een jaar lang opnames heeft gemaakt in het duingebied. Een andere film van Jannie, wat ik het meest missen zal, was opgenomen in de duinhuisjes in Oostvoorne. De film van Cees, wie goed doet, een fim aan de hand van 3 gegeven woorden volgde hierop Tot slot draaiden we Monica, de eerste film die door de club op VHS is opgenomen. Dit besloot de zoveelste nostalgische avond van onze club.
Oo

Verslag Bijeenkomst 04 oktober 2016

Om te beginnen waren er vanavond nogal wat mededelingen. Videoclub Nissewaard bestaat 25 jaar, en nodigde ons uit op de receptie op 14 oktober.
Brielle houdt als ieder jaar een maskerade op sinterklaasavond en nodigde ons uit voor een bespreking en workshop, waarop mogelijkheden besproken zouden worden. Omdat dit een echt Brielse aangelegenheid is, is het voor biet Brielenaren moeilijk hieraan mee te doen. Het filmen van de maskerade op zich is wel leuk, maar het kost je de Sinterklaasavond.
Sportclub Kam Lung in Heenvliet houdt een obstacle run in oktober en vraagt onze medewerking om die te filmen. Joke zal dit coördineren en zal iedereen een plattegrond toesturen.
Over 2 weken hebben we geen clubavond, maar gaan we naar Dordrecht. Er zijn 8 gegadigden om mee te gaan. Ter plaatse worden de zitplaatsen in de auto’s verdeeld. De films die we willen vertonen zijn:
Her experiment, De dader ligt op het kerkhof, de 3 films over Brielle 300 jaar vesting, Goud, een compilatie over de 3 nieuwe klokken in de Catharijne kerk, IJsland, Wachten, Barcelona, Cuba en Brielle achter de voordeur.
Frans heeft niet alles op de computer, dus zal Reinier nog wat materiaal aanleveren.
De videocursus die we zouden geven in Brielle gaat niet door, omdat er geen liefhebbers voor zijn. Het feit, dat op de website staat video bewerken en niet filmen met je telefoon, is daar onzes inziens debet aan. Ook het vermelden van een foutieve datum is niet erg positief.
Frans liet opnames zien van de avond over filmen met een drone, gegeven door Rodi Dubbelman in Dordrecht. De beelden zijn redelijk spectaculair. Het vreselijke geluid van een drone zal life geluid wel onmogelijk maken. Fijn dat Frans ons op deze manier kan laten meegenieten van deze avond.
Rinus laat hierna zijn montage van de Spido film zien. Hij houdt een stevig tempo aan, wat de film interessant houdt, al zijn er wat vraagtekens over het nut van de fietser in het begin. Ook een paar snelle zoombewegingen zouden uit de film gesneden kunnen worden. Ook de balans tussen life geluid en muziek, daar waarde muziek geen speciale functie heeft, zou nog eens bekeken kunnen worden.
Cees liet daarna zijn versie van dezelfde gebeurtenis zien. Helaas was er iets misgegaan bij het geluid van de voice over. Frans vertelde dat de club beschikt over een USB-microfoon, die op de computer aangesloten een goed geluid geeft. Die microfoon is voor iedereen op aanvraag beschikbaar De film van Cees bevatte een aantal leuke gimmicks. De bewegingsrichting in de opnames liep hier en daar door elkaar, wat desoriëntatie bij de kijkers veroorzaakt. Ook enkele snelle camerabewegingen stoorden.
Jan liet nog wat ongemonteerde opnames zien van zuid Afrika. Het waren prachtige natuuropnamen die een en ander doen verwachten van het eindresultaat.
Reinier was benieuwd hoe de met de telefoon opgenomen beelden het zouden doen op een groot scherm. Welnu, ze zijn glashelder.
Tegen elven sloot Joke de vergadering, tot volgende keer in Dordrecht.
Oo

Clubverslag van dinsdag 20 september, 2016

Vanwege verplichtingen elders van bestuursleden of wegens vakantie van andere leden waren we op deze avond maar met zes aanwezigen.
Jan en Rinus namen met succes het technische gedeelte voor hun rekening.
We begonnen met de filmpjes van ons clubuitje op 4 mei,2016, de rondvaart met de Spido in de oude haven van Rotterdam. Rinus had prachtige beelden en goede muziek, alleen jammer dat hier en daar commentaar ontbrak. Cees had een korte film van 3 minuten waar hij zelf nog niet tevreden over was, daar gaat nog verder aan gewerkt worden.
Voorts had Rinus een heel mooie film over een rondreis door Italie. Die begon in Napels. Vandaar naar Pompei en de naburige tempelcomplexen van Poseidonia,Ceres,Basilica en Neptunes en het museum van Paestum. Vooral bij deze interessante beelden misten we het commentaar. De reis voer voorts naar Pizzo,Tropea,Sasso Barisano,Bari,Alberobello(Trulli huisjes) en Lecce naar het eindpunt Martina Franca. Volgens Rinus was dit een voorlopige versie en we kijken uit naar de eindversie van deze boeiende film.
Na de pauze hebben we eerst de nieuwe Sony camera van Jannie bewonderd. Een veelzijdige,zeer lichte camera waar Jannie heel blij mee was.
Een oude doos filmpje van Jur Snijder (Dronkemanspraat) was weer leuk om te zien. De avond werd beslotem met de vertoning van een registratie van Rinus over een musical opgevoerd door groep 8 van de De Rozenhorst (LS Rozenburg).

Cees van 't Schip

Verslag Bijeenkomst 06 september 2016

De eerste bijeenkomst van dit seizoen begonnen we niet in onze normale omgeving, maar in het kraaienest. De opkomst was goed, gegeven het feit dat Reinier nog en Bob weer op vakantie was.
Na de traditionele opening door Joke, was het woord aan Cees. Op de vraag of er commentaar was op het programma van afgelopen jaar, kwam weinig reactie. Daarop legde Cees uit wat hij voor dit jaar in petto had. Iedereen had via e-mail een exemplaar toegestuurd gekregen, maar slechts enkele bezoekers hadden het meegenomen. Op het nieuwe programma kwam ook weer weinig reactie. Het club uitje van vorig jaar was kennelijk goed bevallen, het voorstel is, dit jaar gewoon naar Brielle te gaan. Joke opperde, dat iemand dat dan zou moeten voorbereiden, hetgeen beantwoord werd met een doodse stilte. Jannie vertelde, dat in een ver verleden zij met nog enkele andere leden een film over Brielle had gemaakt. Die blijkt nog niet in ons archief te zitten, hetgeen zal worden opgelost.
Gedurende de zomermaanden zijn er nog diverse aktiviteiten geweest. Het reisfilm festival in Zwijndrecht was een aardig succes. De publieksprijs ging naar een film over de Maya cultuur in zuid amerika.
In Gouda is een middag gehouden waarop niet door de selectiecommissie van de districtswedstrijden gekomen films konden worden vertoond. Er waren maar enkele filmers aanwezig, maar na iedere vertoonde film ontstond er toch een interessante discussie over.
Binnen onze club hebben we ook niet stil gezeten.
We hebben met 5 man gefilmd bij Brielle achter de voordeur, we hebben met een aantal mensen het proces van de vestingdagen in Hellevoetsluis gevolgd, een soms aardig vermoeiend proces, wat 85 gigabite aan film heeft opgeleverd. We blijven bezig om onze club te promoten en de hard nodige nieuwe leden te werven. Op donderdag 8 september is er een evaluatie bijeenkomst van de vestingdagen, waar we ook willen filmen omdat daar een goed slot van de film in zit.
Bij voldoende interesse, er is een minimum van 3 personen aangehouden, gaan we op 1 oktober beginnen met een cursus filmen met je telefoon. We doen dat in samenwerking met de bibliotheek zuid hollandse eilanden. De cursus wordt op 3 zaterdagmiddagen in het arsenaal in Brielle gegeven.
Er is ook onze medewerking gevraagd voor een survival run in het Bernisse gebied tussen Zwartewaal en Geervliet op 22 oktober. De organisatie zoekt nog enkele mensen die daar willen filmen. Vooralsnog lijkt niemand daar erg enthousiast voor te zijn.
In November willen we bij de “bejaarden” in Bernisse laten zien, dat het leuk is om wat eenvoudige filmpjes te maken van, vooral kleinkinderen en vakanties.
30 September is de jaarvergadering van het district. Joke zal hier indien nodig pleiten voor een meer uitgebreide definitie dan alleen reisfilms.
Hierna gingen we over tot het meest geliefde onderdeel van onze club, filmpies kijken.
Ton liet een rough cut zien, van de eerste 10 minuten van de film over de vestingdagen. De kritiek beet zich vast in de kadrering van de eerste scenes, die men niet goed vond, over de aanpak van het geheel en de structuur kwam geen opmerking.
Jos en Wim hadden de door hen opgenomen beelden van Brielle achter de voordeur met een bepaalde visie achter elkaar gezet, tot een film van 1 uur. Helaas was bij het overzetten iets fout gegaan, zodat we hiermee gestopt zijn.
Rinus had twee montages gemaakt van dezelfde beelden, en de overige beschikbare. Hij had ook een feestelijke bijeenkomst in een tuin in Rozenburg gefilmd, iets wat hij vorig jaar ook had gedaan. De vooruitgang was duidelijk te zien. Oefening baart kunst blijkt dus toch te werken. Hij was erg aktief geweest met de camera, ook de trap bij het groothandels-gebouw in Rotterdam, waar hij life beelden slim had gemixt met beelden van de daar aanwezige monitor kon hij laten zien.
Verder hebben we zonder verder commentaar zitten kijken naar een optreden van Joeri van Gelder bij Brinio in Brielle en een wielertour in de omgeving door de Brielse jeugd.
Om ongeveer elf uur sloot Joke de vergadering in de hoop iedereen 20 september weer te zien verschijnen
Oo

Voortgang 16 juli 2016

Al hebben we sinds eind mei geen clubavonden meer, dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. Op 25 juni was weer het jaarlijkse evenement Brielle achter de voordeur. Het was een geslaagde dag. Het begon in mijn beleving wat rustig, maar hoe verder de dag vorderde hoe drukker het werd. Met 6 man hebben we de evenementen gefilmd. De bedoeling is, dat iedere groep een montage maakt van zijn opnames van ca. 5 minuten, die we aan elkaar plakken tot een totaal van ongeveer een kwartier. De laatste 5 minuten zijn al klaar, Jos en Wim zijn met hun deel bezig, Jan heeft helaas zijn materiaal ingeleverd in een verkeerd format, zodra hij terug is van vakantie gaan we daar ook mee aan de slag.
Van de Catharijnekerk kregen we het verzoek een filmpje te maken over het klokkeluidersgilde, wat op de informatiezuil kan worden geplaatst. Reinier zal dat bekijken, er is al veel materiaal van het gieten, inbrengen en luiden van de klokken, misschien is dat al voldoende.
In de bestuursvergadering is geopperd een cursus aan te bieden filmen met telefoon of tablet, en dat te doen via de volksuniversiteiten of de bibliotheek. Hier hebben we al reacties op, en komende week zijn er oriënterende gesprekken.

11 juli was er een bijeenkomst voor de vrijwilligers van de vestingdagen in Hellevoetsluis. Daar waren we ook bij, om wat materiaal vast te leggen en afspraken te maken. We proberen een cameraman op een van de stoomschepen te krijgen die vanuit Rotterdam naar Hellevoetsluis varen.
Het stichtingsbestuur staat hierachter, dus dat gaat waarschijnlijk lukken.
Die dagen zullen we ook de beschikking hebben over een camera drone, zodat we ook eens opnames uit een ander perspectief krijgen.

2 juli was er in Gouda bij het Toverlint een middag waarin niet geselecteerde films voor de districtswedstrijd werden vertoond. Voorwaarde was, dat de maker aanwezig zou zijn. “Goud” is hier als een van de 7 films vertoond. Na vertoning was er gelegenheid de maker vragen te stellen, wat op grote schaal werd gedaan. Er ontstonden soms interessante discussies. Na afloop ontvingen alle deelnemers een fles wijn, wat meer is als bij de districtswedstrijd.

16 juli was het Reisfilm festival 2016. Omdat Jan, de winnaar van onze vakantiewedstrijd weg was om nieuw materiaal voor de volgende wedstrijd te verzamelen, was Reinier de gelukkige om in Zwijndrecht zijn film “Onze Beach boys” te vertonen. Voor de wedstrijd waren 11 films aangemeld, Lux was helaas niet aanwezig, waardoor hun film niet gedraaid werd. De film van Reinier onttrok verschillende vertederde kreten aan het publiek, maar de winnaar van de zaalprijs was van Evert Hasselaar, “Maya in Guatemala” Er zat een dikke 50 man in de zaal, waar we voor het eerst te gast waren. Het was een mooie zaal, met goede voorzieningen (lees Bar) en een aantrekkelijke temperatuur.
evert
Dit was voorlopig het laatste nieuws tot op heden, als er meer te melden is, komt er een volgend verslag.
Oo

Zie ook bedankkaartje van familie Mathieu Zijlstra in Club nieuws.


Verslag Bijeenkomst 24 mei 2016

Vandaag is het de laatste clubavond van het seizoen. Dat is te merken, Bob is nog met vakantie, Rinus en Jannie zijn net met vakantie, en Reinier is aan het pakken om op vakantie te gaan. Reinier missen we even, Jan kan 16 juli niet aanwezig zijn op het vakantiefilm festival, zijn al aangemelde film valt dus af. Reinier is de tweede in rij en zou dus naar het festival kunnen, maar dan moet hij er wel zijn. Gelukkig heeft hij meestal zijn tablet mee, we hopen dus op een snel antwoord. Frans loopt zich al weken te ergeren aan het feit, dat het filmpje van Martin van de Burght niet wil draaien op onze computer. Hij heeft op internet een videoplayer gevonden, die de hoge bitrate wel aankan. Als contrast heeft Ton een oud, gedigitaliseerd dubbel 8 filmpje meegenomen uit 1971, opgenomen in Zwitserland. Het beeld was wat schokkerig, maar Frans heeft het gestabiliseerd, waarna het nog redelijk acceptabel was. Wat opviel was, dat het filmpje gemonteerd was en een verhaal had. Volgens het commentaar van de leden waren de meeste toen nog in het stadium van alles los en vast opnemen en nooit monteren. Frans heeft zijn filmpje Pamukale na commentaar uit de club nog wat aangepast. Nu begrijpen we wat we zien en waarom dat zo bijzonder is. Ook Ton had een filmpje over een ballonvaart, wat dichter bij huis, in Breda om precies te zijn, opgenomen in Hi8. Hij verzag dit terplaatse van commentaar, wat Joke de kreet ontlokte, dat hij dat als voice over bij de film zetten.
Hierna hadden we het nog over de activiteiten in de vakantie. 24 juni is Brielle achter de voordeur. Frans moet nog opgeven wat het programma wordt, dan kan Ton de affiches weer maken. We willen dit keer een sandwich bord op straat, Liefst het publiek binnen laten komen via de nooddeur en als dit niet kan, een bord in de Zalm zetten met een aanduiding waar het publiek heen moet. Er zijn 6 vrijwilligers die willen filmen. Zodra het programma bekend is, kunnen we de opnames verdelen. Er is geopperd, dat iedereen van zijn opnames een montage maakt van ca. 2 minuten, die dan aan elkaar kunnen worden gevoegd en voorzien van een voice over eventueel.
Op 19 tot 21 augustus zijn dan de vestingdagen in Hellevoetsluis. Ook hier willen we filmen. Nader bericht volgt nog.
In November hebben we dan een filmmiddag voor de ouderen in Bernisse. Om niet iedereen bij voorbaat af te schrikken moet dat programma zorgvuldig worden opgebouwd met eenvoudige tot wat ingewikkelder films.
Omdat het van levensbelang is dat onze club meer leden krijgt, moet ledenwerving prioriteit hebben bij iedereen. Voorstellen zijn:
 Mededelingen in de streekbladen van al onze activiteiten
 Flyers verspreiden in alle daarvoor in aanmerking komende gebieden
 Zichtbaar (met gele Jacks) aanwezig zijn bij activiteiten
Frans heeft een cd met allerlei ideeën voor ledenwerving, die hij de bestuursleden zal laten zien.
Hierna sluit Joke de vergadering en wenst eenieder prettige vakantie.
Oo


Verslag bijeenkomst 10 mei 2016

We begonnen goed, Reinier loste zijn belofte in, en trakteerde op appeltaart, wat erg op prijs werd gesteld.
Na de opening door Joke, had Ton een minder leuke mededeling. Het gaat niet goed met Mathieu. Om hem een hart onder de riem te steken hebben we een kaart laten circuleren waarop iedereen wat heeft geschreven.
Hierna begon het belangrijkste programmapunt van deze avond, de vakantiefilm wedstrijd. Met wat moeite zijn er toch nog 4 films aangemeld. De eerste was onze Beach Boys van Reinier. Hij had het mes hier en daar nog eens in de film gezet, wat hem erg ten goede kwam.
Omdat er maar 4 films waren, konden we er na afloop ook nog even over praten. In deze film zie je, dat dat het leven ook begint met een rollator. Leuk is de interactie van de kinderen op de life muziek, die ook leuk in de film verwerkt is.
Hierna kwam Bob zijn bijdrage, “Een bezoekje aan Samosir en de Toba Bataks” Ofschoon zijn stijl goed te herkennen was, had Bob kennelijk weinig tijd gehad voor de montage. De balans tussen voice over en achtergrondmuziek was niet helemaal lekker. Het verhaal over de terechtstelling van misdadigers was wel interessant, maar niet filmisch weergegeven.
Jan liet de ingekorte versie van IJsland zien, voorzien van erg toepasselijke muziek en een goede voice over De overgangen naar life geluid waren soms wat abrupt
Frans had Ballonvaart boven Pamukkale ingezonden. De beelden uit de ballon waren prachtig, door een punt van de mand mee te filmen wordt het effect van de diepte nog eens extra benadrukt. Een voiceover die vertelt wat het witte spul is, wat je ziet, zou verhelderend werken.
Na de pauze werd de winnaar gehuldigd met de Jannie Garama Wisselprijs. De terechte winnaar was Jan met zijn film IJsland. Reinier werd tweede.

Jannr1

Frans liet zijn montage van “wie is de Bob” zien, een werkstuk wat Frans Wim en Ton samen met Martin van de Burght van Lux hebben gemaakt voor de cursus Beeldvorming. Hier waren nog wat kleine opmerkingen over, waarna we een 4-tal films uit de oude doos hebben bekeken, waaronder de eerste VHS-film binnen Phoenix. Oude glorie is altijd een succesnummer. Tegen elven gingen we naar huis. Tot over 2 weken.
Oo


Verslag bijeenkomst 26 april 2016

Deze avond stond eigenlijk op het programma, het vertonen van reclamefilmpjes die de leden gemaakt hadden. Omdat dit enigszins in de mist is gelopen, was er maar 1 filmpje, van Reinier.
Maar eerst waren er nogal wat mededelingen. Na de opening door Joke deed ze verslag van de ontwikkelingen met de ouderenbond in Heenvliet. Die willen graag dat wij een middag verzorgen voor hun leden. Dit wordt donderdag 17 november. Vooraf zal Joke een stukje schrijven in het clubblad van de bond. We hebben even van gedachten gewisseld over het programma van zo’n middag. Enerzijds moeten de filmpjes zo simpel zijn dat iedereen denkt dat ook te kunnen, anderzijds moet de intelligentie van de leden niet onderschat worden. Waarschijnlijk is het de beste oplossing, de “moeilijkheidsgraad” van de filmpjes langzaam op te voeren en tussentijds een en ander uit te leggen. We kunnen hier later in het seizoen nog een avond aan besteden.
Ton vertelde de voortgang met betrekking tot het project Vestingdagen. We zagen een ruwe schets van het “Vlekkenplan” en hoorden wat de mogelijkheden zijn.
Frans vertelde dat we weer gevraagd zijn voor Brielle achter de voordeur. Deze zelfde avond is er een bijeenkomst in Brielle, waar wij uiteraard niet bij kunnen zijn. Als de lokatie weer hetzelfde is, moeten we proberen de mensen via de nooduitgang binnen te laten komen, of een bewegwijzering in het restaurant aan te brengen. Er moet nog een thema van de dag komen, en daarna een affiche, wat voor de deur op een bord komt.
Ca. 4 leden hebben aangegeven te willen filmen, hopen dat dit er meer worden.
Vanuit de ziekenboeg kwam het bericht, dat Mathieu weg moet uit de vier ambachten, maar dat er nog geen plaats is in de plantage. Verontrustend, we hopen dat er alsnog een goede oplossing komt.
Onze oud secretaris heeft een mailtje gestuurd met een compliment voor de verslagen (Dank je wel Hans) We hebben hem meteen uitgenodigd ook opnames van het Vesting project te maken. (Hij heeft inmiddels gezegd, dat hij de opnames die hij in de vesting maakt, ter beschikking zal stellen.)
Op 28 mei wil “Het Toverlint” een aantal films laten zien, die niet door de selectie van het regio festival kwamen.
Reinier liet hierna zijn reclamefilmpje Help zien, waarin hij met veelal grafische middelen reclame maakt voor Phoenix.
Hierna draaiden we zijn film Beach Boys, een vakantiefilm met zijn kleinkinderen. Opgenomen in 1995 en gemonteerd in 2016. Voor de betrokkenen goud waard, maar voor andere toeschouwers wat aan de lange kant. Voor de vakantiefilm wedstrijd wil hij deze inkorten.
Frans had met zijn smartphone het voorlezen van het jurycommentaar op de film het experiment opgenomen, zodat we allemaal “hare Majesteit” in aktie konden zien.
Na enige gedachten wisselingen over onze vakantie filmwedstrijd (10Mei) draaien we op verzoek van Joke de film Het Bankje, van Lieven de Brouwer uit 1991.
Ten slotte spreken we nog af hoe we 4 mei zullen organiseren. We besluiten op eigen gelegenheid naar het kantoor van de Spido te gaan, na afloop drinken we dan een kop koffie bij cafe Rotterdam. De kaartjes voor de spido moeten voor 13.00 uur gekocht worden, de afvaart is 13.15 uur.
oo


Verslag bijeenkomst 12 april 2016

Aan het begin van de avond waren er wat mededelingen. Ton wil zaterdag een gesprek hebben met de voorzitter van de Havendagen in Hellevoetsluis, om over een film te praten, Frans heeft de vraag gekregen of wij op 25 juni weer present willen zijn bij Brielle achter de voordeur.
Er ontstond enige verwarring over het doel van deze avond. Er is ooit besloten om de vorige bijeenkomst een scenario te maken voor een reclamefilm en die dan deze avond samen te maken. Er waren diverse camera’s aanwezig, maar de scenario’s ontbraken natuurlijk, omdat we die niet samen gemaakt hadden.
Bob had wel een reclameboodschap in 2 versies gemaakt, over een golfer die een kraai uit de lucht slaat. Dat filmpje van 20 seconden was precies wat we bedoelden. Een korte grap met een reclame. Reinier had in de gedigitaliseerde vorm nog een reclamefilmpje “Phoenix bedankt” gevonden. Dit was oorspronkelijk een super 8 film. Opmerkelijk is de korte scene duur, super 8 was kostbaar, de scenes dus erg kort. Het tempo daarentegen was erg traag, tegenwoordig zouden we meer dan de helft van de shots schrappen.
Frans liet zien, aan de hand van een reclamefilmpje waarvoor hij de opnames had gemaakt en wat door tv west is gemonteerd, dat ook onze opnames een professionele film kunnen opleveren.
Hierna ontstond er een discussie over de ledenwerving. Uitgaande van het feit, dat 12 leden te weinig is om een gezonde club te blijven, moeten we er leden bij krijgen. De eerste vraag is, wat is dan onze doelgroep, jeugd kun je vergeten, die maken een opname met smartphone of tablet en uploaden die direct naar You Tube. Jonge ouders tussen 30 en 50 zijn zo druk met werk, kinderen en hobby’s dat ze niet aan filmen toekomen. De jonge grootouders van 50+ lijken het meest zinvolle doelwit. Confronteren we die mensen met “wedstrijd winners ”dan schrikken we ze eerder af, dan dat we ze aantrekken.
Joke vertoonde daarop een video uit 1990 van haar kleindochter. Het verschil met de eerdere Phoenix film was gigantisch. Video 8 was relatief goedkoop, de shots waren lang, het tempo nog steeds traag. Ook, omdat Joke toen nog met een Betamax recorder monteerde, dus bij een foutje moest de hele boel over. Reinier had nog een filmpje, “Bloemkool wassen” uit 1995, wat een wereld van verschil was. Korte shots, veel heel close up gefilmd, vanuit allerlei hoeken. Dit bracht ons op het idee, dat voor ledenwerving deze combinatie prachtig is, de eerste film laat zien hoe gemakkelijk het is, ergens een verhaal van te maken zonder veel problemen, de tweede laat zien wat je met iets meer inspanning kunt bereiken. Frans liet ook een opa filmpje zien, Jill en Kay komen logeren uit 2002.
Verder hebben we nog wat nieuwe techniek gezien. Frans had een camera platform voorzien van 2 servomotoren die er voor zorgen dat beelden uit de hand geschoten altijd vlak blijven en nagenoeg trillingvrij. Het apparaat was van zijn dochter, die het professioneel gebruikt, zodat de meer dan 600 euro niet zo zeer een belemmering vormen.
Rinus vertelde dat een van zijn familieleden over een drone beschikte, die eventueel beschikbaar zou zijn voor wat spectaculaire opnames. Leek ons erg geschikt voor toepassing bij de vestingdagen, om eens een ander perspectief te hebben. (Letterlijk).
Na de pauze hebben we nog even gekeken wat voor films er op onze website staan, naar een eerste montage van een film over de tong tong fair, van Rinus, en een oudje van Jos en Trees over de festiviteiten in Zwartewaal.
De volgende avond is 26 april. Op de agenda stond het vertonen van reclamefilmpjes. We hebben alleen die 2 van Bob, deze avond hebben we niets gemaakt, dus, oproep aan alle leden, maak een kort reclamefilmpje voor 26 april

oo

Verslag bijeenkomst 29 maart 2016

Vanavond stond op het programma, bespreken vakantiefilms. Er waren 3filmpjes aangeboden. De eerste was van Rinus en ging over een dagtochtje naar de Boromeo eilanden.
Rinus filmt in 1080p 50frames, en had de film in empeg2 aangeleverd. Het aantal gegevens dat via usb naar de computer wordt gestuurd, is bij deze keuze zo groot, dat de computer dit niet kon verwerken. Opslaan in empeg4 formaat levert een aanzienlijk kleinere gegevensstroom op, zonder zichtbaar kwaliteitsverlies.
Wat Rinus al verwachtte, de clubleden misten een goede voice over, die wat vertelde over hetgeen op het scherm te zien was. Er zaten veel prachtige opnames in de film, maar hij was wat lang. Een voice over zou ook de muziek wat onderbreken, waardoor die minder overheersend zou zijn, al was de sfeer van die muziek goed. Verder was het commentaar, dat een pan of tilt beweging altijd ergens heen moet gaan en niet zomaar ergens moet stoppen.
De tweede film deze avond was ballonvaart boven Pamukkale van Frans. Bob had geadviseerd bij de montage, maar sommige shots waren wel erg kort. De life geluiden waren daardoor nogal brokkelig. Misschien is het mogelijk bepaalde niet erg specifieke achtergrondgeluiden door te laten lopen over verschillende scenes, waardoor er meer eenheid ontstaat.
De laatste film van het drietal was van Reinier. Hij heette, wat waren we toen hoog. Het was een nieuwe montage van oude video 8 opnames, van een bergwandeling in de Dolomieten. De kwaliteit van de opnames was heel acceptabel. Onze technicus Frans adviseerde Reinier de film met het gereedschap lay-out van het montageprogramma iets uit te vergroten, zodat de kenmerkende balk onder in beeld van dit videoformaat wegvalt.
Na de pauze werd de medewerking gevraagd voor een opzet van de film over de vestingdagen.
Wim, Rinus, Joke, Reinier Jos en Frans willen meedenken om een basis scenario op te zetten.
Bob had een rough cut van de film over zijn reis naar sumatra gemaakt en liet die zien. Hier zit zeker stof voor 2 wedstrijdfilms in.
Rinus liet tot slot een film zien van een dagje Leerdam. Ook deze film bevatte weer een aantal prachtige opnames, maar had 3 verschillende onderwerpen. Het advies was dan ook, hem in 3 stukken te knippen, met wat plak en knipwerk heb je dan 3 leuke films, het materiaal is er.
oo

Verslag bijeenkomst 15 maart 2016

Vanavond hadden we videoclub Lux uit Hoogvliet te gast. Nadat Joke de avond geopend had, nam Martin van de Burght het van haar over. Het was een genot, om weer eens een volle zaal te hebben. Lux beschouwde deze avond namelijk meteen als hun clubavond, zodat we met een groep van zeker 20 mensen zaten. Martin presenteerde deze avond een doorsnede van de films die de laatste jaren bij hun club zijn gemaakt. Het blijkt dat ze veel films maken in groter verband, vooral speelfilms.
De film “Beet” zorgde voor de nodige hilariteit. “Wraak”was nog zo’n product van gezamenlijke inspanning. Martin vertelde, dat vooral het plezier onderling bij de opnames van zo’n productie erg belangrijk is.
De film een brug te hoog, heeft in de 1 minuut versie zelfs een Europese prijs gewonnen.
Het programma bevatte verder vakantiefilms van verschillende leden, en van reportages van tentoonstellingen en musea.
Helaas liep de projectie niet altijd vlekkeloos. Een film die Martin samen met zijn dochter gemaakt had van een wandeling door een ruig natuurgebied, stokte zelfs helemaal en was ook door Frans niet meer tot bewegen aan te zetten.
De avond verliep snel, dankzij het gevarieerde programma.
Om 23.00 uur konden we de bezoekende club hartelijk danken voor de door hen geleverde prestatie en ging iedereen zijns weegs.
De volgende clubavond is op 29 maart. De ideeën voor de reclamefilmpjes van 1 maart willen we dan verder uitwerken. Probeer allemaal 1 of meer ideeën op papier te zetten. De eerste resultaten heb ik intussen al binnen, dus laat je niet kisten, wring die grijze hersenmassa eens flink en zet iets op papier.
oo

Verslag bijeenkomst 01 maart 2016

Vanavond moest Jannie verstek laten gaan wegens bezigheden elders en Frans zweefde nog ergens hoog in de lucht, dus met 9 leden begonnen we de bijeenkomst.
Jok opende de bijeenkomst en na een welkom hadden we eerst nog een paar zaken te bespreken.
Onze dag uit zal op 4 mei zijn een havenrondvaart met de Spido, bereikbaar vanaf Metrostation Leuvehaven, vertrek 13.15, kaarten kopen vóór 13.00 uur.
Na afloop van de rondvaart, ca. 1,5 uur, biedt Reinier ons een kop koffie aan in Café Rotterdam, dat is gevestigd in de Cruise terminal, aan de andere kant van de brug.
Alle leden wordt verzocht zich voor te bereiden op de tocht, om individueel of in groepjes opnames te maken, zodat we wat leuke films kunnen maken.
Verder heeft Joke contact gehad met mensen van de activiteitencommissie van de SVerB, de opvolger van de ANBO in Bernisse, om eventueel een filmmiddag te verzorgen bij deze groep. Per slot van rekening zou onze hele vereniging in aanmerking komen voor het lidmaatschap, misschien dat er vanuit die groep wat interesse is in onze mooie hobby.
Er zijn voldoende opa filmpjes, vakantiefilmpjes en zelf speelfilms die voor die doelgroep interessant zijn. Eventueel zou zo’n middag gevolgd kunnen worden door een heel eenvoudige cursus in 3 middagen. We wachten op reactie van het bestuur.
Wim merkte op, dat in Briele in de Infirmerie ook onze doelgroep bijeenkomt. De vraag is dus aan Wim om hier de interesse in zo’n middag te peilen.
Iedereen heeft de nieuwsbrief van de vestingdagen ontvangen. Ton stelt voor om hier een gezamenlijke film van te maken, vergelijkbaar met die van Brielle achter de voordeur, maar misschien iets uitgebreider, met wat aandacht voor de organisatie en de vele vrijwilligers.
Er is een vrijwilligers bijeenkomst op 9 maart, het is dus kort dag. Ton neemt contact op met het stichtingsbestuur, Rinus wil de coördinatie op zich nemen.
Frans stuurde iedereen een mail over de toestand van Mathieu. Hij heeft een herseninfarct gehad, en spreekt moeilijk. Hij revalideert nu nog in de 4 ambachten, maar kan niet naar huis en hoopt op een plaats in de plantage, waar hij zoveel jaar als vrijwilliger heeft gewerkt.
Hierna laat Jan zien wat hij, na de reactie van de jury met zijn film IJsland heeft gedaan.
Toevoeging van een voice over verhoogt de kwaliteit van de film enorm en inkorten van een aantal scenes maakt de film interessanter. De IJslandse volksmuziek op de achtergrond verhoogt de sfeer die toch al in de beelden hangt. Het gebruik van een stabilisatieprogramma en de mogelijkheden in de montage beelden te bewerken verhoogt ook de kwaliteit.
Rinus laat de ingekorte beelden van de Pioneer Spirit zien. Nog steeds missen velen een goede uitleg via een voice over. De baggeraar is wat lang in beeld en ook de naam van de film roept vragen op, omdat op het betreffende schip nog een andere naam staat.

Na de pauze presenteert Ton een 8-tal reclames, die hij gevonden heeft op you tube, als inspiratie.
De eerste commercial is een draak van een film voor sensodyne, die filmisch niets voorstelt, wat niets zegt over de commerciële waarde natuurlijk. De tweede is een erg sensuele spoof naar aanleiding van deze reclame, die bij iedereen op de lachspieren werkt, les, het kan dus ook filmisch. De derde opname is een kakafonie van beeld en geluid, zonder begrijpelijke verbanden, die en reclame voor Adidas bleek te zijn, duidelijk een slechte film en niet voor onze doelgroep.
De volgende Specsavers reclame met John Cleese in de lange bioscoopversie, ontlokte enige discussie. Sommigen begrepen nu eindelijk de verkortte tv-versie, anderen vonden deze uitvoering onnodig lang. De volgende commercial met David Beckham ook in bioscoop lengte werd minder gewaardeerd dan de tv-versie.
Een heel andere mogelijkheid van benadering was de Millner reclame, hoe kaas poëtisch kan zijn. Deze aanpak is logischer bij een product als parfum. Je koopt eigenlijk alleen een idee. De j’adore reclame met charlize Theron is daarvan een prachtig voorbeeld, De montage over de las in ongeveer 10 scenes, de donkere achtergrond en de kleding in goud bepalen de zwoele sfeer. Als laatste zagen we de Pijenenburg reclame met het voetbal meisje, wat ij 45 seconden een complete speelfilm is, die op een erg filmische manier het verhaaltje weergeeft.
Hierna hielden we een brainstormsessie, wat voor onderwerpen we zouden kunnen gebruiken voor een commercial. Hieruit kwamen de volgende mogelijkheden:
• Erg trillende man koopt een steadycam om beeld te stabiliseren.
• Koop een paar sportschoenen, die gemaakt blijken van antilopen leer
• Iemand leent extra geld op zijn hypotheek, als hij thuiskomt staat zijn huis onder water
• Geld lenen kost geld
• Phoenix reclame, eventueel als basis wat Hans maakte van de beelden van het Alhambra
Iedereen moet eens nadenken over deze, of een ander onderwerp, en hier een kort verhaaltje van schrijven. Op 12 april willen we die verhaaltjes bekijken. ( Eventueel van tevoren toesturen aan secretariaat zodat ze aan iedereen verspreidt kunnen worden) waarna we 1 of meer verhaaltje uitwerken naar een scenario.
15 maart is de volgende clubavond, waar we bezoek krijgen van videoclub Lux uit Hoogvliet.
oo

Verslag bijeenkomst 02 februari 2016

Vanavond hebben we onze jaarwedstrijd gehouden. We hadden vooraf een
persbericht laten uitgaan, dat de toegang vrij zou zijn. Gelukkig is dat bericht in
diverse streekbladen geplaatst, en er was zelfs interesse.

We schrokken alleen van de aanwezigheid van een verslaggeefster van AD, die
samen met een fotograaf gekomen was. Omdat die hun komst niet hadden
aangekondigd, vielen die ons wat rauw op het dak.

De verslaggeefster is vakkundig opgevangen door Jannie, de fotograaf was
niet zo blij, hij had geen spectaculaire foto’s kunnen schieten, jammer, we
hadden ook een wedstrijd die een beetje op tijd moest beginnen.

jury

De jury, Emile de Gruijter, Miep Wolff en Dirk de Cock was tijdig ter plaatse,
zodat we om 8 uur met de projectie konden beginnen. In een fors tempo werden
de 7 films vertoond, zodat om kwart over 9 het juryberaad kon beginnen. De
pers was toen al naar huis, die hadden een deadline van 22.00 uur om hun
stukjes in te dienen.

Na een 20 minuten beraad van de jury, werden we uit onze spanning verlost.

Om beurten bespraken de juryleden een film, in volgorde van projectie, waarna
de prijsuitreiking plaats vond.

De 4 beste films kregen een aanbeveling voor de selectiecommissie.”Nee pa, hier
ben ik” van Reinier was vierde met 207 punten, “Goud” van Ton, Jos, Wim en
Hans werd brons met 211 punten, “Zeezout” van Bob ging met het zilver en 215
punten naar huis en de trots met goud bekroonde beker ging naar “Het Experiment”
van Cees, Jannie, Jos, Frans en Bob met 221 punten

Tonprijs Tonzaal

De publieksprijs, waarvoor ik Rinus moet bedanken, omdat hij de telling
overnam toen ik het AD aan de telefoon had, ging naar Goud.

Cees

Als winnaar is “Het Experiment” direct geplaatst voor de districtswedstrijd in
Leiden, de overige 3 films gaan naar de selectiecommissie, die bepaald of een
film “festival waardig” is of niet.

Onze volgende bijeenkomst is 16 februari en is de jaarvergadering. De stukken
hiervoor zullen deze week worden toegestuurd.
oo

Zie ook krantenartikel in Club nieuws.


Verslag bijeenkomst 19 januari 2016

Het onderwerp voor deze avond was, hoe creëer ik spanning in een film.

Joke en Frans hadden daarvoor de NOVA film “Koffiekruimels”gekozen.

De beelden achter de titel zorgden al voor een levendige discussie. Heeft de maker bewust een viertal metaforen gebruikt in beeld van wat de spreekstem zegt, of is dit per ongeluk, wekt dit begin belangstelling, of zou je op tv. de film meteen wegzappen?

Uiteindelijk waren we het eens, dat het verhaal magertjes was, maar de filmische uitwerking erg goed. De film zou, als wij in de jury zouden zitten hoog scoren. Het einde van de film konden we niet goed plaatsen, wat wilde de maker zeggen met het ingrijpen van de politie. De premisse van de film was dus niet voor iedereen duidelijk.

Na de pauze zagen we de film”Notenolie”, een reportage over het maken van notenolie door een Franse boer, die dit proces op inventieve manier gemechaniseerd had, en een vakantiefilm van Frans over het persen van siroop uit suikerriet.

Ook hier weer in diepgaande discussie. De 2 films waren eigenlijk niet te vergelijken. Voor de notenolie, heeft de maker het proces maanden gevolgd, van oogst tot bottelen en het hele arbeidsintensieve proces daar tussen, Frans maakte met een reisgezelschap een dag een uitstapje naar een oude suikerriet plantage.

Natuurlijk had Frans wat kunnen verbeteren, als de commentaarstem het over slaven heeft, zie je toeristen vrolijk rondlopen. Een afbeelding uit de slaventijd zou beter zijn geweest. Dat deed hij enkele ogenblikken later wel, met een schilderij van de plantage in zijn glorietijd, wat hij ter plaatse gefilmd had.

We besloten de avond met een kort filmpje van Rinus over de Dockwise. Het begin met de pan was goed gevonden, de pan ging naar het schip toe, was wel lang en onderbroken. In de regel is 10 seconden en een hoek van 45° het maximum. Dit filmpje smeekt om een voice over, die zegt wat er eigenlijk gebeurt. De opstijgende en rondvliegende drone geeft 2 mogelijkheden, vraag de eigenaar of je zijn beelden mag gebruiken, of laat het helemaal weg. We hopen dat Rinus wat had aan ons commentaar, en we besluiten de avond. De volgende avond is 2 februari, wanneer ook de partners van de leden en belangstellenden zijn uitgenodigd voor onze jaarwedstrijd.
oo

Verslag 12 januari 2016

Vanavond waren we voor het eerst bij elkaar in het nieuwe jaar, samen met onze partners en een hapje en een drankje.

njrecep1

Joke opende de bijeenkomst en wenste iedereen een gelukkig Nieuwjaar. Joke van Driel heeft besloten toch maar geen lid van de club te worden, ze zag nogal op tegen alles wat ze moest leren om een videofilm te maken. Jammer, maar haar keuze. Tevens nemen we afscheid van onze trouwe secretaris, die wegens zijn vele interesses een keuze moest maken en daarom de videoclub vaarwel zegt.

Als Interim secretaris annex wedstrijdcommissaris kon ik meteen aan de bak voor de jaarwedstrijd. Behoudens mijn eigen bijdrage had ik nog geen opgave van films. Tijdens de vergadering werd dat opgelost, zodat Frans de usb sticks en uw secretaris het benodigde papierwerk kunnen gaan verzamelen.

Jan Garama en Mathieu Zijlstra zitten nog steeds in de ziekenboeg, we tekenden een kaart voor hen beide en wensen hen alle sterkte voor de komende tijd.

Onze technische mannen hadden de apparatuur opgesteld en als eerste zagen we een gelukwens van Frans , later nog een van Rinus en van Wim.

Op verzoek uit de zaal hebben we nog gekeken naar de “Keulen” montage van Reinier.

We hadden afgesproken, dat we incognito filmpjes zouden maken, waarbij de zaal dan de maker moest raden. Met het eerste filmpje, het busje komt zo, had de zaal het moeilijk. Na enige tijd kwam toch de naam van Jan boven water. Het tweede raadsel “Bellen kan even niet” was iets minder moeilijk, Reinier had zijn vrouw, en haar sandalen , iets te herkenbaar in beeld gezet.”Bladel”was de volgende opgave. Kennelijk is mijn filmstijl herkenbaar, want dat gaf geen problemen. “Merel familie”was wat moeilijker, wie heeft er zo’n grote tuin en het geduld om de merels in hun nest te filmen bij het voeren. Dat bleek Bob te zijn. Kwestie van iedereen zonder, of met een te kleine tuin elimineren.

Frans liet 2 (reclame) filmpjes zien, waarin vruchten en in het tweede filmpje speelkaarten te zien telkens maar enkele frames. Het zal niemand verbazen dat Jannie met haar scherpe blik hier het best in scoorde.

njrecp2

Na nog een drankje en een raadspelletje van Frans besloten we deze eerste clubavond.

oo


Kort verslag clubavond 22 dec. 2015

Tijdens de laatste clubavond van 2015 bekeken we een aantal filmpjes die enkele leden hadden gemaakt aan de hand van eerder uitgereikt ruw materiaal.

De beelden van een bezoek aan Keulen leverde vijf totaal verschillende filmpjes op, waarmee de makers lieten zien over aardig wat creativiteit te beschikken.

Cees maakte, vergezeld van een voice over, een informatief verhaaltje, Ton een toeristisch promotiefilmpje, Reinier suggereerde dat hij met Kerst naar Keulen was geweest, Hans deed net of het bezoek aan Keuken een onderbreking was van een reisje op de Rijn en Bob vertoonde een evenwichtig beeld van de Keulse hoogtepunten en passende muziek. Stuk voor stuk fraaie montages die bij de leden de suggestie opriepen om maar eens met z'n allen naar Keulen af te reizen!

Met de ruwe beelden van het Alhambra waren alleen Bob en Hans aan de slag gegaan. Hoewel Bob nog nooit in Granada was geweest, zag hij kans om een montage te maken waarbij de beelden en muziek perfect bij elkaar pasten. Hans gaf de 'oprechte' videoamateur wat tips en liet het resultaat zien als je lid zou worden van een videoclub.

Is er op een clubavond nog tijd over,dan zijn er altijd weer films die de moeite waard zijn om te projecteren. Aan de hand van opmerkingen en suggesties bij een eerdere vertoning, was Rinus aan de slag gegaan met zijn film over de Droomtuin in Rozenburg. Het resultaat: een film waarin de info over de tuin en het orkestje beter met elkaar in evenwicht zijn. Een prima productie voor de jaarwedstrijd! Zijn tweede film 'Pioneer Spirit' zou wat korter kunnen en voor de niet deskundigen meer info kunnen bevatten.

Reinier verstuikte een aantal jaren geleden zijn voet tijdens een reisje door Marokko. Ondanks deze handicap maakt hij destijds een interessante film over een bezoek aan een Marokkaanse familie.

Bob bezocht in het afgelopen voorjaar een dorpje en Thailand. Daar was hij 15 jaar geleden al eens eerder geweest. Een vergelijking tussen de film uit 2000 en die uit 2015 liet zien dat enerzijds de leven voor de bewoners een stuk comfortabeler was geworden, maar dat anderzijds de plaatselijke cultuur en gewoonten nog steeds in stand zijn gebleven.

We besloten de avond met een discussie over het analyseren en beoordelen van de films die we zoal maken. Daar besteden we eigenlijk veel te weinig aandacht aan. Cees deed de suggestie om voortaan onder leiding van een gespreksleider zowel oudere als nieuwe films uitvoeriger te bespreken. Daar hebben zowel de maker(s) als de andere clubleden profijt van.

De eerstvolgende clubavond is dinsdag 12 januari. We houden dan onze nieuwjaarsbijeenkomst waarbij ook partners van harte welkom zijn.

oo

Kort verslag clubavond 8 december 2015

Joke opende deze clubavond met de mededeling dat Mathieu ons allen de hartelijke groeten overbrengt, maar dat hij waarschijnlijk lichamelijk niet in staat zal zijn om de clubavonden nog te bezoeken.
Daarna deelde Cees mee dat hij zijn lidmaatschap van Phoenix per 1 januari wil beëindigen. Als reden voor zijn vertrek gaf hij op dat de club naar zijn mening teveel is ingedut en er onvoldoende kritisch naar nieuwe films wordt gekeken.

Omdat, ook door het vertrek van Hans, het ledental nu wel erg klein wordt, ontstond er een discussie over de te volgen koers. Om een goed functionerende club te worden, zullen er meer leden bij moeten komen, anders leidt dit ledenverlies onherroepelijk tot opheffing of fusie van de club.

Een nadeel is uiteraard dat onze manier van filmen niet aanslaat bij de jeugd, die met i pads en telefoons filmt en de beelden meteen op internet zet. Onze doelgroep zal 50-plussers moeten zijn. Ofschoon er in het verleden wel activiteiten zijn geweest om leden te werven, was dat altijd incidenteel. Werving zal veel gerichter en frequenter moeten zijn.

Op deze clubavond konden de leden films vertonen die mogelijk aan de jaarwedstrijd mee gaan doen. Voordeel van zo'n voorvertoning is dat de makers
eventuele suggestie ter verbetering krijgen aangereikt. Aanvankelijk was er enige bezorgdheid of er wel voldoende films voor de jaarwedstrijd zouden zijn, maar uiteindelijk bleken er toch zes film aangeboden te kunnen worden.

De film Goud van Ton werd nogmaals gedraaid. Een film die we al eerder besproken hadden, maar die sommige leden nog niet hadden gezien.
Rondom de film 'Het Experiment' van Cees e.a. ontstond een stevige discussie of deze film wel voor de jaarwedstrijd geschikt was. Conclusie: los van de mening of een film voldoende kwaliteit heeft, mag elke aangeboden film meedoen.

Bob doet mogelijk mee met zijn film over zout. Reinier overweegt zijn film over Wijntje van Strien aan te melden en de film over Tiengemeente van Jan zou voor de jaarwedstrijd ook heel goed in aanmerking kunnen komen. Daarnaast gaat ook Rinus meedoen, alleen zijn zijn films nog niet klaar. Al met al voldoende materiaal voor een interessante jaarwedstrijd.

Niet voor de jaarwedstrijd, maar altijd interessant om te draaien waren de film 'Rotterdam Maasvlakte' van Hans, 'Tokke tokke' van Janny en de 'Solexrace' van Jos. En we besloten deze avond met 'de Eenhoorn' een film van Hans Leupe waar enkele Phoenixleden aan mee hadden gewerkt.

De laatste clubavond van 2015 staat gepland op 22 december. We bekijken dan welke leden er aan de slag zijn geweest met het ruwe materiaal over Keulen en het Alhambra.

Ton/Hans

Kort verslag clubavond 24 nov. 2015

Joke opende deze avond met een hartelijk welkom voor een andere Joke: Joke van Driel. Zij was aanwezig op de avond voor de Brielse vrijwilligers waar Frans en Reinier Brielse films vertoonden en ze was nieuwsgierig geworden naar de activiteiten van onze club. Wat dat betreft kwam deze clubavond goed uit, want we vertoonden een afwisselend filmprogramma.

We begonnen met een aangepaste versie van het interview met Wijntje van Strien, gevolgd door een eerste versie over de oorlogsherinnering van Jaap Stolk. Boeiende onderwerpen, zeker voor Briellenaren. Het blijkt dat de verhalen van Wijntje en Jaap weer nieuwe herinneringen oproepen en - wie weet - maakt Reinier nog eens een uitvoerige documentaire over Brielse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Dan twee films over Keulen, gemaakt van eerder uitgereikt ruw materiaal. Bob maakte een interessante montage over de Dom, de spoorbrug, een muzikaal optreden en andere momenten uit de binnenstad. Hans greep de beelden over een vaartochtje op de Rijn aan als begin en einde van zijn montage, waardoor de suggestie ontstond dat het bezoek aan Keulen een onderbreking was van een langere Rijnreis.
Leuk om te zien hoe met hetzelfde materiaal twee verschillende films kunnen worden gemaakt. Wie weet hebben andere clubleden hierdoor inspiratie opgedaan voor een eigen montage met dit ruw materiaal.

De speelfilm 'Goud' kreeg van de vakjury tijdens het vakantiefilmfestival van de filmclub Maassluis op één fiim na het meest aantal punten. Een fraai resultaat van regisseur Ton en andere clubleden en mogelijk aanleiding om in de toekomst weer een eens met elkaar een leuke speelfilm te maken.

Joke van Driel maakt diapresentaties waarin ze foto's en filmbeelden combineert. Filmers en fotografen hebben zo hun eigen activiteiten, maar waarom niet een combinatie van deze twee hobby's? Dat je hiermee leuke resultaten kunt bereiken liet Joke zien met een filmpje over Spanjaarden die in het kader van 1 april het Geuzenschip saboteerden. Ook de diapresentatie van Wim over een fototentoonstelling in Amsterdam toonde aan dat je met foto's heel boeiende producties kunt maken.

Heb je je filmcamera niet bij je, dan is een fotocamera een goed alternatief. Bob maakte met een klein cameraatje een filmpje over de tewaterlating van een schip. Prima beelden voor zo'n klein toestelletje, al biedt een 'echte' handycam natuurlijk meer kwaliteit en mogelijkheden.

Een nostalgisch filmpje van Hans over Frankrijk, zijn film over de Maasvlakte en de film 'Ton en Henny in Pajottenland' gaven tezamen met de eerder genoemde films Joke van Driel een aardig beeld wat videoclub Phoenix zoal produceert!

De volgende clubavond staat gepland op dinsdag 8 december en zal in het teken staan van de voorvertoning van films die mee gaan doen aan de jaarwedstrijd in februari a.s.

oo

Kort verslag clubavond 10 nov. 2015

Nieuwjaarsbijeenkomst
Net als vorig jaar willen we vooral gezellig samen zijn, met af en toe een kort filmpje dat onze partners nog niet hebben gezien. Bijvoorbeeld: 'Brielle achter de voordeur', 'Goud', Griekse misère, Het Experiment. Een alternatief zou kunnen zijn: selecteer uit je eigen archief wat korte fragmenten en laat het publiek raden wie deze opnamen hebben gemaakt.
Koffie en hapjes zijn gratis, de drankjes zijn voor eigen rekening. We spreken met Peter af dat de warme hapjes tijdig worden geserveerd.
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt verplaatst naar dinsdag 12 januari. De eerstvolgende reguliere clubavond blijft gewoon 19 januari.

Suggesties werving nieuwe leden
Hoe kunnen we mensen interesseren voor onze club? Over dit onderwerp werd flink gediscussieerd. Kunnen we mogelijk fotografen interesseren? In principe staan we hiervoor open. Bijvoorbeeld voor het maken van diapresentaties met onderliggende muziek. Als voorbeeld liet Wim een diapresentatie zien over Hellevoetsluis. Mogelijk kunnen we eens een fotoclub uitnodigen.
Verder moeten we een beter gebruik maken van de mogelijkheid om artikelen te plaatsen in de huis-aan-huis bladen. 20 november tijdens een Brielse vrijwilligersavond vertonen Frans en Reinier films over Brielle. Ook bij dit soort bijeenkomsten kunnen we mogelijk mensen interesseren. Frans heeft een dvd van de Nova met allerlei nuttige tips om leden te werven.

Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog
Om de reactie en suggesties van de clubleden te peilen liet Reinier beelden zien van een interview met Wijntje. Een dame die het bombardement op de Brielse meisjesschool meemaakte, de deportatie van de Joden en de inundatie van de polders op Voorne. De manier waarop Wijntje haar herinneringen ophaalde was zò aangrijpend dat eventuele filmische tekortkomingen totaal niet meer belangrijk waren. Wijntjes verhaal was indrukwekkend!

Oogstfeest
Rinus maakte een film over het oogstfeest in de droomtuin van Rozenburg. Een film die nog niet af is, maar werd vertoond om uit te proberen en om over de discussiëren. Fraaie en rustige beelden, maar de film ging grotendeels over een orkestje dat daar speelde en dat was wel wat teveel van het goede. Rinus kreeg de suggestie om het orkest minder in beeld te brengen en de muziek te gebruiken onder de beelden van de tuin, de maaltijd en de overige activiteiten.

De eerstvolgende clubavond staat gepland op 24 november. Frans maakt voor die avond een selectie uit de door ons gemaakte 'themafilms', zowel uit vroegere tijden als van recentere datum.

oo

Kort verslag clubavond 27 oktober 2015

Jan de Graaf, lid van videoclub SGD uit Dordrecht, is een filmer met een rijke kennis en ervaring. Onder de noemer 'Aspecten uit de professionele filmwereld' gaf Jan ons op deze clubavond aan de hand van een 20 tal filmscène inzicht in allerlei stijlmiddelen en effecten die bekende regisseurs zoal toepassen. Zie je een film voor de eerste keer, dan ontgaat je dit soort zaken meestal, maar Jan liet zien dat als je een film meerdere keren bekijkt, er veel valt te ontdekken.

Een selectie:
De beginscène van een film uit 1943 toonde een vrouw die door een fotoalbum bladert. Daarmee is het voor de kijker meteen duidelijk wie de belangrijkste persoon is waar het om draait.
Kijk goed naar de scènes uit film Jenny (1957) en je ontdekt dat door veranderingen in het decor en kadering dat een schijnbaar doorlopend verhaal op verschillende momenten moet zijn opgenomen.
Once upon de time in the West maakt je al in het begin razend nieuwsgierig door het spannende stille spel en de intrigerende muziek. De regisseur haalde creatief alles uit de kast om de kijker te boeien, ook al gebeurt er in het begin bijzonder weinig.
Dan Fellini. Hoe was het mogelijk om de scène in een flatgebouw schijnbaar in één shot op te nemen? En ook: de schaduw van vliegtuigen over de gevel van het flatgebouw kunnen onmogelijk veroorzaakt zijn door zonlicht.
Ook 'Wilde aardbeien' van Imgar Bergmann en Haanstra's Fanfare zijn films waar veel valt te ontdekken als je maar zorgvuldig kijkt.
Muziek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beleving, maar is lang niet altijd noodzakelijk en een dialoog tussen twee mensen krijgt een extra dimensie als deze zich afspeelt als schaduwen op een laken aan de waslijn.

Jan bleek een boeiende verteller en maakte ons attent op filmaspecten die niet zo gauw opvallen, maar een belangrijke factor kunnen zijn. Voor ons een inspiratie om ook eens zorgvuldiger naar onze eigen films te kijken.

Jammer dat we om elf uur moesten afsluiten. Wat ons betreft had hij best nog een uurtje door kunnen gaan!

oo

Kort verslag clubavond 13 oktober 2015

Filmanalyse
Deze clubavond stond in het teken van filmanalyse. Joke en Janny hadden een aantal fragmenten uitgezocht van films die ooit tijdens een Nova filmfestival waren vertoond. Fraai materiaal voor een nadere analyse: wat is de strekking, hoe is de beleving, wat vind je van de montage, de muziek, enz.

Schwatzenberg is een sfeervolle film over de jaarlijkse vangst van een grote hoeveelheid vis uit een Tjechische kweekvijver. Prachtige beelden van zwoegende vissers in de mist en later bij helder weer het binnenhalen van de vangst. Geen documentaire maar wel een goed voorbeeld van een verhaal en beleving, zonder voice over, maar wel met mooie muziek.
Eigenlijk was op deze film weinig aan te merken. Je blijft betrokken en nieuwsgierig het verhaal volgen. Alleen de tijdssprong tussen de beelden in de mist en het tweede deel brengt aanvankelijk wat verwarring.

De fragmenten over een stukje historie van Ierland viel minder in de smaak. Alleen beelden van ruïnes met een voice over die het verhaal achter deze stenen vertelde. Je raakte snel de draad kwijt, ook al omdat de spreker in hoog tempo grote sprongen in de tijd maakte en je alleen maar een hoop stenen zag.

Hoe je zoiets moet aanpakken liet de film over verborgen stad van de Inca's zien. Door beelden van de huidige situatie te combineren met beelden van maquettes en tekeningen krijg je een goede indruk van de oorspronkelijk situatie. Voeg daarbij enkele fragmenten uit een speelfilm over de Spaanse verovering, passende muziek en een perfecte voice over en je hebt een film die van begin toe einde blijft boeien.

Aan de slag
Zoals eerder is afgesproken gaan we aan de hand van ruw filmmateriaal zelf een filmpje monteren. Frans stuurt ons via wetransfer twee bestanden: één over Keulen en één over Cordoba. We mogen zelf kiezen met welke van de twee we aan de slag gaan. Er is tijd genoeg om iets leuks te maken want het resultaat van onze inspanningen wordt 22 december vertoond.

Clubavond 27 oktober
Op deze avond geeft Jan de Graaf van de videoclub SGD een presentatie over de aspecten van professionele films. Daar kunnen we weer het een en ander van opsteken!

oo

Kort verslag clubavond 29 september 2015

Brachten we het afgelopen seizoen met onze films een bezoek aan videoclub Toverlint, 29 september kwam een aantal leden van deze Goudse videoclub bij ons op bezoek. Ze presenteerden een filmprogramma dat samen met toelichting en discussie weer een interessante clubavond opleverde.

Dat Toverlint (40 leden) op filmgebied van alle markten thuis is, bleek uit het gevarieerde aanbod. We begonnen met een speelfilm gebaseerd op een intern conflict, veroorzaakt door verdrongen emoties van iemand die in de Tweede Wereldoorlog een kind van foute ouders was. Een moeilijk onderwerp maar zorgvuldig en met goede acteurs vormgegeven.

Onder de noemer 'Bevlogen beweging' volgde een korte documentaire over de passie van een man die een boerderij in Zeeuws Vlaanderen had omgetoverd tot een museum vol mechanisch werkende objecten.

'Watermensen' schetste het leven van een schippersechtpaar op de veerboot naar Terschelling en op een rondvaartboot langs de broedplaatsen van zeehonden. De schipper kwam later nog eens terug op een vrachtschip in de film 'Retourtje Mannheim'.

Onder de noemer 'Je hoeft je boterham er niet mee te verdienen' kun je als amateur films maken zoals je dat zelf wilt. De film 'Glas' was daar een goed voorbeeld van. Flitsende beelden van glasblazers op het ritme van muziek door een blazersensemble. Ook de film 'Remslaap' werd zonder concessies gemaakt, ondersteund met de 'Soloduivelsdans', een compositie van Simon ter Holt.

Toverlint liet zien dat je met improvisatie en wat verkleedkleren in korte tijd hilarische filmpjes kunt maken. 'Het Rijke Roomse Leven' en 'Pastoorsgeluk' waren al improviserend opgenomen tijdens een korte vakantie met een groep leuke mensen die er niet voor terugdeinsden om met bij elkaar geraapte kledingstukken grappige rolletjes te spelen.

Phoenix kent al lang de traditie om gedurende een seizoen een collega-filmclub uit te nodigen of om zelf op bezoek te gaan. Toverlint kende die traditie niet maar zal dit ongetwijfeld overnemen. Want het uitwisselen van elkaars films, kennis en ervaring is een waardevolle aanvulling op je filmhobby.

oo

Kort verslag clubavond 26 mei 2015

Zoals meestal gebruikelijk bestond de laatste clubavond van het seizoen uit een gevarieerd programma van nieuwe en oude films.

Met als trefwoorden 'lepel', 'fabrikant' en 'loop' hadden drie groepjes de opdracht gekregen om aan de hand van een scenario een speelfilmpje te maken. Frans Niks, Cees van 't Schip en Kees Vleugel hadden als eerste groep de opdracht uitgewerkt: 'Pechvogel', een creatief verhaal waarin de trefwoorden duidelijk uit de verf kwamen. Mogelijk volgen de twee andere groepjes op een later tijdstip met hun opdracht.

Dat clubleden niet alleen kunnen filmen maar ook kunnen acteren bleek uit de speelfilm 'Het Experiment'. Aan de hand van een creatief idee van Cees van 't Schip was een aantal clubleden aan de slag gegaan om dit idee uit te werken tot een komische film waarin het enthousiasme van de spelers goed uit de verf kwam. Jos met zijn witte jas speelde een geloofwaardige dokter, Cees was letterlijk het kop van Jut, Janny nam met veel plezier wraak op haar echtgenoot en ook haar vriendin Henny speelde haar rol met overtuiging. Het maken van een speelfilm vergt veel tijd en energie maar ook zo'n productie is een leuk aspect van onze hobby.

Hans had met behulp van Edius zijn film 'Grieks orthodox' uit 2011 gestabiliseerd. Omdat Frans de eerste versie nog op onze computer had staan, konden we beide versies met elkaar vergelijken. Het verschil was frappant!

We besloten de avond met een greep uit de oude doos en die films zijn altijd weer leuk om nog eens naar te kijken.

De vakantietijd breekt weer aan, maar ook tijdens die periode blijven we actief. Zo doen we 27 juni mee met Brielle achter de voordeur en organiseert ZH12 op 25 juli het vakantiefilmfestival waar onder andere de film van Hans 'Welkom in de Algarve' wordt gedraaid. En - wie weet - zijn er nog clubleden die de komende maanden interessante opnamen maken.

In ieder geval zien we elkaar weer op de eerste clubavond van het nieuwe seizoen, dinsdag 1 september.

oo

Kort verslag clubavond 12 mei 2015

Het is inmiddels een traditie geworden om tijdens de voorlaatste clubavond van het seizoen onze vakantiefilmwedstrijd te organiseren. Zonder vakjury, maar wel met een zaalprijs en de winnaar mag meedoen met het vakantiefilmfestival van ZH12.

Was het filmaanbod aanvankelijk wat aan de magere kant, uiteindelijk kon onze wedstrijdcoördinator Robert een programma samenstellen met negen vakantiefilms, variërend van een rondreis door Syrië en wateroverlast in de Provence tot een bezoek aan Vichy en een vaartocht langs de Engels Oostkust.

Hoewel het altijd lastig is om die verschillende soorten films objectief te beoordelen, behaalde Hans uiteindelijk een nipte overwinning met de film ´Welkom in de Algarve´ en kon Janny, die weer redelijk van haar operatie is hersteld, hem de wisselprijs uitreiken.
Hans gaat met deze film dus meedoen met het jaarlijkse vakantiefilmfestival van ZH12 dat 25 juli bij de filmclub Lux in Poortugaal wordt georganiseerd. Zo midden in de zomer altijd leuk om ook eens films van andere clubs te bekijken en met elkaar over onze hobby van gedachten te wisselen.

Na de prijsuitreiking liet Reinier opnamen zien van een interview met Wijntje van Strien. Een vrouw die als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog een bombardement had meegemaakt waarbij haar meisjesschool in Brielle werd geraakt en er een aantal dodelijke slachtoffers was te betreuren. Zelf overleefde ze het ternauwernood. Een indrukwekkend interview omdat Wijntje heel intens haar verhaal vertelde, zonder acht te slaan op de camera. Er ontstond na afloop een interessante discussie over wat je met dit beeldmateriaal zou kunnen doen.

Clubavond 26 mei
Alweer de laatste clubavond van het seizoen. Mogelijk zijn er al leden die de opdrachtfilm (lepel-fabrikant-loop) gereed hebben. Anders besluiten we dit seizoen met nog niet eerder vertoonde films of andere interessante producties.

En dan nog dit ....
Noteer zaterdag 27 juni in je agenda. We doen ook dit jaar weer mee met Brielle achter de voordeur. Een goede gelegenheid om mensen te interesseren voor onze filmactiviteiten. We projecteren een gevarieerd programma in een zaal van restaurant De Zalm, maar ook gaan we filmen op diverse locaties.

oo

Kort verslag clubavond 28 april 2015

Een artikel in een huis-aan-huis krant over Roel van Deursen was voor ons aanleiding om deze zeer actieve amateurfilmer en -fotograaf eens uit te nodigen om bij ons iets over zijn werk te vertellen. Een uitnodiging die hij graag accepteerde omdat hij ook nieuwsgierig was naar wat Phoenix zoal doet.

Roel noemt zichzelf videograaf en woont in Spijkenisse. Hij maakt films, foto's en de combinatie van deze twee. Sinds deze voormalige brandweerman in 2001 met vervroegd pensioen kon gaan, is zijn hobby uitgegroeid tot een ware passie die meer dan een dagtaak in beslag neemt. Momenteel schiet hij gemiddeld 3 films per week, die thuis tot diep in de nacht worden gemonteerd.

Al dan niet in opdracht, staat hij met zijn statief en camera vooraan bij praktisch alle belangrijke gebeurtenissen op Voorne Putten. Veel van zijn films worden op de website van Voorne Putten Dichtbij of op Youtube geplaatst. Dat Roel kwaliteit levert, blijkt ook uit de belangstelling van het Instituut voor Beeld en Geluid, afdeling Amateurplatform . Een groot aantal van zijn producties wordt inmiddels in dit archief voor het nageslacht bewaard.

Omdat veel van zijn korte films op Youtube zijn te zien, had Roel voor deze avond een vakantiefilm meegebracht. Samen met zijn vrouw maakte hij een reis naar Aruba, gecombineerd met een cruise langs Venezuela, Curaçao en Panama.
Een reis boordevol indrukken die prachtige beelden opleverde, ondersteund met perfect passende muziek. Een schitterende film, maar voor Phoenix begrippen met 55 minuten we erg lang, zeker omdat er ook veel foto's in waren verwerkt. Maar voor Roel, zijn vrouw en naaste familie natuurlijk we een mooie herinnering. Wil je een indruk krijgen van zijn kortere films, kijk dan eens op www.dailymotion.com.

Na de discussie en de pauze vertoonden we enkele films van Phoenix, die een gevarieerd beeld gaven van wat wij zoal doen. En dat maakte ook bij Roel de nodig indruk.

Het meest interessante van deze avond was natuurlijk om met enthousiaste filmers onder elkaar over onze hobby van gedachten te wisselen.

Vakantiefilmwedstrijd

12 mei organiseren we onze jaarlijkse vakantiefilmwedstrijd. Net als vorig jaar is er uitsluitend een publieksprijs en de winnaar mag meedoen met het vakantiefilmfestival van ZH12. Partners zijn vanzelfsprekend van harte welkom en heb je je vakantiefilm bij Robert nog niet aangemeld, doe het dan snel.

oo

Kort verslag clubavond 14 april 2015

Deze avond stond in het teken van het maken van een scenario.
Ton gaf een presentatie over de aspecten die nodig zijn om voor een speelfilm tot een goed scenario te komen, zoals de permisse, een synopsis, de beschrijving van de scènes, de juiste volgorde, de karakters, de dialogen, enz.

Daarna werden de clubleden verdeeld in drie groepen die de opdracht kregen om een scenario te verzinnen op basis van drie trefwoorden: 'fabrikant', 'lepel' en 'loop'. Als leidraad deelde Ton een hand out uit.

Verrassend om te ervaren dat elk groepje al brainstormend snel allerlei creatieve ideeën wist te genereren. Elk groepje voor zich werkt de komende tijd eerst een synopsis uit en voorts een scenario dat moet uitmonden in een kort speelfilmpje waarin in ieder geval de drie trefwoorden een rol vervullen. De resultaten worden vertoond tijdens de laatste clubavond van dit seizoen, dinsdagavond 26 mei.

Rinus stuurde het bestuur wat ideeën om actiever onze activiteiten te promoten en op die manier mogelijk nieuwe leden te werven. Hij is bereid om deze acties te gaan coördineren. Als eerste gaan we tijdens de manifestatie Brielle achter de voordeur (28 juni) met een aantal filmers filmopnamen maken van de activiteiten die op die dag plaatsvinden. Met onze hesjes vallen we goed op en we proberen het publiek te interesseren voor een bezoekje aan de locatie waar we die dag allerlei verschillende films uit ons archief vertonen.

RTV Rijnmond zendt 19 april de eerste serie films uit van filmamateurs uit Zuid Holland, waaronder de film van Bob 'Vissers op Sri Lanka'. Nico de Vries maakte een interview met Bob, wat hopelijk voor 19 april in het Algemeen Dagblad verschijnt. Daarnaast hebben we naar aller regionale huis-aan-huisbladen een persbericht gestuurd.

Frans en Bob bezochten Janny. Na de zware operatie herstelt ze voorspoedig, al zal ze het nog wel een tijdje rustig aan moeten doen.

We sloten de avond af met een concept vakantiefilmpje van Bob en 'de Dromer', een fraaie dansfilm waaraan onder andere Joke een aantal jaren geleden een belangrijke bijdrage leverde.

Op de eerstvolgende clubavond komt Roel van Deursen ons bezoeken. Een zeer actieve amateurfilmer uit onze regio. Hij neemt wat films mee en is ook geïnteresseerd in de films die wij zoal produceren.

12 mei organiseren we weer het jaarlijkse vakantiefilmfestival. We doen dit op dezelfde manier als vorig jaar. Dus alleen met een publieksprijs. De winnaar krijgt de Janny Garama wisselprijs en mag meedoen met het vakantiefilmfestival van ZH12. Heb je al een vakantiefilm, dan kun je je alvast bij Robert aanmelden.

oo

Verslag 31 maart 2015

Vanavond waren we maar met een klein gezelschap. Cees en Hans zijn een paar dagen op vakantie, Cees G. moet morgen geopereerd worden, gelukkig kan hij daarna weer naar huis en Sirach en Robert lieten ook weten niet te kunnen komen.

Gelukkig waren Mathieu, Kor en Joke weer van de partij. Alleen Jannie verblijft nog even in de ziekenboeg, maar dat zal nog wel even zo blijven.

Volgens het programma zouden we kijken naar stukjes voice over die gemaakt waren naar aanleiding van het bezoek van Willemien Rotteveel, maar de oogst viel wat tegen. Alleen Ton had een film gemaakt over de Engelse Oostkust. De voice over werd als rustig en informatief ervaren, al was door de lage stem het commentaar niet altijd goed te volgen. Het gebruik hier en daar van zeiltermen maakte de film niet voor iedereen te begrijpen en voice over en beeld sloten niet altijd precies aan. Als geheel werd de film echter als boeiend ervaren en het rustige camerawerk, veel vanaf een slingerend zeilschip (zonder statief!) viel op. Met dank aan de stabilisatieprogramma’s in de montage software.

Bij gebrek aan meer nieuw materiaal draaide Jan, die onder toeziend oog van Frans vanavond de apparatuur bediende, de film “Op zijn Frans” Een film uit 2009. Het camerawerk van deze film was uitstekend, er was wel sprake van overacting en de montage was traag.

De volgende oude doos productie was: “Zo gepiept” een grappig kort filmpje, waar dit kritische publiek geen commentaar op had, gevolgd door “Zilver”een verslag van een bezoek aan een zilver kunstenaar, die liet zien hoe zijn werk tot stand kwam. Het begin was erg boeiend, maar na enige tijd zakte de aandacht.

Verder hebben we nog gekeken naar “Jungle aan de Maas”, ook hier weer een sterk begin, wat later wat inzakt, en 2 “belangrijke personen”die geïnterviewd werden, maar weinig toevoegden en veel herhaling van beelden van het oerwoud.

Tot slot draaiden we nog “Spraakwater”van ons onlangs overleden oud lid Jur, een film die nog steeds een lag opwekt bij het publiek.

Er waren ook nog enkele bestuurlijke zaken die aan de orde kwamen.

In verband met de vertoning van “Vissers van Sri Lanka”van Bob op 19 april via TV Rijnmond , heeft hij zijn buurman gevraagd een stukje te schrijven, wat aan het AD en de lokale kranten wordt aangeboden. Hij zal ook de gevraagde informatie voor de ZH12 website aan Emiel de Gruyter toesturen.

Op 27 juni is het weer Brielle achter de voordeur. Dit jaar zijn er minder verschillende activiteiten gepland, maar wij zijn wel weer uitgenodigd in zaal de Zalm. Frans, Rinus, Bob en ik hebben ons opgegeven hier aan te willen meewerken. Frans gaat met Reinier naar de voorbespreking op 7 april, waarna Reinier er letterlijk tussenuit gaat.

Besloten is, deze keer wat meer recent werk van de leden te laten zien. Ton is gevraagd weer een affiche te maken, deze keer maar A1?, om de boel te promoten.

Om het geheugen op te frissen draaiden we nog even d reportage die Reinier en Jan in 2013 van dit evenement hebben gemaakt.

Onze volgende bijeenkomst is op 14 april, we willen dan buiten gaan filmen, hoe we dit aanpakken, moeten we nog even bekijken, maar breng opnameapparatuur mee.

Het bestuur komt 7 april 14.00 uur bij elkaar bij Hans.


Kort verslag clubavond 3 maart 2015

Aan de hand van de juryrapporten keken we nogmaals naar de zeven films die tijdens onze jaarwedstrijd door de jury waren beoordeeld en dat leverde interessante discussies op.

In het algemeen was er veel waardering voor de zorgvuldige manier waarop Jilles Koopmans, Henk v.d. Meeberg en Ruud Brockhuis hun rapportages hadden opgesteld. Het geven van opbouwende kritiek is niet altijd eenvoudig. Op veel punten waren de filmers het met de jury eens, maar ook: 'smaken verschillen'.

Dat laatste bleek duidelijk bij een aantal films waar bewust een voice over ontbrak, zoals 'Indonesische sferen', 'Tocht door grotten' en 'Parijs'. Films waarbij de muziek een belangrijke functie had. De jury miste bij deze films een verhaalstructuur en een toelichtend commentaar, terwijl de makers uitsluitend een impressie voor ogen hadden.

De zeven films waren allemaal gebaseerd op een vakantie of een uitstapje, maar wel op verschillende manieren gemonteerd: een beknopt lineair filmverslag, een impressie, een spectaculair evenement, een muziekvideo, een persoonlijke beleving, een promotiefilmpje, enz. Voor de jury mogelijk een signaal dat je voor een interessante film niet altijd rekening hoeft te houden met de vijf w's: wie, wat, waar, waarom en wanneer.

Clubavond 17 maart
Met een aantal clubleden bezoeken we de Film- en Videoclub Toverlint in Gouda. We presenteren daar een leuk en afwisselend filmprogramma.

Clubavond 31 maart
Naar aanleiding van een presentatie van Willemien Rotteveel willen we filmpjes van clubleden projecteren die voorzien zijn van een ingesproken tekst. Kies daarom een filmfragment uit je eigen archief en maak daarbij eens een perfecte voice over.

H.W.

Kort verslag clubavond 3 februari 2015

Jaarwedstrijd

Stonden er tijdens de jaarwedstrijd van vorig jaar maar liefst 14 films op het programma, dit jaar had de jury met zeven korte films alle tijd om tot een oordeel te komen en dit toe te lichten. Bovendien had Frans de films van tevoren naar de juryleden toegezonden, zodat Jilles Koopmans, Ruud Brockhus en Henk van de Meeberg al enigszins waren voorbereid.

We begonnen om half acht met 'Indonesische sferen' en eindigden om negen uur met een filmpje over Parijs. Tussen de films door kreeg de jury de gelegenheid om gezamenlijk te overleggen en gebruikte wedstrijdcommissaris Robert deze pauzes om de clubleden en hun partners iets te vertellen over het wedstrijdreglement en de werkwijze van de jury.

Na de 'grote' pauze was er alle gelegenheid om het oordeel van de jury te vernemen en hierover van gedachten te wisselen. Op een later tijdstip krijgen we nog een schriftelijke rapportage toegezonden.

Dan de uitslag:

De derde prijs ging met 199 punten naar 'Henny en Ton in Pajottenland' van Ton Hommen. 'Turkije, kwetsbare schakel tussen oost en west' van Hans Webbers behaalde met 203 punten de tweede prijs en de eerste prijs was met 214 punten voor Bob Exmann met de film 'Lokale weekmarkt Sylvia Colombia'. Deze film wordt eind april vertoond op het Regiofestival van ZH12.

Dat met een zaalprijs ook clubleden en partners een beoordeling kunnen geven, is altijd weer een leuk extraatje. Het toeval wilde dat zowel de film van Hans als die van Bob hetzelfde hoogste aantal punten scoorde. Bob was met vakantie, zodat Hans van Robert de fles wijn in ontvangst mocht nemen en dat voor Bob bij terugkomst uit Thailand ook een flesje staat te wachten. Plus de beker behorende bij de eerste prijs van de jury!

1jw20152jw2015

4jw2015

5jw2015

Clubavond 17 februari

Traditiegetrouw volg na de jaarwedstrijd onze jaarvergadering. De stukken zullen tijdig naar de clubleden worden toegezonden. En mogelijk zal er na afloop nog gelegenheid zijn om een paar filmpjes te draaien.

H.W.

Kort verslag clubavond 20 jan. 2015


Al heb je een film gemaakt die filmtechnisch tot in de puntje klopt, dan wil dit nog niet zeggen dat het een goede film is. Techniek is een hulpmiddel, maar uiteindelijk gaat het om de beleving en het effect dat je bij de toeschouwers wilt bereiken.

Op welke manier trekt de maker onze aandacht, hoe spreekt hij onze emoties aan en wat is daarvoor nodig? Vragen die tijdens deze clubavond aan de orde kwamen aan de hand van een aantal Nova- en andere films die Frans had uitgezocht. Dat voor wat betreft betrokkenheid er een groot verschil is tussen verschillende soorten films spreekt daarbij voor zich. Een spannende detective wordt natuurlijk anders beleefd dan een reisfilm of een documentaire.

We zagen een indrukwekkende film over de grote trek van zalmen in Finland, de Speeldoos (een film die zich in de jaren dertig afspeelde), een dansfilm en een detective. Vier totaal verschillende films met ieder zijn specifieke emoties.

Bij de trek van de zalmen ging het over de wonderen van de natuur. De Speeldoos was tot in de puntjes gesitueerd in de jaren dertig, maar het verhaal boeide minder en van spanning was geen sprake. Op dansfilm werd heel verschillend gereageerd, want je moet er maar van houden en de detective was leuk in elkaar gezet met een verrassend slot.

Interessant om deze films te beoordelen en hierover met elkaar te discussiëren. De conclusie was dat in tegenstelling tot 'filmtechniek' de 'beleving' van kijker tot kijker sterk kan verschillen. Dit neemt niet weg dat op deze clubavond toch wat nuttige suggesties over tafel kwamen.

3 februari: jaarwedstijd!

Al eerder stuurde Robert ons de nodige informatie maar voor alle zekerheid: we beginnen om 19.30 u en natuurlijk zijn ook partners van harte welkom.

H.W.

Kort verslag clubavond 6 jan. 2015


Traditiegetrouw organiseerden we de eerste clubavond van het nieuwe jaar een bijeenkomst voor clubleden en hun partners. Dat hiervoor altijd veel belangstelling is, bleek ook weer op 6 januari jl. Veel partners van onze clubleden waren meegekomen, om vergezeld van een hapje en drankje weer eens gezellig bij te praten.

We hadden eerder besloten om nu een niet zelf hapjes klaar te maken, maar gebruik te maken van de cateringservice van de Gaffelaar. Dat scheelde een hoop werk en voorkwam dat we na afloop overtollig voedsel in de container moesten gooien.

Hans had een spelletje voorbereid: de Phoenix geheugentrainer. Zes zeer korte filmfragmenten met bij elk fragment drie vragen die een beroep deden
op de geheugencapaciteit van de aanwezigen. De resultaten waren nogal wisselend, maar uiteindelijk moest worden geloot tussen drie deelnemers met het hoogst aantal goede antwoorden. Bob Exmann ging als de gelukkige met een flesje wijn naar huis.

Naar aanleiding van een fragment uit deze quiz draaiden we op veler verzoek het complete filmpje 'Kunst en Kitsch' uit 2009. Een hilarisch filmpje dat de meeste partners van onze leden nog nooit hadden gezien.

Al met al was deze nieuwjaarsbijeenkomst een heel gezellige avond!

Clubavond 20 januari

Aan de hand van enkele Nova films gaan we analyseren hoe je de toeschouwers bij je film kunt betrekken. Dus: nieuwsgierig maken, beleving en emoties.

H.W

Kort verslag clubavond 23 december 2014


Onder de noemer 'Van dit en dat - van alles wat', bood de laatste clubavond van 2014 onze leden de gelegenheid om wat filmpjes te projecteren uit de oude doos, of filmpjes die nog niet eerder waren vertoond. Hiervoor was - zelfs vlak voor de kerst - veel belangstelling want we hadden weer een interessant programma met bekende en onbekende films.

Een greep: Pic du Midi, Ontsnapping, Bali, Turkije, Parijs, Thailand, Le petit train, Visvangst met aalscholvers, enz.

Jannie Garama moest helaas mededelen dat Jur Sijders was overleden en dat Jenny van Polen ernstig ziek was. Beide oud leden stonden bekend om hun creativiteit en acteerprestaties. We hebben hun herdacht door wat filmpjes van ze te draaien, zoals Dronkemanspraat, Erwtensoep, de Buurvrouw en
Spraakwater. Stuk voor stuk filmpjes uit een tijd waarin bij Phoenix veel komische producties werden gemaakt.

Wim en Hans lieten met 'Tocht door grotten' en 'Turkije' zien dat het nuttig is om films voor de jaarwedstrijd eerst eens voor te vertonen. De doorgevoerde suggesties van collega's waren beslist verbeteringen.

Ten slotte:

We starten het nieuwe jaar op 6 januari met onze nieuwjaarsbijeenkomst. Leden en partners zijn van harte welkom en we hoeven deze keer niet zelf allerlei hapjes te maken.

En wil je alsnog meedoen met de jaarwedstrijd, zorg dan dat je je uiterlijk 15 januari aanmeldt bij Robert en dat Frans je film heeft.

H.W.

Kort verslag clubavond 9 december 2014


Ben je van plan om mee te doen met de jaarwedstrijd, dan kan het de moeite waard zijn om vooraf je film(s) op een clubavond te vertonen. Om te checken in hoeverre projectie op een groot scherm voldoet aan je verwachtingen, maar ook om tips en eventuele verbeterpunten van de andere clubleden in ontvangst te nemen. Vier leden maakten dan ook op 9 december van de gelegenheid gebruik om hun films te projecteren en om commentaar te vragen. En dat leverde interessante discussies op.

Kees Vleugel liet een fraaie film over zijn reis naar Bali zien. Hoewel een aantal leden nieuwsgierig waren naar de achtergrond van verschillende dansen en rituelen, is het natuurlijk niet mogelijk om binnen 12 minuten daarop in te gaan. Je moet je beperken tot een impressie, of een film maken over één bepaald spektakel. Kees kreeg o.a. wat nuttige tips over de voice over: maak de tekst wat directer en minder in de verleden tijd.

Wim Klein maakte een muziekvideo. Beelden van de grotten van Han op muziek van Conquest of Paradise. Een mooi voorbeeld hoe goed gekozen muziek de beelden kunnen versterken. Naar aanleiding van tips over de volgorde van de scènes en de beelden van de ruggen van de bezoekers, gaat hij er nog wat aan sleutelen. Ook de titel wordt aangepast, want de film zou over elke willekeurige grot kunnen gaan.

Bob Exmann vertoonde indrukwekkende beelden van een plaatselijke markt in Columbia. Een luidruchtig en chaotisch evenement met opnamen waarbij je op het puntje van je stoel ging zitten. Zijn film was nog niet af want commentaar en muziek ontbraken nog. Het eindresultaat zal ongetwijfeld heel bijzonder worden.

Hans was in Turkije geweest. Onder de noemer 'een kwetsbare schakel tussen oost en west' liet hij een boeiende film zien met fraaie beelden en goed gekozen commentaar en muziek. De vraag was: is dit een vakantiefilm of een documentaire? Hans had bewust gekozen voor en combinatie, al geeft dit wat verwarring. Ook hij kan aan de slag met wat verbeterpunten zoals kortere overgangen en een zorgvuldiger afstemming van live geluid met de voice over.

We besloten de avond met twee films van Ton, die al eerder van commentaar waren voorzien: 'Indonesische sferen' en 'Hennie en Ton in Pajottenland'. Hoewel Ton geen behoefte had aan verdere reacties, was het logisch dat ook over deze twee producties het nodige viel op te merken.

Met de clubavond op 23 december sluiten we het filmjaar 2014 af.

H.W.

Verslag 24 november 2014


Nadat Joke de bijenkomst had geopend, en Willemien had geïntroduceerd, vertelde die hoe ze aan haar kennis over stemmen is gekomen. Uit interesse heeft ze verschillende cursussen stemvorming gedaan. Nadat ze in haar club, de HAF, enkele films had ingesproken , is haar gevraagd de leden eens uit te leggen hoe je stem zo goed mogelijk te gebruiken. Die presentatie hield ze vanavond ook bij ons.
Willemien begon met te vertellen, dat de eerste keer als je je eigen stem hoort, die vreemd in je oren klinkt. Je moet aan je eigen stem wennen. Ze benadrukte het belang van goed geluid bij beelden. Immers, als we eerst witten, dan zorgvuldig ons diafragma en de afstand instellen, is het toch doodzonde als dat verpest wordt door een slecht geluid of een onduidelijke voice over.
Ze liet enkele fragmenten horen van getrainde en ongetrainde stemmen van zowel mannen als vrouwen, waarbij opviel hoeveel nuance een getrainde stemacteur in zijn presentatie kan leggen. Ze liet ook 2 korte filmpjes zien en wees ons op een paar makkelijk te vermeiden fouten die hier in zaten.
Ze liet enkele opnames horen, die op verschillende locaties met verschillende microfoons gemaakt waren. Het gebruik van een goede microfoon in een redelijk gedempte omgeving kwam hier duidelijk naar voren.
Hierna ging ze uitgebreid in op de ontspannings en stemoefeningen, die je kunt doen, voordat je met je opname begint.
Willemien heeft toegezegd, de lijst met oefeningen en de steekwoorden van de presentatie naar Cees te mailen, die ze dan voor alle leden beschikbaar zal stellen.

Kort verslag clubavond 11 november 2014


Joke opende deze clubavond met informatie over de jaarwedstrijd 2015.
ZH12 heeft besloten dat de winnaar van een clubwedstrijd, ongeacht het aantal punten, zijn of haar film op het districtfestival mag vertonen. De jury komt voortaan met één gezamenlijke beoordeling en een jurylid kan een nominatie niet meer blokkeren door een film lager dan 70 punten te waarderen.
Behaalt een film tenminste 225 punten dan wordt deze genomineerd. Bij een score tussen 224 en 205 punten beoordeelt een selectiecommissie of de film genomineerd wordt. Onze jaarwedstrijd vindt plaats op 3 februari en 9 december krijgen clubleden de gelegenheid om hun film voor te vertonen. Ieder clublid mag meerdere films indienen en er wordt geen beperking aan de lengte opgelegd. Robert neemt ook deze keer de taak van wedstrijdcommissaris voor zijn rekening.

Na deze intro liet een groot aantal leden het 'huiswerk' zien naar aanleiding van de presentatie van Hans over muziek bij filmbeelden en filmbeelden bij muziek. Dat leverde een inspirerend programma op met interessante discussies.

Mathieu nam ons mee naar Jordanië en Petra. Jan Heindijk maakte een wandeling door Rhodos, Wim had zijn film over de grotten van Han opnieuw gemonteerd, nu op muziek. Ton vertoonde een muziekmontage van een film over Java en Bali, Reinier een impressie van een overstroming op zijn camping en Sirah presenteerde een flitsende fotomontage met behulp van zijn Mac.

Cees van 't Schip liet zich inspireren door een lied van Elvis Presley, gecombineerd met zijn archiefbeelden over Las Vegas en Robert vertoonde een filmpje over Nordic Walking en een over het bouwgeweld bij de renovatie van een parkje. Kees Vleugel had op het ritme van muziek beelden gemonteerd van paardrijden in een manege, Karel Toet een filmpje over de bevrijding van Brielle en Hans een sfeerbeeld over Cappadocië.

Stuk voor stuk allemaal korte filmpjes die lieten zien hoe je met goed gekozen muziek de beleving van filmbeelden kunt versterken, of hoe je met filmbeelden de emotie van muziek kunt vergroten. Leuk en leerzaam!

We besloten deze clubavond met filmbeelden die Joke en Robert hadden gemaakt tijdens een repetitie van 'Jezus Christ Super Star'. In de dagen daarna is kennelijk hard aan de acteurprestaties gewerkt, want de uitvoering van dit spektakel was een groot succes.

Op 25 november geeft Willemien Rotteveel een presentatie over het inspreken van een voice over. Voor veel clubleden dit niet eenvoudig en Willemien zal ons ongetwijfeld de nodige tips kunnen geven.

H.W.

Kort verslag clubavond 28 oktober 2014


We hadden vanavond pech. Geprogrammeerd was een lezing van Willemien Rotteveel over voice overs in de video, maar op het laatste moment moest ze afzeggen vanwege een griepje.
Er moest dus op het laatste moment een programma bedacht worden. Joke stelde voor te proberen een film te analyseren. Frans toverde uit zijn toverdoos een filmpje van enkele jaren terug, gemaakt door Cor Vleeschouwer, waarin hij een 1 minuut filmpje analyseert .
De analyse ging veelal over emotie en handeling, en hoe een shot daarin kan bijdragen. Met emotie bedoelde hij dan niet, de emotie die de spelers laten zien, maar de emotie die de kijker ervaart bij het kijken naar de beelden.
We waren het er wel over eens, dat een shot voor shot analyse, zoals dat hier werd gedaan, elk gevoel voor de film kapot maakt, al komt dat bij het zien van de film op de normale manier wel terug.
Wat vooral bleek was het belang van de plaatsing van de camera ten opzichte van de aktielijn.
Hoe dichter de camera op die lijn staat, hoe meer de kijker betrokken raakt bij het gebeuren.
Ook het niet direct weggeven van de inhoud van een scene, door eerst een close up te geven, en daarna pas het totaalplaatje, zorgt voor het opbouwen van de spanning.
Om te kijken of we zelf ook zo een film konden bekijken, draaide Frans een oudje van Bob, hoge nood. Het lukte ons aardig, de positieve en negatieve punten naar voren te brengen, er ontstond zelfs een stevige discussie. Met betrekking tot het “weggeven”scoorde de titel natuurlijk slecht, die had in dit geval beter bij het einde kunnen staan.
Als volgende slachtoffer diende het filmpje “Wachten”van Cees,Frans en Jos, wat indertijd als opdracht gemaakt is. Ofschoon er uiteraard wel wat schoonheidsfoutjes te zien waren, `zit deze film goed in elkaar.
Na de pauze liet Ton zijn video”Hennie en Ton in het land van de Pajotten”zien. Ook hier hebben we weer met zijn allen goed naar gekeken. Men miste in de video een nadere plaatsbepaling van wat nu het Pajottenland is. De echo op de voice over was ook storend en liep soms niet goed synchroon met de beelden. Het deel over het kasteel was in verhouding te lang. Over de hoeveelheid informatie die via de voice over werd gegeven was niet iedereen het eens, had de een meer gegevens willen hebben, anderen vonden dat door de stortvloed van gegevens men aan het eind niet meer wist waar het eigenlijk over ging. Kortom, stof genoeg voor de maker om een en ander nog eens grondig te bekijken.
Hierna keken we naar enkele beeldfragmenten die Rinus vanaf zijn balkon en vanaf de veerpont had gemaakt van de Oasis of the Sea, bij diens bezoek aan Rotterdam, gevolgd door een prachtige beroepshalve gemaakte animatie van het invaren van een brugdek van de nieuwe Botlekbrug. Ton deed ook een duit in het animatie zakje, door zijn animatie van een Romeinse tempel in Cordoba te laten zien.
Tot slot draaiden we een Duitse Unica film over tandarts-fobie, die zo over de top was, dat hij zelfs humoristisch was. Alleen het einde met de sadistische tandarts was iets langer dan nodig was.
Aangezien deze avond heel veel leek op de avond die Joke wilde voorbereidn voor 25 november, willen we proberen d voordracht van Willemien naar die avond te verplaatsen.
De volgende clubavond is 11 november, dan bespreken we de resultaten van het monteren op muziek.

T.H.

Kort verslag clubavond 14 oktober 2014


Een onderwerp waar veel filmers nogal eens mee worstelen, is muziek bij je beelden en/of beelden bij je muziek. Hans heeft daar enige ervaring mee en presenteerde daarom deze clubavond een programma met praktische tips en vele voorbeelden.

Muziek doet een beroep op je verbeelding en je emoties. Het kan een film maken of breken. Maar muziek is ook heel persoonlijk en daarom is het niet eenvoudig om een goede keuze te maken.

Hans gaf een aantal tips rondom de vragen: welk effect wil je bereiken, welk muziek past daarbij, hoe kom ik aan passende muziek en hoe monteer ik dat onder de filmbeelden? Met een instructiefilmpje over het monteren van muziek bij stukje film over Praag werd duidelijk hoe je muziek en beelden op elkaar kunt afstemmen.

Dat zorgvuldig gekozen muziek en beelden elkaar versterken, zagen we aan de hand van een aantal films, waarbij vooral 'Weg van IJsland' van Marion Smit grote indruk maakte.

Na de pauze kwamen films aan de orde waarbij het niet zozeer ging om muziek als ondersteuning van je film, maar waar de muziek bepalend is en waar je filmbeelden bij monteert. Noem het maar muziekclips. Dus: geen verhaal en voice over, maar beelden die de beleving van de muziek versterken.

'Couleur locale' gaf een indruk hoe je hiermee kunt spelen. Een filmpje op muziek van Vivaldi met vele tempowisselingen en filmische effecten.
Met een aantal filmfragmenten op het ritme van de Canto Ostinato liet Hans voorts zien hoe je met dezelfde muziek verschillende effecten kunt bereiken.

Tenslotte het onderwerp 'vakantiefilms'. Maak voor jezelf een compleet reisverslag, maar ook een korte impressie op het ritme van een stukje muziek. Dat laatste is interessanter voor anderen dan een lange film met beelden die bij de toeschouwers mogelijk al lang bekend zijn. Hoe je dit eenvoudig kunt monteren was het filmpje over Toscane op het ritme van 'Via con me'.

Hans sloot zijn presentatie af met wat huiswerk: Zoek een stukje muziek dat je inspireert en duik in je archief om daar beelden bij te zetten. Het hoeft geen verhaal te zijn en zo'n drie minuten is al genoeg. Om een handje te helpen, liet Hans wat korte muziekfragmenten horen die hij via Wetransfer naar de clubleden toe zal sturen. Het resultaat van dit huiswerken zal tijdens de clubavond van 11 november worden vertoond en besproken.

Op 28 oktober geeft Willemien Rotteveel een presentatie over het inspreken van een voice over. Voor veel clubleden dit niet eenvoudig en Willemien zal ons ongetwijfeld de nodige tips kunnen geven.

H.W.

Kort verslag clubavond 16 september 2014


Op 11 oktober organiseert ZH12 in Spijkenisse het jaarlijkse themafilmfestival. Het thema voor 2014 is 'Voedsel'. Phoenix haakte hierop in door deze clubavond te reserveren voor ledenfilmpjes met dit thema.

Het aantal inzendingen was wat magertjes, mogelijk omdat enkele leden met vakantie waren of door ziekte niet aanwezig konden zijn.

In het filmpje 'Krabsalade' maakte Hans zich druk om de wartaal en onzin die je vaak op de verpakking van artikelen aantreft, om vervolgens een heel bakje krabsalade naar binnen te werken.

Onder de noemer 'Een eenvoudige doch voedzame maaltijd' selecteerde Ton uit zijn omvangrijke filmarchief allerlei beelden van gezellige maaltijden in binnen- en buitenland. Om aan het eind van zijn film tot de conclusie te komen dat 'goed gezelschap' eigenlijk de belangrijkste factor is voor een geslaagd etentje.

Wim liet ons watertanden bij het zien van zijn filmpje over het roken (en smullen) van paling en Bob had een filmpje gemaakt over de zoutwinning in Griekenland.

De rest van de avond werd gevuld met films van het districtsfestival 2009, uit de tijd dat Zuid Holland nog twee districten kende. Altijd weer interessant om films van andere clubs te bekijken en van commentaar te voorzien.

Die gelegenheid krijgen we bij de volgende clubavond (30 september) weer, want dat maken we kennis met de films die de videoclub IJsselstreek zoals produceert. De club komt met 10 mensen bij ons op bezoek. Zijn er dan van onze club nog mensen met vakantie, dan hebben we in ieder geval een goed gevulde zaal!

H.W.

Kort verslag clubavond 2 september 2014


We begonnen de eerste clubavond van het nieuwe seizoen met een demonstratie van de 'flight case' die Frans tijdens de zomermaanden had gemaakt. Een metalen kist waarin zowel de monitor als de blue rayspeler, de versterker en de pc opgeborgen kunnen worden. Dit maakt het opstellen en weer inpakken van onze apparatuur een stuk eenvoudiger!

Terugblik afgelopen seizoen
We konden terugkijken op een geslaagd filmseizoen. Het samen produceren van drie films voor 300 jaar Brielse Vesting was een leuke en leerzame ervaring. Bovendien kon de clubkas worden gespekt met verkoop van 100 dvd's!
De presentaties van Joël Duinkerke en Danny Snoek waren inspirerend. De vakantiefilmwedstrijd aan het eind van het seizoen (met uitsluitend een publiekprijs) is een verbetering.

Nieuwjaarsreceptie 2015
We vragen de Gaffelaar om niet alleen de drankjes, maar ook de hapjes te verzorgen. Aan de clubleden zal hiervoor een bijdrage worden gevraagd. We draaien die avond geen films, maar mogelijk zijn er clubleden die een suggestie hebben voor een of meerdere leuke spelletjes.

Programma 2014 - 2015
Hans verzorgt 14 oktober een presentatie over het monteren van muziek bij films. Willemien Rotteveel is bereid om op 28 oktober een presentatie te geven over het inspreken van een voice over. We vragen Herman van de Meeberg of hij op een clubavond een of meerdere van onze films wil analyseren. We nodigen de IJsselstreek uit voor een bezoek aan onze club en eind oktober komt het bestuur met een voorstel voor een wat effectievere aanpak van onze jaarwedstrijd.
In het voorjaar willen we samen een dagje op stap. Mogelijk is Futureland op de Maasvlakte een mooie locatie om daar te filmen.

Samenwerking met RTV Rijnmond en RTV West
De redactiecommissie heeft uit ons aanbod drie films uitgekozen die mogelijk binnenkort op de regionale tv worden uitgezonden: Sri Lanka, Hawksbill Turtle en Vissers van Zwartewaal.
De commissie vroeg om drie korte interviews met de makers. Frans en Rinus lieten het resultaat zien. Prima interviews, maar het ontbreken van een goede regie was duidelijk zichtbaar. Leuke vondst om Janny via Skype vanuit Frankrijk te interviewen.

Clubavond 16 september
Deze avond is gereserveerd voor het vertonen van films rondom het thema 'Voedsel'. Dit thema is door ZH12 gekozen voor het jaarlijkse themafilmfestival dat op zaterdag 11 oktober in het clubgebouw van Videoclub Rijnmond wordt georganiseerd. Je kunt je film (max. 10 min.) tot uiterlijk 27 september aanmelden via een formulier op de website www.zh12.videofilmers.nl.

H.W.

Kort verslag clubavond 13 mei 2014

Sirach wint wisselprijs vakantiefilmfestival

Waren er in oktober nog te weinig aanmeldingen voor onze jaarlijkse vakantiefilmwedstrijd, nu kon Robert een programma presenteren met acht interessante films die op deze clubavond meedongen naar de wisselprijs die destijds door Janny Garama beschikbaar was gesteld.

We kozen deze keer niet voor een vakjury, maar lieten het oordeel uitsluitend over aan de leden en vele partners die waren meegekomen. Geen uitvoerige discussies dus, maar gewoon na afloop op een formuliertje invullen welke film je het beste vond.

Met de films 'Equador' en 'Pony weekend' deelden Kees Vleugel en Karel Toet de derde plaats. De prijswinnaar van onze jaarwedstrijd 2014 'Flores', van Bob Exmann eindige op de tweede plek, maar de meeste stemmen gingen dus naar de filmisch fraaie film 'Op zoek naar traditioneel Japan' van Sirach van der Reijken. Namens Phoenix zal hij 26 juli deelnemen aan het Reisfilmfestival van ZH12.

Doordat het oordeel van een vakjury ontbrak, kregen we natuurlijk geen deskundig advies voor eventuele verbeterpunten. Daar stond tegenover dat deze vakantiefilmwedstrijd met uitsluitend een publieksprijs heel erg gezellig was. En dat is voor amateurfilmers toch ook een belangrijke factor!

Er was die avond nog wat tijd over. Die werd gevuld met interessante films over de viering van 5 mei in Brielle en de opening van het winkelcentrum in Spijkenisse.

Prijs

Afsluiting seizoen 2013 - 2014
27 mei sluiten we het seizoen af met een korte terugblik en wat leuke films. 5 juli zijn we present bij Brielle achter de voordeur en 26 juli zien we elkaar hopelijk weer bij het Reisfilmfestival van ZH12.

H.W.

Kort verslag clubavond 1 mei 2014

Nadat we vier weken geleden enthousiast in groepjes aan de slag waren gegaan met de filmopdrachten die Joke en Ton ons hadden gegeven, werden vanavond de resultaten vertoond.

Ton en Joke maakten 15 april een impressie van het overleg binnen de groepjes, Hans raakte in zijn goedheid zijn laptop kwijt, Wim wist slinks een auto te stelen en de werkeloze Rinus kreeg van loterijwinnaar Jos de garantie dat hij niet naar de voedselbank hoefde te gaan. Vier korte creatieve eenvoudige filmpjes die in korte tijd waren geproduceerd, maar merendeels voldeden aan de opdrachten van Joke en Ton.

We namen de tijd om ze goed te bekijken en van commentaar te voorzien en dat leverde interessante en leerzame discussies op. Over de leesbaarheid van de tekst, bijvoorbeeld, de beperkingen van opnamen met slechts één camera en het ontbreken van een zorgvuldig scenario. Maar ook: hoe ver kun je gaan met kleurcorrecties bij te donkere buitenopnamen en het voorkomen van geluidshinder?

Dat de geloofwaardigheid van de speelfilmpjes hier en daar wat rammelde, was logisch. Alles was in zeer korte tijd opgenomen en geïmproviseerd. Toch een leuke ervaring, als was het alleen al het besef dat je denkt het te weten en toch weer fouten maakt die je had kunnen vermijden.

Er was na de pauze nog wat tijd over, dus wat films uit ons archief.
Naast enkele korte films nu ook een wat langere: Zuivere koffie. Een spannende film uit 1995 die liet zien dat ook in die tijd met veel creativiteit en beperkte middelen mooi films werden gemaakt.

Vakantiefilmwedstrijd

13 mei organiseren we onze vakantiefilmwedstrijd. Geen jury dus,maar alleen een zaalprijs. Niet alleen de clubleden, maar ook partners en andere belangstellenden kunnen hun oordeel geven. Hopelijk is de zaal goed gevuld en wordt het een gezellige informele avond. Inmiddels hebben alle deelnemers hun films bij Frans ingeleverd. Robert stelt het programma samen en Hans heeft de wisselprijs keurig opgepoetst.

Tenslotte

Dit jaar doen we weer mee met Brielle achter de voordeur. In een zaaltje van hotel de Zalm draaien we zaterdagmiddag 5 juli Brielse films uit ons eigen archief.

Voor alle zekerheid nog even het gironummer voor de sponsoring van Blackpool: NL57INGB0004319568 t.n.v. penningmeester Videoclub Phoenix.

oo

Kort verslag clubavond 15 april 2014

Om de collegiale banden te versterken, gaan we jaarlijks op bezoek bij een andere filmclub uit de regio en nodigen we zelf ook altijd een club uit.

Deze clubavond ontvingen we de Rijswijkse Video- en Computer Vereniging. Een zeer actieve vereniging met 40 leden, waarvan 10 filmers naar de Gaffelaar waren gekomen.

Na een korte introductie over de RVCV, presenteerde voorzitter Henk Verbeek een programma met 17 films zonder dat we in tijdnood kwamen. Dat kon omdat de meeste films slechts een paar minuten duurden en we daardoor een goede indruk kregen van wat de RVCV zoal in huis heeft.

Een paar uitschieters: prachtige beelden van de Rotterdamse Havendagen, een keizersnede bij een koe, fraaie opnamen van de natuur op de Veluwe en een komisch filmpje over een achtervolging. Ronduit indrukwekkend was de film Vlinders, waarmee het programma werd afgesloten.

Leuk om kennis te maken met een groep enthousiaste en productieve filmers die zowel individueel als in clubverband tot heel wat in staat zijn.

Clubavond 29 april
Op deze avond gaan we de resultaten bekijken van de filmopdrachten die we van Joke en Ton hebben gekregen.

Vergeet niet je films mee te nemen die je op het vakantiefilmfestival 13 mei a.s. wilt vertonen. En heb je nog leuke suggesties voor onze laatste clubavond op 27 mei, geef dit dan even door aan onze activiteiten coördinator Cees van 't Schip.

H.W.

Kort verslag clubavond 1 april 2014

Liet in januari Danny Snoek ons zien hoe je een film boeiender kon maken en gaf in maart Joël Duinkerke een presentatie over script een regie, deze clubavond konden we laten zien wat we van deze twee inspirerende filmers hebben opgestoken. Een avondje praktijk dus!

Verdeeld over drie groepen, kregen we van Joke en Ton opdracht om een scenario te maken voor een dialoog en dat om te zetten in een filmpje met één scène met verschillende shots en van elke deelnemer minimaal één close up. Verder: zet je camera zoveel mogelijk op handbediening, benadruk de sfeer van de dialoog vooral filmisch, denk aan de beelduitsnede, enz.

Het maken van een scenario ging redelijk vlot en ook werden die avond al de nodige filmbeelden geschoten die later thuis tot een filmpje zullen worden gemonteerd. Het resultaat zullen we bekijken (en van commentaar voorzien) op de clubavond van 29 april.

Er was nog wat tijd over en dus vertoonden we nog wat films 'uit de oude doos'. Dankzij ons archief zijn er altijd wel wat films om de rest van de avond mee te vullen. Frans was die avond verhinderd, maar Jan en Rinus lieten zien dat ze inmiddels al aardig met onze technische apparatuur uit de voeten kunnen.

Waren we twee jaar geleden op bezoek bij videoclub RVCV uit Rijswijk, 15 april komt de club bij ons en maken we kennis met de films die zij zoal produceren.

Dan nog even dit........ Ga je met vakantie, geef dan even aan het secretariaat door wanneer je weg gaat en weer terug komt. Dan kunnen we daarmee rekening houden.

H.W.

Kort verslag clubavond 18 maart 2014

Weet wat je wil - een goede voorbereiding is het halve werk - wees bewust wat wel en niet relevant is voor je voor je vertelling - kweek vertrouwen bij je filmacteurs - wees consequent in je stijlkeuze - camoufleer slechte geluidsopnamen door het mixen met ander geluid en wees niet bang voor het gebruik van close ups.

Enkele van de vele praktische tips van Joël Duinkerke. Een gedreven en professionele filmer die onder de noemer 'scenario en regie' een presentatie verzorgde. Een boeiende en inspirerende filmavond met interessante discussies in het besef dat we nog heel wat kunnen leren!

Wat je kunt bereiken door alles tot in de puntjes voor te bereiden, bleek uit de film waarmee Joël de presentatie startte: Roes van de jeugd. Een korte speelfilm die slechts in drie dagen werd opgenomen. Het beschikbare minimale budget was hooguit toereikend voor 'benzine en een broodje', maar dankzij zijn netwerk en enthousiasme wist Joël een professionele cast bij elkaar te krijgen die geheel pro deo zijn medewerking verleende. Chapeau!

Voorts gaf Joël heel wat praktische tips voor verbetering van de drie films over de Brielse Vesting die hij van tevoren had gezien. Na de pauze ging onze film Linke Z(j)aak onder het mes. Maak een misdaadfilm spannender door andere camerastandpunten, het gebruik van scherptediepte, een suggestievere belichting, het vermijden van overbodige gesproken teksten, enz.

Tenslotte liet Joël nog twee korte opdrachtfilms zien. Een film over een praktijkdag voor potentiële verpleegkundigen, toegesneden op jongeren dus een film met vaart en korte dialogen. En tenslotte een zwart-wit film ten behoeve van een sportgala in Zeeland. Werkelijk spectaculaire beelden, geschoten met een camera die opneemt met 120 beelden per seconde. Voor ons als amateurs een brug te ver, maar we hadden nog best een uurtje door kunnen gaan!

Clubavond 1 april
Net als het vorige seizoen gaan we, aan de hand van opdrachten die Joke en Ton hebben voorbereid, in groepjes aan de slag met filmen. Op we dit buiten of binnen de Gaffelaar gaan uitvoeren, is nog de vraag. Neem in ieder geval je camera mee!

H.W.


Kort verslag clubavond 4 maart 2014

Joke opende de clubavond met een dankwoordje aan Reinier die vele jaren als penningmeester de financiën voor Phoenix beheerde en deze taak nu heeft overgedragen aan Frans. Onder een welgemeend applaus van alle aanwezigen mocht Reinier een presentje in ontvangst nemen, plus een bloemetje voor zijn vrouw Cora, die dikwijls haar man vanwege Phoenix moet missen.

Omdat het projecteren van films via een usb stick sneller en minder storingsgevoelig is dan films op dvd, gaf Frans een presentatie over het converteren van films. Gegeven de 'soep' van videoformaten en -containers geen makkelijk onderwerp. Zelfs de meest ervaren filmers blijven worstelen met de verschillen tussen AVI, MPG, VOB, MOV, AVCHD, enz.

Frans gaf een aantal nuttige internet sites waarop meer info is te vinden over het omzetten van het ene formaat naar een ander en waar gratis programma's zijn te downloaden: Format Factory.nl, dvdvideosoft.com en video96.be. Daarmee kunnen we aan de slag!

Na de pauze was het de bedoeling om de jaarwedstrijd te evalueren, maar na de jaarvergadering van 18 febr. en de presentatie van Frans, was er een sterke voorkeur om weer eens wat filmpjes te vertonen. De evaluatie doen we op een later tijdstip.

Jan Wolfert, een filmer die op deze clubavond eens kennis wilde maken met Phoenix had een komisch éénminutenfilmpje meegebracht, waarmee hij liet zien dat hij aardig wat creatieve ervaring heeft met filmen. Hij is op onze volgende clubavond weer van harte welkom!

Onder de noemer 'Formidable' presenteerde Hans een korte compilatie van zijn vakantie in Frankrijk en verder dook Frans in ons archief met een serie nostalgische producties uit vroegere jaren. Altijd weer een succes!

5 maart brengt een aantel leden een bezoek aan Film- en Videoclub Zoetermeer met een gevarieerd programma van onze films en de volgende clubavond (18 maart) verzorgt Joel Duinkerke een presentatie over scriptschrijven en regie voeren.

H.W.


Kort verslag clubavond 4 febr. 2014

Jaarwedstrijd

Nadat de Henk van de Meeberg, Tine Markies en René Voorn zich een middag in de Gaffelaar hadden gebogen over de lange lijst met films die voor de jaarwedstrijd waren aangemeld, kon 4 februari aan de clubleden en partners het resultaat van hun beoordeling bekend worden gemaakt.

Goed dat we al om 19.00 u waren begonnen, zodat alle films aan bod konden komen, er nog gelegenheid was om een zaalprijs uit te reiken en we aan de bar nog wat konden discussiëren over de uitslag.

Henk was verhinderd, zodat afwisselend Tine en René na afloop van elke film een korte toelichting gaven. Kijkend naar de lijst met de meest uiteenlopende soorten films was het voor de jury, zoals gebruikelijk, niet eenvoudig om tot een afgewogen oordeel te komen.

Rond kwart voor elf kon Joke de winnaars bekend maken:

3e prijs: Sirach van der Reijken met 'Het Barçelona van Gaudi', 205 punten.
2e prijs: Reinier van der Wel (e.a.) met 'Vesting Den Briel', 210 punten.
1e prijs: Bob Exmann met 'Het eiland Flores', 212 punten.

Dat de aanwezigen in de zaal meestal een film anders beoordelen dan de jury, bleek ook deze keer. Met de film 'Lanzarote een paradox' won Hans de zaalprijs.

Het secretariaat heeft inmiddels bij ZH12 de drie prijswinnende films aangemeld.

De betreffende filmmakers moeten zich persoonlijk uiterlijk 25 februari aanmelden voor deelname aan het ZH12 Regiofestival via de website www.zh12.novafilmvideo.nl. Ze krijgen vervolgens een bericht naar welk adres ze de film moeten toesturen.

Clubavond 18 februari

Deze avond staat gepland voor onze jaarvergadering. De bijbehorende documenten worden binnenkort naar de leden toegezonden en...... we hebben nog steeds een nieuwe penningmeester nodig.

H.W.


Kort verslag clubavond 21 januari 2014

Danny Snoek weet Phoenix te inspireren

Als je Danny uitnodigt voor een presentatie over het onderwerp 'hoe maak je je film beter en interessanter?', dan krijg je iemand die heel veel kennis en ervaring in huis heeft en dat op een vakkundige en enthousiaste manier weet over te brengen.

Als introductie begonnen we met een filmpje van één minuut, waarmee iedereen direct bij de les was. Rijdend in zijn auto werd Danny belaagd door allerlei onheil, zoals bijna verkeerongelukken, brandbommen, neerstortende vliegtuigen, vuurwerk, wegversperringen en vallend gesteente. Een combinatie van opnamen van de autorit en apps die hij van internet had gedownload. Gewoon geschoten en gemonteerd men zijn i-phone!

Wat voor een presentatie geldt, geldt natuurlijk ook voor een film. De eerste paar minuten zijn zeer belangrijk, want daarmee wordt de toon voor de rest gezet. Hoe zorg je ervoor dat de kijker al in het begin weet wat hij kan verwachten? Hoe maak je hem nieuwsgierig? Maar ook het einde van je film vergt veel aandacht, want dat is het moment waar de kijker het geheel van je verhaal beoordeelt.

Veel amateur filmers worstelen met hun vakantiefilms en daarom stond deze avond vooral in het teken van 'tips en trics' om je vakantiefilm ook voor anderen boeiend te houden: een goede verhaalstructuur, het 'wie-wat-waar-waarom-wanneer', een heldere intro, passende muziek, een einde met 'vuurwerk', enz.

Maar ook: een compleet reisverslag is eigenlijk alleen interessant voor de deelnemers en naaste familie. Minder is dikwijls beter! Maak voor anderen bijvoorbeeld één of meerdere korte muziek impressies. Denk ook aan de menselijke factor. In plaats van een continue commentaar kun je de film eindigen met een interview met een van je reisgenoten en/of een terugblik met een serie foto's.

Door zijn betoog te verhelderen met vele voorbeelden uit zijn eigen vakantiefilms, door de toeschouwers te betrekken bij een film- en muziekquiz en door in te spelen op de vele vragen en opmerkingen uit de zaal, kregen we een programma voorgeschoteld dat van begin tot het eind bleef boeien. Een inspirerende stimulans voor onze veelzijdige hobby. Danny, bedankt!

4 februari: onze jaarwedstrijd

Was het aantal ingezonden films vorig jaar wat aan de magere kant, nu staan er 14 films op het programma. Dezer dagen worden ze door de juryleden van ZH12 zorgvuldig beoordeeld. Ook 4 februari wordt weer een interessante avond. Vanzelfsprekend zijn ook partners van harte welkom. We beginnen om half acht, want we hebben een vol programma en de juryleden willen we voldoende tijd geven om hun beoordeling toe te lichten.

H.W.


Kort verslag clubavond 7 januari 2014

Het is een traditie dat we de eerste clubavond van het nieuwe jaar reserveren voor een nieuwjaarsbijeenkomst waarbij niet alleen onze leden, maar ook hun partners van harte welkom zijn. Doel: een bijeenkomst met een hapje en drankje, waarbij niet de films maar vooral de gezelligheid voorop staat.

Ook deze keer waren de meeste partners meegekomen. Voor sommigen een eerste kennismaking, voor anderen een prima gelegenheid om weer eens lekker bij te praten.

nieuwjaarsrecptie2014aDe foto hiernaast is te zien hoe aan de oproep van Joke om iets lekkers te maken, gehoor was gegeven want aan het eind van de avond hoefde niemand met een lege maag naar huis.

 

 We zouden geen filmclub zijn als er toch niet een paar korte filmpjes werden vertoond:

Cees en Henny wensten iedereen een gelukkig Nieuwjaar met een impressie van de feestelijkheden in Rozenburg. Hans en Ria vertoonden wat beelden onder het motto 'Mens durf te leven'. Sirach interviewde een echtpaar met een enorme passie voor kerstversieringen. Kees en Anja lieten zien hun kleindochter een appeltaart maakte en Karel vertoonde wat beelden van een zeilwedstrijd. Leuke filmpjes als een rustpauze tussen de gezellige gesprekken.

Zoals gebruikelijk hadden de medewerkers van de Gaffelaar de kerstversiering nog even laten hangen en was de service weer perfect.

H.W.


Kort verslag clubavond 17 december 2013

Goed dat we onze laatste clubavond van 2013 een half uurtje eerder begonnen dan gewoonlijk, want met elf potentiële films voor de jaarwedstrijd en een aantal andere agendapunten hadden we die extra tijd beslist nodig.

Samenwerking met regionale omroepen
Het voorstel van Henk v.d. Meeberg over de samenwerking met RTV West en RTV Rijnmond biedt voor amateurfilmers een interessante uitdaging. Gaan we met deze regionale omroepen in zee, dan zijn echter heldere afspraken beslist nodig. Henk organiseert zaterdag 25 januari in Luxor Maassluis een informatiebijeenkomst. Robert, Joke, Reinier en Sirach hebben hiervoor interesse. Hans geeft deze namen aan Henk door, die daarna de belangstellenden persoonlijk zal uitnodigen.

Vertoning films voor de jaarwedstrijd 2014
Dat het altijd de moeite waard is om je film voor de jaarwedstrijd vooraf te vertonen en suggesties voor verbetering in ontvangst te nemen, bleek ook deze avond weer. Van prachtige beelden over Barçelona tot een impressie over het leven op het eiland Flores kregen we een programma voorgeschoteld dat weer eens liet zien hoe gevarieerd onze hobby wel niet is. Maar ook hoe moeilijk het is om deze films te beoordelen, want smaken verschillen nu eenmaal. Met de vele constructieve opmerkingen kunnen de makers hun voordeel doen, maar men is natuurlijk vrij om deze suggesties toe te passen of niet. Joke leidde de discussies in goede banen, zodat elke film binnen de beperkte tijd voldoende aan bod kwam.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Dinsdag 7 januari starten we het nieuwe jaar weer met onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Ook partners zijn natuurlijk van harte welkom. Uitgangspunt is vooral het gezellig samenzijn met een drankje en een hapje. Het vertonen van films blijft beperkt tot het projecteren van een paar korte filmpjes. Cees van 't Schip en Hans maakten een filmische nieuwjaarswens en Cees Vleugel laat zien hoe een appeltaart wordt gemaakt, een filmpje dat door omstandigheden vorig jaar niet kon worden vertoond.

Joke heeft eerder gevraagd wie 7 januari aanwezig is en op welke hapjes ze kan rekenen. Nog niet iedereen heeft hierop gereageerd. Zie in de bijlage de meest recente info van Joke. Nog niet aangemeld? Mail dus naar Joke: d.sanders8@kpnmail.nl.

Tenslotte nog een tip van Frans:
'Lever je films bij voorkeur aan op een usb stick in plaats van een dvd. We kunnen dan sneller opstarten, de projectie is kwalitatief beter en het voorkomt haperende dvd's'. Een goede tip, zoals ook deze avond weer eens bleek.

Prettige feestdagen en tot 7 januari!

Hans

Kort verslag clubavond 10 december 2013

Presentatie filmclub Zoetermeer

Sinds ZHI en ZHII zijn samengevoegd tot ZHI2 weten de filmclubs uit beide voormalige regio's elkaar steeds beter te vinden. We ontvingen een delegatie van filmclub Zoetermeer om eens nader kennis te maken en hun de gelegenheid te geven te presenteren wat deze club zoal in huis heeft. En dat is heel er veel.

Secretaris Harry van der Burgt schetste in het kort de geschiedenis van zijn filmclub waaruit bleek dat er veel overeenkomsten met Phoenix zijn. Ook daar veel 'grijze koppies' en zijn leden jonger dan 65 een uitzondering.

Uit de 14 korte en wat langere films die werden vertoond, bleek dat filmclub Zoetermeer, zowel veel reislustige leden telt, als leden die heel creatieve en verrassende filmpjes kunnen produceren.

Met reisfilms over Trier, Rio de Janero, Cuba, Sri Lanka, India, Corsica, Sardinië en Elba maakte we bijna een complete reis om de wereld. Daar tussendoor: korte filmpjes die uitblonken door originaliteit. 'Blik op Japan', bijvoorbeeld. Een één minuut filmpje over fotograferende Japanners. Je moet er maar opkomen.
Dan 'De Stoommachine', close ups van draaiende onderdelen op het wisselend ritme van de muziek en 'Een familieverhaal'', een trailer die aan alle eisen van een trailer voldoet.

Vanwege het uitgebreide programma, bleef er weinig tijd over om wat dieper op de films in te gaan, maar inspiratie konden we voldoende opdoen. Volgend jaar brengen we een tegenbezoek aan deze veelzijdige club.

Jaarwedstrijd
Nu ZH12 goed functioneert, is tijdens de districtsvergadering in oktober jl. een aantal zaken afgesproken rondom de jaarwedstrijd. Er is een Regionale Jury Commissie opgericht die alles regelt rondom de jurering en nominatie. Deelnemende club krijgen voortaan juryleden toegewezen, dus dit hoeven we voortaan niet zelf meer te regelen. Aan de clubs is gevraagd om één contactpersoon beschikbaar te stellen waarmee alles rondom de jaarwedstrijd wordt afgesproken. Dit maakt de organisatie van dit evenement zowel voor ZH12 als voor de clubs een stuk effectiever.
Robert Smit is bereid om voor Phoenix de rol van contactpersoon (wedstrijdfunctionaris) op zich te nemen. Met het bestuur en Robert zijn hierover afspraken gemaakt. Inmiddels is dit ook aan ZH12 doorgegeven.

Alle leden van onze club worden in de gelegenheid gesteld films voor onze jaarwedstrijd aan te melden, mits deze films niet eerder zijn gejureerd tijdens een andere jaarwedstrijd binnen of buiten ZH12 of de Nova. Mocht een clublid meerdere films willen aanmelden dan kan dit alleen als hierdoor niet het totale programma in de knel komt, of als andere leden daardoor niet aan de bak komen.

Wil je weten of je film nog valt te verbeteren, dat kun je hem op onze clubavond op 17 december a.s. vertonen. Echter: het is niet verplicht! Geef aan Robert (re.smit@upcmail.nl) uiterlijk op 15 december door: de titel, de lengte en het formaat. Robert heeft dan de tijd om van te voren een programmaatje te maken. Daarmee wordt ook voorkomen dat er 'spontaan' op 17 december nog films worden aangeboden en het programma mogelijk te ver uitloopt. Heb je je aangemeld? Neem dan zelf je dvd of usb stick mee!

De laatste clubavond van 2013

17 december kunnen we dus films draaien die mogelijk verbeterd kunnen worden. De ervaring is dat, als we eenmaal in discussie gaan, we aan andere belangrijke zaken niet meer toekomen. Daarom beginnen we de avond met twee onderwerpen die eerst onze aandacht moeten hebben.

De nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari zal ongetwijfeld net zo gezellig worden als vorig jaar. Een aantal leden heeft al aan Joke opgegeven dat ze komen en welke hapjes ze meenemen. Drankjes betrekken we van Peter.
Joke zal ons informeren over de laatste stand van zaken, wat er allemaal nog nodig is en of er mensen zijn die voor deze bijeenkomst nog een leuk idee hebben.

Een tweede aandachtspunt is de vraag van Henk van de Meeberg of Phoenix bereid is om te participeren in de samenwerking met RTV Rijnmond en RTV West. We moeten beslissen of we mee willen doen, of we eventueel films ter beschikking hebben, wie de infobijeenkomst op 25 januari willen bijwonen, enz. Eerder stuurde ik de correspondentie hierover naar jullie toe. Zie als geheugensteuntje de bijlage.

Tenslotte

We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester!

H.W.

Kort verslag clubavond 26 november 2013

Aria Mulder
Van ZH12 ontvingen we het bericht dat Aria Mulder onverwacht was overleden. Voor degenen die nog niet zo lang lid zijn van Phoenix, zegt deze naam niet zoveel maar voor de oudere leden was dit een schokkend bericht.
Reinier memoreerde de fijne samenwerking met een enthousiast lid van Ciné ´67 en hoe belangrijk haar bijdrage is geweest aan de oprichting van ZH12.
Als herinnering aan Aria draaiden we een film van Janny, waarin enkele beelden van Aria zijn verwerkt.

Nova-films
De prijswinnaars van het afgelopen Nova-filmfestival waren nog niet beschikbaar, maar met drie bekroonde films uit eerdere jaren had Reinier een goed alternatief gevonden.
'Op zijn Frans' was een filmische klucht met soms verrassende vondsten en een wat zwak einde. Het live geluid was uitsluitend met de cameramicrofoon opgenomen en dat was duidelijk een minpunt.
Het geluid van de documentaire 'Notenolie' klonk een stuk beter, ook al omdat de uitleg over het oogsten, pellen en persen van de walnoten op één locatie was opgenomen. Prachtige filmopnamen op en rond een boerderij in de Franse bergen waar een wat ouder echtpaar maanden in de weer was om met behulp van eenvoudige werktuigen uiteindelijk een aantal flessen kostbare notenolie te kunnen produceren.
Als je een film vertoont, waarbij vanaf het eerste beeld tot na de aftiteling alle toeschouwers doodstil zijn, dan heb je iets bijzonders gemaakt. Dat gebeurde bij de film 'Tik-tak', met het thema: laat geen tijd verloren gaan maar leef bewust. Een film van slechts vijf minuten die aan de hand van een gedicht, schitterende beelden en passende muziek, een diepe indruk maakte. Bij het beoordelen van een film hoor je dikwijls verschillende meningen, maar hier was elke discussie overbodig en dat wil wat zeggen!

En dan nog dit:
Bob vertoonde drie korte films over zijn vakantie in Indonesië. Beeldmateriaal dat duidelijk nog niet af is, maar waarvan hij alvast de reactie van de zaal wilde.
Aan de hand van de vele tips kan Bob nu aan de slag om de drie films, voorzien van een voice over, samen te voegen tot één film voor de jaarwedstrijd.

Joël Duinkerke (zie www.vimeo.com/album/67222) is bereid om voor onze club een workshop te verzorgen. Zijn vraag is aan welk onderwerp er behoefte bestaat. Wie graag iets meer wil weten over een bepaald onderdeel van onze hobby, moet dit even doorgeven aan Cees van 't Schip.

De volgende clubavond staat gepland op dinsdag 10 december. De filmclub Zoetermeer komt dan bij ons op bezoek. De voorvertoning van de wedstrijdfilms is verschoven naar dinsdag 17 december.

H.W.

Kort verslag clubavond 15 okt. 2013

De meeste videoclubs in onze regio nodigen van tijd tot tijd een andere club uit voor een presentatie van hun films, voor een nadere kennismaking en om ervaringen uit te wisselen. Ook onze club ontvangt graag een andere vereniging of gaat op bezoek. Zo'n clubuitwisseling is altijd inspirerend en versterkt de onderlinge collegiale banden.

Op uitnodiging van de Rotterdamse Video en Smalfilm Liga (RVSL) waren we 15 oktober in het wijkgebouw de Larenkamp in Rotterdam Zuid present met een aantal van onze films en maakten we nader kennis met de leden van een zeer actieve filmclub met rijke geschiedenis, want RVSL bestaat al ruim 80 jaar!

Van een recente reisfilm tot een nostalgisch filmpje over Rockanje presenteerde Robert Smit een programma dat de clubleden van RVSL en enkele belangstellenden van videoclub Lux liet zien hoe Phoenix aan de weg timmert.
Elke film werd kort toegelicht door een van onze leden en ondanks het volle programma was er nog enige gelegenheid voor vragen en suggesties.

Herman Bakker, voorzitter van RVSL, concludeerde aan het eind van de avond dat hij was verrast door het gevarieerde filmaanbod van Phoenix, dat zo'n clubuitwisseling een goed middel is om elkaar beter te leren kennen en bedankte ons voor een boeiende en gezellige avond.

Onze volgende clubavond staat gepland op 29 oktober. Die avond willen we aan de hand van een bijgewerkt activiteitenprogramma (zie bijlage) een aantal zaken bespreken en kunnen we nog eenmaal - voorafgaand aan de officiële première - de puntjes op de 'i' zetten bij de drie films over de Brielse Vesting.

Dan nog even dit: het vorig seizoen gaf de geluidstechnicus Jan Pronk bij videoclub Lux een zeer geslaagde presentatie over het gebruik van verschillende soorten microfoons. Dinsdagavond 22 oktober zal hij weer een presentatie geven, dit keer over de juiste afstemming tussen de verschillende geluidssporen.
Iedereen die belangstelling voor dit onderwerp heeft, is vanaf 19.30 u van harte welkom! Videoclub Lux: Emmastraat 9, 3171 AH Poortugaal. Vooraf aanmelden is niet nodig.

H.W.

Kort verslag clubavond 1 okt. 2013

 

Techniek
We ontvingen van Joke een verslag van de eerste vergadering van de werkgroep techniek. De aanwezige leden stemmen van hart in met de plannen die op stapel staan. De werkgroep gaat onderzoeken in hoeverre het de moeite waard is om onze apparatuur te verzekeren. Een inventarislijst van onze spullen is aanwezig en onze leden kunnen desgewenst gebruik maken van de draadloze microfoons.

Ballonvaart
Tien jaar geleden maakte Wim Klein een film over een ballonvaart boven Utrecht. Met de kennis van nu monteerde Wim met Edius een nieuwe versie waarbij de film van 40 minuten tot 15 minuten werd ingekort. Het resultaat liet zien dat beelden van 10 jaar geleden nog steeds een fraaie film kunnen opleveren. Wim ontving van de leden een aantal waardevolle suggesties om zijn film eventueel nog verder aan te passen.

300 jaar Brielse Vesting
Het plan voor de presentatie van de drie films is rond. Vrijdagavond 8 november vindt in de Sjoel voor genodigden de officiële première plaats. Zaterdag volgt een tweede voorstelling voor overige belangstellenden. Phoenix is verantwoordelijk voor de organisatie. Verdere details worden momenteel uitgewerkt.

Vakantiefilmwedstrijd
Wil je meedoen met de vakantiefilmwedstrijd, dan is het altijd nuttig om eerst je film voor te vertonen. Kees Vleugel liet een film zien over zijn vakantie in Sri Lanka en Hans vertoonde de film 'Lanzarote een paradox'. Aan de hand van diverse opmerkingen, vragen en suggesties hebben beide filmers nog tot 12 november de tijd om hun film desgewenst verder te verbeteren.

Bezoek RVSL
Voor onze presentatie op 15 oktober ontving Hans van Robert drie films, van Cees van 't Schip twee stuks en zelf heeft hij twee films aangeboden. Omdat dit wel erg weinig is, kwam tijdens deze clubavond nog een aantal suggesties aan bod, zodat we een gevarieerd programma kunnen aanbieden.

Hans maakt een lijst met alle aangeboden films die tijdens de bestuursvergadering op 8 oktober definitief wordt vastgesteld. Daarna stuurt hij de lijst naar de leden en naar de RVSL. Robert zal de avond presenteren. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij zelf een dvd met zijn film meebrengt.
Cees van 't Schip heeft inmiddels iedereen een mail gestuurd met info over het adres van RVSL en de tijden. Wie met wie meerijdt, wordt later wel afgesproken.
(Inmiddels is Janny Garama weer terug van Frankrijk en ook haar film 'Tokke Tokke' komt op het programma te staan).

H.W.

Kort verslag clubavond 17 september 2013

Bijeenkomst 17 september

Joke opende de vergadering en had meteen een aantal organisatorische punten.

Toevallig liet onze technische ploeg, Frans en Jan, het vandaag om verschillende redenen afweten, hetgeen aantoont hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn, met al die aow ers die regelmatig op vakantie gaan en vaak een gezondheid hebben die ook wel eens te wensen over laat. We moeten op korte termijn een oplossing proberen te bedenken om problemen in de toekomst te voorkomen. Gelukkig lukte het om met wat gepuzzel de apparatuur aan de praat te krijgen, en Rinus werd benoemd tot specialist projectie.

Als eerste stond de organisatie van de nieuwjaarsreceptie op de agenda. Uit de vergadering kwam de opmerking dat het zo jammer was dat er vorig jaar zoveel eten overbleef. Besloten is, dat iedereen aan Joke opgeeft wat hij eventueel wil meebrengen. Als enige kok in het gezelschap, heeft uw schrijver aangeboden vast als eerste reserve op de lijst te willen staan, als er niet genoeg is, maak ik ook iets, anders laat ik het aan de anderen.

Als entertainment willen we graag weer een videoquiz. Jos en Wim zullen contact opnemen met Frans om weer zoiets te maken. Ook Cees, Karel, kees en Sirach boden aan uit hun rijke verzameling opnames wat opnames te putten. Rozenburgse Cees (wordt ingewikkeld met al die C(K)ezen) wil een nieuwjaarswens aan de elektronica toevertrouwen.

5 oktober is het thema festival monumenten in Zwartewaal. Volgens Peter, de uitbater, is alles goed geregeld. Sirach heeft een filmpje aangemeld. We bespraken of nog films uit de Brielle cyclus ingezonden kunnen worden, die zijn wat aan de lange kant, max. speelduur 10 min. Maar 2 filmpjes zouden in aanmerking kunnen komen. Het besluit is, laat iedereen het zelf bekijken, het aanmeldingsformulier staat op de site van het district.

Als er nog mensen films hebben voor vertoning bij de RSVL, opgeven bij Hans.

Hierna was het gelukkig tijd voor video's. Mathieu liet zijn, samen met Joke, opnieuw gemonteerde Gilde film zien. Als oude Braber ben ik natuurlijk niet objectief om de inhoud hiervan te beoordelen, het evenement speelde bovendien zowat op mijn geboortegrond, maar het geluid van de gildetrommen maakte toch weer oude emoties bij me wakker.

Sirach liet hierop de film "wie haalt de kastanjes uit het vuur"zien, over een kastanje festival in de Ardesch. Er was enige discussie over de verhouding van de titel tot de inhoud, maar de sfeer van het Franse volksfeest kwam erg goed over, en dat was de bedoeling van de maker.

We hebben hierna nog even gekeken naar een instructie video van "Zoom"over het filmen met de spiegelreflex camera. Uiteraard zijn de mogelijkheden tot manipulatie van het beeld bij een spiegelreflex groter dan bij de meeste videocamera's maar de beperkte inzetduur kan weer een beperking zijn. De Zombie film uit Rozenburg, die we bij Lux hebben gezien, was inderdaad helemaal met een reflexcamera opgenomen.

Na de pauze zagen we een voorproefje van een film van Bob, het was de privé versie nog zonder voice over, met een duur van meer dan 40 minuten. Het was weer exact het soort films die Bob maakt, de reis voert langs afwijkend gebaande paden, al zijn de Komodo varanen wereldberoemd en Bob heeft altijd veel Human Interest in zijn films zitten, met prachtige details van oude bewoners en kinderen. Deze montage is dan misschien niet geschikt als wedstrijdfilm, wat ook niet de bedoeling van de maker was, maar er zit genoeg materiaal in om 3 prachtige films van te maken.

TonH

Kort verslag clubavond 3 sept. 2013

 

Evaluatie seizoen 2012-2013
We kunnen terugkijken op een succesvol seizoen. Hoewel er geen presentaties van externe deskundigen op het programma stonden, hebben we met de videocursus en het uitvoeren van enkele filmopdrachten weer veel geleerd.
De sfeer was collegiaal en gezellig en we gaan het komende seizoen weer enthousiast aan de slag. Het project 'automobielclub Karmann Ghia' gaat niet door. Men wilde een registratie van hun driedaagse jubileumbijeenkomst, maar de organisatie vond onze kostenvergoeding van € 1.000,- te hoog.

Techniek
Onze leden, maar ook ZH12 en andere verenigingen doen steeds vaker een beroep op de technische kennis en ervaring die bij ons aanwezig is. Aan die vraag willen we graag voldoen, maar dat betekent inmiddels wel een hele belasting. Frans en Jan ervaren dat twee technici een te smalle en kwetsbare basis is. Rinus stelt zich beschikbaar om Frans en Jan te gaan ondersteunen. Joke nodigt Frans, Jan en Rinus uit om met z'n vieren te inventariseren waar de knelpunten liggen en wat er nodig is om tot een effectieve taakverdeling te komen.

Themafestival ZH12
ZH12 organiseert 5 oktober in de Gaffelaar het jaarlijkse themafestival. Deze keer is gekozen voor het thema 'Monumenten'. Frans heeft toegezegd de techniek te verzorgen. Meer info vind je op de website van ZH12.

Activiteitenprogramma 2013-2014
Op 17 september willen we de organisatie van onze nieuwjaarsreceptie bespreken. Daarnaast is er gelegenheid om films van onze leden te vertonen, die nog niet eerder zijn gepresenteerd en die niet zijn bedoeld voor de vakantiefilm- en/of de jaarwedstrijd.

15 oktober brengen we een bezoek aan de Rotterdamse filmclub RVSL. Welke films we daar willen vertonen, beslissen we op de clubavond van 1 oktober. Geef vóór die datum aan het secretariaat even door of je een film voor het bezoek aan RVSL beschikbaar hebt. Rob zal 15 oktober onze films presenteren.

Robert stuurde ons een mail met vele suggesties voor het komende seizoen. Niet alle leden hadden die al gezien. Daarom is afgesproken om (al dan niet aan de hand van Rob's suggesties) aan onze activiteitencoördinator Cees door te geven welke plannen je het meest aanspreken.

300 jaar Brielse Vesting
Met veel inzet en creativiteit heeft een groot aantal leden afgelopen zomer de uitdaging opgepakt om ter gelegenheid van 300 jaar Brielse Vesting drie films te produceren. Het (voorlopige) resultaat werd enthousiast ontvangen. Met suggesties ter verbetering kunnen de makers zo nodig hun voordeel mee doen.

In de film 'Met opa terug in de tijd' vertelde de 91-jarig Jan Dedert aan zijn nieuwsgierige kleinzoon verhalen en anekdotes over Brielle in vroeger tijden. Duidelijk was wel dat film nog niet klaar was. Vooral aan de geluidskwaliteit en beeldovergangen moet nodige worden verbeterd. Gelukkig hebben de makers daar nog voldoende tijd voor.

'Brielle een monument met ziel' is praktisch klaar. Een leuke vondst om Menno van Coehoorn (de ontwerper van de vesting) 300 jaar later te confronteren met de situatie in 2013. De filmbeelden en de geluidskwaliteit oogsten alom lof, al vonden enkele leden de film wel erg lang. Maar 'echte' Briellenaren zullen daar geen problemen mee hebben. Nog wat 'puntjes op de i' en de film is klaar.

'Verraad' is de titel van een korte speelfilm die zich afspeelt vlak na de inname van de vesting door de watergeuzen. De zoon van de schout wordt ontvoerd om de watergeuzen te dwingen de Spanjaarden weer toe te laten. Een verrassend thema, overtuigend gespeeld door leden van de plaatselijke toneelvereniging en met meerdere camera's mooi gefilmd. Ook deze film is op wat details na gereed.

Waar en wanneer de première plaatsvindt, is nog niet bekend. Maar Phoenix timmert straks met deze verschillende vestingfilms weer lekker aan de weg!

H.W.

Kort verslag clubavond 21 mei 2013

Spreekwoorden en gezegden
Op de uitnodiging om op deze laatste clubavond van dit seizoen wat filmpjes te laten zien, waarbij de kijkers spreekwoorden of gezegden moeten ontdekken, werd enthousiast gereageerd. Vergezeld van een aantal lekkere hapjes konden we die avond onze kennis over dit thema behoorlijk bijspijkeren!

Frans en Cees van ’t Schip waren aan de slag gegaan met 12 korte scènes waarin de acteurtalenten van Cees en Henny leuk uit de verf kwamen.
Zo werd Henny het gras voor de voeten weggemaaid en kreeg ze de kous op de kop, zocht Cees spijkers op laag water en raakte hij aardig boven z’n theewater.

Ton en Henny kozen voor fragmenten op en rond hun zeilboot. De kijkers moesten zoeken naar 17 spreekwoorden die in de scènes waren verwerkt. ’Een appeltje voor de dorst’, ‘overstag gaan’, ‘tussen wal en schip’, waren eenvoudig te raden, maar sommige opgaven waren alleen door ervaren zeilers op te lossen. Cameraman Hans maakte zijn zeildebuut. Met een harde wind in de zeilen geen eenvoudige opgave, maar Ton wist de lukraak geschoten beelden vakkundig te bewerken tot een leuke watersport-puzzeltocht.

Kees Vleugel presenteerde een film, waarin gezocht moest worden naar vier spreekwoorden. ‘Een stok achter de deur’ was snel geraden, maar een de scène van een likkende poes was moeilijker. Het leuke is dat iedereen allerlei spreekwoorden verzint, die mogelijk ook hadden kunnen worden gebruikt, maar niet de keuze van Kees waren. Onder de noemer ‘Opgestaan, plaats vergaan’
werd de slapende poes op de bank bijna verplet door iemand die wilde gaan zitten!

Jos had zijn kleinzoon als acteur ingeschakeld. Dat hij ‘kind aan huis’ bij zijn opa en oma was, bleek duidelijk uit de beelden, maar je moet het maar kunnen raden. ‘Een kind kan de was doen’ was na enige denkwerk het juiste gezegde. Handig zo’n kleinzoon!

Hans had zich met ‘Pats-Boem!’ weer creatief uitgeleefd met Edius. Een makkelijk te raden spreekwoord want dat hij een stevig tik van de molen had opgelopen, was overduidelijk. Een tweede filmpje: ‘De grote spreekwoorden en gezegden quiz van Videoclub Phoenix’, was een reprise van eenzelfde thema-avond twee jaar geleden, maar voor de nieuwe leden en de aanwezige partners toch een uitdaging om de zes spreekwoorden te vinden.

Dat het raden van spreekwoorden verslavend werkt, bleek tijdens het wisselen van de films. Opmerkingen zoals ‘Geduld is een schone zaak’, ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, en ‘Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is’, waren niet van de lucht!

NOVA filmfestival

De vraag van ZH12 om te participeren in financiering van het NOVA filmfestival 2013 leidde tot een pittige discussie.

Voor een aantal leden is de NOVA en het festival niet zo belangrijk is. Waarom moeten we bijdragen aan een ‘waardig’ festival in een duur theater? Kies voor een minder dure oplossing, want ook Phoenix heeft last van de crisis en levert al een jaarlijkse bijdrage aan de NOVA.
De voorstanders vonden het belangrijk om ZH 12 met de eenmalige toezegging een steun in de rug te geven. De fusie van ZHI en ZHII werd een succes en het regiofestival in Krimpen was een gezellige, inspirerende en goed georganiseerde bijeenkomst. De NOVA is voor veel amateurs een belangrijke organisatie en het zou jammer zijn als het festival door financiële problemen niet door zou gaan. Uiteindelijk is met meerderheid van stemmen besloten om bij een financieel tekort, garant te staan voor een bijdrage van €150,-.

En dan nog dit...

Een film over kleine kinderen is altijd vertederend. Aan het begin van de
avond vertoonde Ton, in afwachting van de komst van Joke, een film over de balletles van zijn kleindochter, drie en een half jaar oud. Voor ouders, grootouders en ook voor haar zelf, als ze groot is, een prachtige herinnering.

Mathieu is nu ook toegetreden tot de Edius-gebruikers. Ter gelegenheid van de 5-meiviering maakt hij een interessante impressie van het historisch militair schouwspel op de Brielse vesting.

Joke, Jos en Cees gaan 22 mei a.s. met de organisatoren van het jubileum van de automobielclub Karmann-Ghia om de tafel zitten om te inventariseren wat men precies wil. Vervolgens bekijken we of we aan hun vraag kunnen of willen voldoen. Als ‘proeve van bekwaamheid’ zou Phoenix de film van Jos over de Solex-race kunnen laten zien.

Robert bericht dat de heupoperatie van Sirach is geslaagd. Inmiddels is Sirach weer thuis en is het afwachten hoe snel hij weer is hersteld. Robert stuurt hem een kaart met de beste wensen van alle Phoenix leden.

Als afsluiting van de avond vertoonde Frans de film De speeldoos. Een thriller van een filmgroep uit Brabant. Een productie met technisch perfecte beelden, maar die ook laat zien dat het niet eenvoudig is om een geloofwaardige thriller te maken die de spanning weet vast te houden.

Vakantie

21 mei was de laatste clubavond van een voor onze filmclub uitstekend seizoen. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 3 september. Hopelijk zal het kille en natte voorjaar spoedig plaats maken voor een warm zomerzon. Geïnspireerd door het thema van de afgelopen clubavond zullen we maar eindigen met: ‘Na regen komt zonneschijn’ en anders: ‘Achter de wolken schijnt altijd de zon’.

H.W.

Kort verslag clubavond 7 mei 2013

Jubileum automobielclub Karmann-Ghia
Deze club wil graag een videoreportage van hun jubileum in mei 2014.
Joke, Jos en Cees gaan 22 mei a.s. met de organisatie om de tafel zitten om
te inventariseren wat men precies wil. Vervolgens bekijken we of we aan hun
vraag kunnen of willen voldoen.

Edius experience
Canto Ostinato inspireerde Hans tot het maken van een videoclip waarbij beelden
van windmolens en draaiende kunstwerken werden gemonteerd op het ritme
van deze prachtige muziek. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van allerlei
mogelijkheden die Edius kan bieden. Een project om ervaring op te doen met
diverse montagemogelijkheden, wat uiteindelijk een heel bijzonder resultaat
opleverde.

Videocursus
Hoe kan ik van mijn wat rommelige opnamen, toch een leuk filmpje maken?
Een probleem waar ieder filmer vaak mee worstelt. Ideeën en scenario's pakken
in de praktijk nogal eens anders uit dan verwacht. Zeker als je in het kader
van de videocursus nauwelijks de tijd krijgt een filmpje met diverse scènes en
camerastandpunten te maken.

Dat er toch veel mogelijkheden zijn, bewees Frans. Met behulp van Edius
bewerkte hij de beelden van het interview van toeristen bij de kerk in
Zwartewaal. Het resultaat: een filmpje met een duidelijk begin, een logisch
verloop en een afgerond einde. Geen Nova-nominatie, maar wel een goed
voorbeeld hoe er soms toch veel valt te verbeteren.

Dezelfde beelden, twee totaal verschillende films
Sirach presenteerde een filmpje over kasteel Groeneveldt in twee varianten. Als
eerste de vakkundige stijl die zo kenmerkend is voor zijn films. Fraaie rustige
beelden, zorgvuldig commentaar en goed gedoceerde muziek. Sirach's zoon
maakte met dezelfde beelden een tweede variant. Een heel snelle montage,
dramatische muziek en een tekst die spanning oproept. Een prachtig voorbeeld
hoe je een heel andere sfeer kunt oproepen.

5 mei
De viering van Bevrijdingsdag was voor Mathieu een goede aanleiding om
een film te vertonen over de viering in Nijverdal van 50 jaar bevrijding. Een
film dus uit 1995, destijds analoog opgenomen en die Mathieu onlangs had
gedigitaliseerd. De boeiende reportage liet zien dat ook toen, zonder computers
en geavanceerde bewerkingsprogramma's, prachtige films werden gemaakt.

De klokkenfilm
Hoe kun je een film die eigenlijk te lang is, toch inkorten zonder het verhaal
tekort te doen? Sirach nam die uitdaging op en wist de film 'Klokken voor de
Catharijnekerk' met acht minuten in de korten. De algemene reactie na de
vertoning was: 'Ik heb niks gemist'.

Regiofestival 2013
Joke peilde bij de aanwezigen die het festival hadden bezocht, hun mening over
de nieuwe opzet. De organisatie was prima, het aanbod aan films gevarieerd en
kwalitatief de moeite van het bekijken waard. Uiteraard verschilden de meningen
over de uitslag van de wedstrijd en de kwaliteit van de juryleden. Dat kan
haast niet anders, want iedereen bekijkt een film vanuit zijn eigen perceptie.

Hoewel juryleden er naar streven de films zo objectief mogelijk te behoordelen,
is dit in feite onmogelijk. De vraag: wat is een goede film, valt nauwelijks te
beantwoorden. Over dit onderwerp ontstond tijdens deze clubavond een heel
interessante discussie. Waarom maak je een film? Hoe hoog reikt je ambitie?
Waarom doe je mee met een wedstrijd? Onderwerpen waar je niet over raakt
uitgepraat.

Joke sloot de evaluatie af met de conclusie dat het eerste ZH12 festival bijzonder
geslaagd was. En dat meedoen aan wedstrijden zinvol, inspirerend en leuk is,
ook als je het niet eens bent met de beoordeling van de jury.

Twee Nova films
Hoe verschillend een film wordt ervaren, bleek bij de twee films waarmee we
de clubavond afsloten. 'Gerechtigheid' , het drama tussen een verzetstrijder en
een Duitse soldaat, riep bij sommige leden emotionele herkenbare herinnering
op aan hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en vonden het daardoor
een heel goede film. Weer anderen vonden de film technisch perfect met een
indrukwekkend thema, maar het verloop van het verhaal veel te oppervlakkig en
daardoor ongeloofwaardig.

Een heel andere film was Thomas Wild. Door allerlei verrassende vondsten,
zoals het Droste-effect, flash backs en andere sprongen in de tijd, bleef je negen
minuten geboeid kijken naar een in principe eenvoudig verhaal en een frisse
acteerprestaties.

Clubavond 21 mei
We sluiten het seizoen af met spreekwoorden en gezegden. De bedoeling is dat
iedere filmer wat beelden laat zien die betrekking hebben op een spreekwoord of
gezegde. Onder de noemer 'Raden maar' kunnen de toeschouwers hun kennis op
dit gebied toetsen en zullen de filmer ervaren of ze wel duidelijk zijn geweest.

We maken er een gezellige avond van. Partners zijn van harte welkom, Peter
vult zijn drankvoorraad extra aan en wie wat zoutje, pinda's of ander hapjes
meebrengt, is extra welkom!

H.W.

Verslag 23 april 2013

 

Omdat onze secretaris een paar dagen weg is voor een korte vakantie, heeft hij mij gevraagd voor deze keer een verslag van onze avond te maken.

Joke opende de vergadering met de mededeling, dat een automobielclub begin 2014 een bijeenkomst heeft in Burgt Haamstede. Ze willen graag een video van het gebeuren. Ca. 7 leden voelen hier wel iets voor, maar willen wel graag eerst weten wat er precies van ons gevraagd wordt en hoe dit financieel te regelen valt.

Mathieu zegt hierop, dat 3-4 en 5 mei in Brielle een festival plaatsvindt, waarbij ook een legerkamp aanwezig is. Er blijkt geen animo voor een gezamenlijk project, maar alle leden weten intussen dat dit te gebeuren staat en kunnen, als ze dat willen hier opnames van maken.

We moeten nog een programma bedenken voor onze sluitingsavond op 21 mei. Voorgesteld wordt dat de leden korte filmpjes maken, waarin spreekwoorden worden uitgebeeld, of eventueel plaatsnamen. De leden kunnen dan die namen raden en de win naar krijgt een fles wijn. Wel even aangeven hoeveel spreekwoorden je in het filmpje stopt, of dat het plaatsnamen betreft.

Frans laat een montage zien van het filmmateriaal wat we vorige week hebben opgenomen.

Hij heeft het filmpje waarin Reinier zijn auto verkoopt aan Cor, en het filmpje van Jannie en Jan als touristen in Zwartewaal gemonteerd.

Uit de club komen verschillende suggesties om het materiaal te verbeteren.

Cees laat 2 filmpjes zien, gemaakt samen met een van zijn buren, van een culturele
manifestatie in Rozenburg. Het eerste filmpje ging over de opening van de manifestatie door het Rozenburgs mannenkoor, waarna een toneelstukje werd opgevoerd van het huwelijk tussen Rozenburg en Rotterdam. Het filmpje was erg aardig, zeker als je in aanmerking neemt dat de 2 filmers niet op elkaar zijn ingespeeld. Door de galm in de ruimte was het gesprokene slecht te verstaan, een euvel wat je altijd in een dergelijke ruimte hebt, als je het geluid niet bij de bron kunt oppikken.

Het tweede filmpje was het verhaal van een Bosnische dame, over het verlies van haar land Joegoslavie. Ze deed dat met behulp van een deeg, dat ze kneedde van water en meel. Het was een boeiend verhaal, iedereen keek en luisterde van begin tot einde.

Jammer dat er tijdens de opname iemand naast de camera zat, die verschrikkelijk hard hoestte, dwars door het verhaal heen.

Bob Exmann liet een filmpje zien uit 2004 van een trektocht door Laos, het land van de
"Gentle People". De schoonheid van het land en de hartelijkheid van de bewoners kwamen daarin goed tot hun recht.

Hierna kwam "Tracking in Myramar"van dezelfde filmer uit 2005, over een wandeltocht van 60 km in verschillende dagen, door de jungle, naar enkele dorpjes die daar lagen. Het hoogtepunt was een bruiloft in een van de dorpen.

Kees Vleugel liet een filmpje zien van de Erasmus mc tour de Rotterdam, gemaakt als
promotiemateriaal. Een goede registratie, wat met 1 camera erg moeilijk is.

Als afsluiter een NOVA film, een documentaire van Andre Roeken, over de zalmtrek in
Noorwegen. Hij had daarvoor de medewerking gehad van verschillende Noorse instanties, en
het resultaat was dan ook oogstrelend.

Hierna werd de zitting opgeheven, we zien elkaar weer op 7 mei 20.00 uur, zelfde plaats.

TonH

Kort verslag clubavond 16 april 2013

Vervolg videocursus
Kregen we 2 april jl. van Ton en Joke opdracht om in de Gaffelaar diverse
opnamen te maken, deze keer werden drie groepjes naar buiten gestuurd om
scènes met verschillende standpunten en beelduitsneden te maken.

KorReinierJos probeerde Wim te interesseren voor een contract bij Eneco, Reinier trachtte zijn auto te verkopen aan Kor en de toeristen Jannie en Jan werden door maar liefst drie filmers geïnterviewd over het leuke plaatsje Zwartewaal.

Cees1Met veel enthousiasme en creativiteit werden de scènes gespeeld en gefilmd en na de pauze in de Kasteelzaal geprojecteerd. Hoewel er leuk JanniJanwerd geacteerd, kun je natuurlijk in zo'n korte tijd onmogelijk een 'gelikte' film maken. Dat was ook niet belangrijk, want het ging uitsluitend om de camerastandpunten en kadering.

Een aantal shots voldeed perfect aan de opdrachten, weer andere veroorzaakten
heel wat commentaar en discussie en daar viel weer het nodige van te leren.
Dat het ontzettend leuk is om zo af en toe in groepsverband praktijkervaring op
te doen, daar was iedereen aan het eind van deze avond van overtuigd!

Van alle geschoten beelden gaat Frans een ruwe montage maken die hij op de
eerstvolgende clubavond laat zien. Vervolgens krijgt iedereen een dvd met de
opdracht om met deze beelden een eigen montage te maken die we tijdens de
eerste clubavond van het volgende seizoen zullen vertonen. We hebben dus de
hele zomer de tijd om hieraan te werken.

De avond werd afgesloten met een filmverslag dat Jan en Reinier maakten over
de manifestatie Brielle achter de voordeur 2012.

Clubavond 23 april
We bekijken en bespreken het resultaat van de ruwe montage die Frans maakte
van de beelden die 16 april zijn geschoten. Daarnaast kunnen we wat eerste
beelden zien van ons project '300 jaar Brielse vesting' en is er ruimte voor nog
niet eerder vertoonde films van onze leden en NOVA films.

De laatst clubavond van het seizoen willen we een gezellig tintje geven.
Heb je een leuke suggestie? Doe deze dan op 23 april, dan maken we die avond
met elkaar een plannetje voor een leuke afsluiting.

Themafestival ZH12
Was het themafestival 'Energie' vorig jaar een groot succes, dit jaar heeft het
bestuur van ZH12 gekozen voor het thema 'Monument'. Iedereen mag een
filmpje insturen over dit onderwerp, mits het niet langer duurt dan 10 minuten.
Het festival vindt plaats op 5 of 12 oktober in de Gaffelaar. Voor ons dus een
thuiswedstrijd en een stimulans om met Phoenix goed voor de dag te komen.
Kijkend naar alle monumenten op Voorne Putten, moet een onderwerp niet zo'n
probleem zijn. Meld je dus bij Joke aan!

Nog even dit........
Onze inzamelingsactie voor de sponsoring van Jeugdland Zwartewaal heeft
€ 155,- opgebracht! Daar zal de organisatie best blij mee zijn!


Kort verslag clubavond 2 april 2013

Nadat we vorig jaar de videocursus ‘De verleiding’  hadden bekeken en besproken was het nu tijd om wat praktijkervaring op te doen aan de hand van opdrachten die Ton en Joke hadden voorbereid.

robsmitVier groepjes met ieder een specifiek korte scène kregen de opdracht om die scène met verschillende standpunten en beelduitsneden op te nemen.

josrinusVerdeeld over de zalen in de Gaffelaar zagen we Joke ongeduldig een spelletje kaart spelen, bezocht Reinier zogenaamd een museum, dronken Jos en Marius in de kasteelzaal een glaasje wijn en maakten Bob en Hans veel lawaai met een potje sjoelen. Leuk om eens zo samen aan de slag te gaan. De geloofwaardigheid en de acteerprestaties waren natuurlijk niet belangrijk, het ging er tenslotte om of de opdrachten goed werden uitgevoerd.

fransToen na de pauze de ruwe scènes werden geprojecteerd, bleek weer eens dat het toepassen van de theorie in de praktijk niet altijd even eenvoudig is. Boeiend om de plussen en minnen van de scènes samen te bekijken en van commentaar te voorzien. Van je fouten kun je leren en oefening baart kunst en daarom was ook deze clubavond weer bijzonder interessant en leerzaam.

Zie ook onze Fotopagina

Clubavond 16 april

Na de praktijkervaring binnen in de Gaffelaar, gaan we 16 april aan de hand van opdrachten nu buiten filmen. Neem dus weer je camera mee. Hopelijk heeft de wekenlange gure oostenwind dan eindelijk plaatsgemaakt voor een zacht lentebriesje!

Kort verslag clubavond 19 maart 2013

Deze avond was geheel gereserveerd voor een nadere kennismaking met onze
nieuwe leden en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Vergezeld van een
korte introductie werd een filmprogramma gepresenteerd dat weer eens liet zien
hoe veelzijdig onze hobby wel niet is. We maakten een reis om de wereld langs
Bali, Hongkong, Lombok, China, Mexico, Thailand en Istanbul, afgewisseld met
een trailer over de Amstel Gold race, en films over gezond ouder worden en de
renovatie van een buurtparkje.
Natuurlijk was er na afloop van elke film gelegenheid om vragen te stellen en te
discussiëren. Zowel voor de 'makers' als de 'kijkers' leerzaam en nuttig.
Alleen kwam daardoor het programma wat in de knel, zodat niet alle films
vertoond konden worden.
Daar is ongetwijfeld op een andere clubavond wèl gelegenheid voor.
Phoenix telt inmiddels 20 leden. En of je nu streeft naar een hoge score bij de
wedstrijden, of dat je eerst maar eens veel van anderen wilt leren, filmen doe je
voor je plezier en zoals Joke wel eens zegt: 'Slechte films bestaan niet!'

Clubavond 2 april

Deze avond staat in het teken van de praktijk. We bekeken vorig jaar een
videocursus en gaan nu aan de slag met een aantal oefeningen die Joke en
Ton hebben voorbereid. Het is de bedoeling dat we, verdeeld over een aantal
groepjes, in de Gaffelaar verschillende opdrachten gaan uitvoeren die betrekking
hebben op cameravoering. Neem dus allemaal je camera mee en ook een
firewire- of usb-kabeltje, zodat Frans de resultaten kan projecteren.

Regiofestival

Inmiddels hebben zich vijf belangstellenden aangemeld. Wil je alsnog mee? Meld
je dan uiterlijk 22 maart aan bij het secretariaat.

Kort verslag bijeenkomsten 5 en 12 maart 2013

Edius

De bijeenkomst op 5 maart jl. stond in het teken van het montageprogramma
Edius. Gebruikers en belangstellenden werden onder leiding van Frans verder
ingewijd in de veelzijdige mogelijkheden van dit programma. Een leerzame
workshop, waarbij Frans nog enkele tips gaf waar via Internet verdere informatie
is te vinden.

Lux

Op uitnodiging van videoclub Lux waren vele Phoenixfilmers op 12 maart in het
clubhuis van Lux aanwezig bij een presentatie van Vincent Bouritius. Een jonge
en veelbelovende filmer die een opleiding volgt voor cameraman en onlangs een
speelfilm produceerde die zich hoofdzakelijk in Rozenburg afspeelt. Interessant
en inspirerend om te zien hoe deze film tot stand is gekomen en met hoeveel
enthousiasme vele jonge mensen zich hadden ingezet om deze film tot een groot
succes te maken. Fraai camerawerk en ook organisatorisch een huzarenstukje,
zeker als je bedenkt dat deze ruim één uur durende speelfilm in slechts acht
draaidagen werd opgenomen.

19 maart

De clubavond op 19 maart a.s. is gereserveerd voor een nadere kennismaking
met onze nieuwe leden. Ze krijgen de gelegenheid om iets over zichzelf te
vertellen en wat filmmateriaal te laten zien. Dit uiteraard geheel vrijblijvend!
Mocht er nog tijd over zijn, dan projecteren we een of meerdere films die we in
het clubhuis nog niet eerder hebben vertoond.

Kort verslag clubavond 5 februari 2013

Jaarwedstrijd

Was het bekijken en beoordelen van de films tijdens de jaarwedstrijd 2012 een
race tegen de klok, dit jaar had de jury alle tijd om tot een zorgvuldig oordeel te
komen. Dat kwam omdat slechts zes filmers zich hadden aangemeld, er geen
lange films bij waren, maar vooral ook omdat we dit jaar de films van tevoren
naar de huisadressen van de juryleden hadden toegezonden.

René Voorn, Henk Schouten en Emile de Gruijter hadden daardoor op 5 februari
de tijd om elke film een uitgebreide beoordeling te geven en na afloop met de
filmers en de andere aanwezigen hierover van gedachten te wisselen.

Spannend was het wel, want de verschillen tussen de drie winnaars bedroeg
onderling slechts één punt. 'Stomen door de Harz' van Hans kreeg de derde prijs
met 203 punten,' Tokke, tokke, tok' van Jannie werd tweede met 204 punten
en Sirach's 'Kloppend hart van Andalucië' werd de winnaar van de jaarwedstrijd
2013 met een score van 205 punten.

Na overleg met de drie prijswinnaars gaat het bestuur de films van Hans
en Sirach aanmelden bij de selectiecommissie van ZH 12. Of ze tijdens
het regiofestival op 13 april worden vertoond, is lang niet zeker want de
selectiecommissie bepaalt welke films in aanmerking komen!

Dat met een zaalprijs ook leden en partners een beoordeling konden geven, is
altijd weer een leuk extraatje. 'Stomen in de Harz' kreeg de hoogste waardering,
waarmee weer eens is aangetoond dat 'de zaal' het niet altijd met de jury eens
hoeft te zijn.

Zie ook onze Fotopagina

Jaarvergadering

De volgende clubavond (19 februari) houden we onze jaarlijkse vergadering.
De agenda en andere stukken zullen van tevoren naar de leden worden
toegezonden. Als het even meezit, is er die avond ook nog gelegenheid om wat
filmpjes te laten zien.

Tot slot

Het bestuur was van plan om voor de clubavond op 5 maart een jonge
veelbelovende filmer uit te nodigen die zijn ervaring graag met ons wil delen.
We kregen echter onlangs van Lux een uitnodiging voor dezelfde presentatie op
dinsdagavond 12 maart en daar maken we graag gebruik van. Onze clubavond
op 5 maart willen we daarom reserveren voor een avondje 'Edius'. Filmers die dit
programma niet gebruiken, zijn natuurlijk ook van harte welkom.

H.W.

Kort verslag clubavond 22 januari 2013

Kun je tegenwoordig met een digitale camera, een computer en een montageprogramma veel eenvoudiger een mooie film maken, de technische principes voor filmen staan, ondanks de digitalisering, nog steeds recht overeind.
We vertoonden op deze clubavond het laatste deel van een overjarige videocursus die door Joke een tijdje geleden vanuit VHS op dvd was gezet.
Bleke en schokkerige beelden in fletse kleuren, maar een cursus die zowel voor beginnende als voor gevorderd filmers veel praktische handvatten bevat die in het digitale tijdperk nog steeds actueel zijn.
Nu we met deel drie het hele programma hebben bekeken, is het de bedoeling om aan de slag te gaan met de opdrachten uit deze cursus. Afhankelijk van de belangstelling zullen Joke en Ton met voorstellen komen.

Lenneke Mietes van verhinderd om iets meer te vertellen over het project 300 jaar Brielse vesting, een evenement dat nog in de steigers staat. Zodra er wat meer duidelijkheid is, kunnen we bekijken in hoeverre Phoenix aan dit project een filmische bijdrage kan en wil leveren.

Frans projecteerde 'Parels van de Cycladen', van Sirach, 'Griekse trouwceremonie' van Bob en 'Stomen door de Harz' van Hans.
Boeiende films over drie totaal verschillende onderwerpen. Naar aanleiding van de reacties op deze films ontstond aan het eind van de avond een discussie over de vraag 'Wat is een goede film?' Beoordelen we een film door een 'filmtechnische' bril, of gaat het om het 'effect' wat de maker met zijn film wilde bereiken? En interessant onderwerp!

Jaarwedstrijd

5 februari a.s. staat in het teken van onze jaarwedstrijd. Emile de Gruijter, Henk
Schouten en René Voorn zullen hun oordeel geven over de zes films die zijn
aangemeld. We hebben de juryleden de films van te voren toegestuurd, zodat ze
zich op hun moeilijke taak konden voorbereiden.
Naast een prijs voor de drie films met de hoogste waardering, wordt er ook dit
jaar weer een publieksprijs toegekend. En natuurlijk zijn die avond ook partners
weer van harte welkom.

H.W.

Kort verslag clubavond 8 januari 2013

De eerste clubavond in 2013 stond in het teken van een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. njr2013Vergezeld van een hapje en drankje wensten leden en hun partners elkaar het beste voor het komend jaar.
Het was ook een ideale gelegenheid om wat nader kennis te maken met de nieuwe leden en voor de nieuwkomers om onze club wat beter te leren kennen.

Dat filmers en/of hun partners ook tot culinaire hoogstandjes in staat zijn, bleek uit de tafel waar de meest heerlijke hapjes waren uitgestald.
njr2013balletjesLeuk dat vele mensen gehoor hadden gegeven aan de oproep van Joke om iets lekkers te maken. Van Balinese gehaktballetjes en tapas tot pizza en warme appeltjes kwam iedereen ruimschoots aan zijn of haar trekken en hoefde aan het eind van de avond niemand met een lege maag te vertrekken.

tekeningNatuurlijk projecteerde Frans ter afwisseling een aantal korte filmpjes (we zijn per slot van rekening een filmclub) en konden de aanwezigen onder leiding van Joke hun tekentalenten ontplooien.
Een prima start van het nieuwe jaar!.

Eerstvolgende clubavond

De eerstvolgende clubavond is 22 januari. Naar verwachting kan Lenneke Mietes die avond iets meer vertellen over de activiteiten rondom drie eeuwen Brielse vesting en welke filmische bijdrage Phoenix zou kunnen leveren. Daarnaast willen we het laatste deel bekijken van de eerder vertoonde filmcursus op dvd.

Jaarwedstrijd

Deze staat gepland op dinsdag 5 februari. We willen de juryleden de gelegenheid geven om vooraf de films alvast te bekijken, zodat ze na afloop van de wedstrijd niet al te veel tijd nodig hebben voor een zorgvuldige beoordeling. Daarom hebben we voor wat betreft de inschrijving een deadline gesteld. Wil je meedoen, geef dan uiterlijk vrijdag 18 januari aan het secretariaat door: de titel van je film, de lengte, het beeldformaat en de drager. Na die datum is de inschrijving gesloten.

H.W.

Kort verslag clubavond 18 december 2012

Voorvertoning films jaarwedstrijd 2013

Tijdens de laatste clubavond van 2012 maakten vijf leden gebruik van de
mogelijkheid om films te vertonen die eventueel aan de jaarwedstrijd op 5 febr.
a.s. mee gaan doen. Van een film over Spinoza tot een waar Gildespektakel werd
weer eens aangetoond hoe veelzijdig onze hobby wel niet is.
Het waardevolle van zo'n voorvertoning is dat de makers niet alleen
complimenten, maar ook tips en suggesties ter verbetering van hun film in
ontvangst kunnen nemen. Daar leer je wat van! Dat over smaak niet valt te
twisten, is vanzelfsprekend en het is natuurlijk aan de maker wat hij met de
reacties gaat doen. De jaarwedstrijd 2013 belooft heel interessant te worden!

Careyn

Op verzoek van Careyn maakten Jos en Frans een promo-filmpje over deze
zorgorganisatie. Een kort filmpje, bedoeld voor huisartsen, dat een beeld schets
van wat deze organisatie zoal doet. Het filmpje wordt via een usb-stick aan de
huisartsen toegezonden.

Contributie

Vooruitlopend op de jaarvergadering op 19 februari a.s. stelde Reinier voor om
als voorschot de jaarlijkse contributie met vijf euro te verlagen. Door de groei
van het aantal leden en de kostenraming 2013 is dit verantwoord. Tijdens de
jaarvergadering wordt de hoogte van de contributie definitief vastgesteld. De
aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

300 jaar Brielse vesting

Ter gelegenheid van drie eeuwen Brielse vesting wil de gemeente Brielle het
komend jaar tal activiteiten organiseren. Joke werd benaderd door Lenneke
Mietes met de vraag of Phoenix verspreid over het jaar een aantal korte
webfilmpjes wil maken. Een leuke uitdaging voor onze club! Joke nodigt Lenneke
uit om op onze clubavond van 22 januari hier iets meer over te vertellen.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Met een hapje en een drankje starten we op 8 januari het nieuwe jaar met
onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Henny, Trees, Truus en Willy hebben
aangeboden om de hapjes te maken. Als je ook een culinaire bijdrage wilt
leveren, geef dit dan even aan Joke door.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en natuurlijk zijn ook alle partners welkom.

H.W.

Kort verslag clubavond 20 november 2012

Vakantiefilmwedstrijd

De leden, enkele partners, twee oud-leden, drie juryleden en een aantal filmers
die eens een kijkje bij Phoenix kwamen nemen: het was bomvol. Een geluk dat
de tussenwand kon worden weggeschoven, zodat iedereen een plekje had!
Wie de vakantiefilmwedstrijd 2012 bijwoonde, zal er geen spijt van hebben
gehad. Elf films stonden er op het programma, elk de moeite van het bekijken
waard. En de bekende discussie over wat wel en wat niet een vakantiefilm is,
bleef achterwege.

Voor de juryleden Ruud, Filip en Martin een hele kluif om alle films zorgvuldig te
beoordelen en een keuze te maken wie in de prijzen zou vallen. Het voordeel van
een ervaren jury is, dat ze vakkundig in staat zijn om van elke film de plus- en
minpunten te destilleren en suggesties voor verbetering te geven. Daar hebben
niet alleen de makers profijt van, maar ook filmers die niet met de wedstrijd
hebben meegedaan.

De jury gaf veel tips zoals: denk aan de close ups, laat bij een voice over de
bijbehorende muziek niet teveel 'pompen', maak goed duidelijk wat je wil
overbrengen, houd rekening met de 'gulden snede' , maak je verhaal niet te
lang, enz.

Bob mocht met zijn impressie van een trouwerij in Griekenland de derde prijs in
ontvangst nemen. De film over de hongerige mezen op de camping van Reinier
kreeg de tweede prijs en Jannie werd nummer één met een vertederend filmpje
over een kloek met haar kuikens.

Zoals wel vaker gebeurt verschilde de waardering van jury met die van het
publiek want 'Zomer in Zeeland' van Hans werd beloond met de publieksprijs.
Inmiddels staat de wisselprijs in zijn woonkamer te pronken!

De jury zegde toe om de rapporten uit te typen en via e-mail naar het
secretariaat te verzenden. Dus we kunnen straks allemaal hun beoordelingen nog
eens nalezen.

Eerstvolgende clubavond
4 december komt Arie Heerkens op bezoek. Hij maakte een analyse van de drie
Phoenixfilms die dit voorjaar op de districtswedstrijd van ZHII werden vertoond.
Ongetwijfeld wordt ook dit weer een interessante avond.

H.W.

Beknopt verslag clubavond 6 november 2012

Videocursus
De filmanalyse van Arie Heerkens werd wegens omstandigheden verschoven naar onze clubavond op 4 dec. a.s. Daarom startten we met deel 2 van de videotraining, een cursus op VHS banden die Joke op dvd had gezet.
Hoewel deze training al 15 jaar oud is en de beelden wat zijn verschoten, zijn alle principes voor het maken van een goede film nog steeds actueel.
We behandelden onderwerpen zoals kijkrichting, kadering, point of view en compositie. Voor de een opfrissing van bekende zaken, voor een ander nieuwe informatie. Het ligt in de bedoeling om op een later tijdstip in clubverband de diverse cursusopdrachten te gaan uitvoeren. De hele cursus staat op twee dvd's. Wie deel 1 nog niet in zijn bezit heeft, kan bij Joke alsnog een kopie krijgen.

Vakantiefilmwedstrijd
Bleef tijdens de eerdere voorvertoning het aantal ingediende films beperkt tot vijf stuks, inmiddels kan het programma met nog vier films worden uitgebreid. Wim Klein liet een film zien over de Eymerhof, een museum waar oude ambachten en technieken weer tot leven worden gebracht.
Onder de noemer Tokke-tokke-tok had Janny had in Frankrijk mooie beelden geschoten van het leven van een kloek en haar kuikentjes.
Ton presenteerde een verslag van een reis door Noorwegen en een korte film over zijn bezoek aan de Floriade.
Het waardevolle van een voorvertoning is dat het de makers de gelegenheid biedt om aan de hand van de gemaakte opmerkingen nog wat aan hun films te sleutelen.
Al met al hebben we voor onze vakantiefilmwedstrijd nu een interessant en gevarieerd aanbod. De jury krijgt het nog moeilijk!

Dan nog dit
Reinier gaat binnenkort bij Big Dennis weer dvd's bestellen. Wie voor een koopje dvd's wil bestellen, moet dit even aan Reinier doorgeven.
Videoclub Spijkenisse (niet te verwarren met videoclub Rijnmond) heeft ons gevraagd of wij eens een aantal van hun films willen becommentariëren.
Deze club is geen lid van de Nova en houdt geen wedstrijden maar is toch wel benieuwd naar de mening van filmers met meer ervaring. Joke en Janny nemen dit voor hun rekening.

Clubavond 20 november
Deze staat helemaal in het teken van onze vakantiefilmwedstrijd. Natuurlijk zijn die avond ook onze partners van harte welkom!

H.W.

Beknopt verslag van de clubavond 23 oktober 2012

We verwelkomden Rob Smit en Sirach van der Reijken. Twee ervaren filmers die eens vrijblijvend een kijkje bij ons kwamen nemen. Wie weet krijgt deze eerste kennismaking een vervolg.

Op deze clubavond stond de voorvertoning van onze vakantiefilms op het programma. Jan vertoonde fraaie beelden van het Vaticaan, Reinier kreeg op zijn camping in Frankrijk bezoek van hongerige mezen, Jos had een compilatie van een eerdere film over de geschiedenis en verbouwing van een boerderij en Hans was wezen fietsen in Frankrijk en kampeerde in Zeeland.

Het waardevolle van zo'n voorvertoning is dat de makers op een positieve manier commentaar op hun films krijgen en suggesties voor eventuele verbetering. Maar ook voor degenen die geen film hadden ingediend, is zo'n collegiale discussie interessant en leerzaam.

Inmiddels heeft Joke drie mensen bereid gevonden om op 20 november de films te jureren en is er in het programma nog voldoende ruimte voor meer vakantiefilms.

De avond werd afgesloten met een prachtige film over Sevilla van Sirach van der Reijken. Hoewel (nog?) geen lid, kreeg ook hij naast vele complimenten ook enkele nuttige adviezen en tips.

De volgende clubavond staat gepland op dinsdag 6 november. Deze avond is gereserveerd voor Arie Heerkens van de Goudse videoclub 't Toverlint. Hij gaat een analyse geven van onze films die op de laatste districtswedstrijd zijn gedraaid: 'Van gras naar kaas', de bekroonde film van Jannie Garama, 'Vissers van Sri Lanka' van Bob Exmann en de film waaraan meerdere Phoenixfilmers hebben meegewerkt 'Klokken voor de St. Catharijnekerk.

Beknopt verslag van de clubavond op 09 okt. 2012

We verwelkomden Henk Jeijsman die dankzij enkele leden en onze website
nieuwsgierig was geworden en eens een avondje kwam kijken. Zo'n
kennismaking is natuurlijk geheel vrijblijvend maar misschien komt hij vaker
eens langs. Hij is van harte welkom!

We doken die avond onder in de wereld van TV-systemen, kabels, connectors,
compressietechnieken, bestandsformaten, HD, SD, AVCHD, enz.
Ton schetste de ontwikkeling van analoge en digitale televisie systemen en gaf
daarnaast een overzicht van alle kabels waarmee je audio-, video-, computers en
tv's met elkaar kan verbinden. Van elk kabeltje had Ton er eentje meegenomen
en dat was bij elkaar een flinke bos. Handig was het overzicht dat hij aan het
eind van zijn presentatie uitdeelde. Goed bewaren, opdat je het kabelspoor niet
kwijtraakt!

Frans begon na de pauze met een verhaal over pizza's als metafoor voor het
scala aan bestandsformaten en compressie-specificaties. Net als in een pizza-
restaurantje ook hier keuze genoeg. Het hangt natuurlijk af van waarmee je een
film hebt opgenomen, wat computer aan kan. welk montageprogramma je hebt
en hoe je na de eindmontage je film wilt gaan vertonen. Frans gaf een goede tip:
kijk eens op www.video96.be.

Tot slot bekeken we een aantal filmpjes die tijdens het afgelopen themafestival
van ZHI en ZHII waren vertoond. En dat liet weer eens zien hoe ontzettend leuk
onze filmhobby is, ondanks alle technisch ingewikkelde zaken!

Extra clubavond
Inmiddels werkt een aantal leden met het montageprogramma Edius 6. Iedereen
is enthousiast, maar eer je alles onder de knie hebt, ben je wel even bezig.
Daarom organiseren we op dinsdag 16 oktober in de Gaffelaar een Edius-
clubavond voor gebruikers en belangstellenden. We kunnen onderling ervaringen
met dit programma uitwisselen en mogelijk elkaar een handje helpen. Maak van
tevoren een lijstje met onderwerpen waarover je vragen hebt, dan kunnen we ze
combineren met soortgelijke vragen van andere Edius gebruikers.

Voorvertoning vakantiefilms
Dinsdag 23 oktober staat de voorvertoning van onze vakantiefilms op het
programma. Een goede gelegenheid om tips en advies te krijgen waarmee je
film nóg beter wordt. Geef wel ruim van tevoren aan het secretariaat op of je
meedoet, zodat we een afwisselend programma kunnen samenstellen. Graag de
titel van de film – de maker – de lengte – het formaat – dvd of andere drager.

H.W.

Beknopt verslag van de clubavond op 25 sept. 2012

 

Op onze tweede clubavond van het seizoen kwam videoclub Lux bij ons op
bezoek. Een heel actieve club met 20 leden, waarvan de helft naar de Gaffelaar
was gekomen om te laten zien wat ze zoal produceren.

'Samen humoristische korte filmpjes maken' is volgens een van de leden het
leukste wat er is, 'daar doen we het voor'. En dat bleek uit een serie korte
speelfilmpjes die aan de hand van een zelf verzonnen scenario en een in detail
uitgewerkt draaiboek, met slechts één camera waren opgenomen.

Dat Lux daarmee succes boekt, blijkt uit het één minuten filmpje 'Een brug te
hoog', dat vele prijzen in de wacht sleepte. Maar ook maakten we kennis met
fraaie films over Rhoonse grienden in de sneeuw, het Ouwehands Dierenpark en
IJssculpturen in Roermond. Leuk en inspirerend om zo kennis te maken met wat
Lux allemaal te bieden heeft.

Onze volgende clubavond staat gepland voor 9 oktober. Ton en Frans verzorgen
die avond een presentatie over de ingewikkelde wereld van bestandsformaten,
codex, compressie, resolutie en nog meer.

Wil je op 9 oktober een filmpje laten zien, geef dit dan van tevoren even door
aan het secretariaat!

H.W.

Beknopt verslag van de clubavond op 11 sept. 2012

 

Joke heet Kor Rehorst welkom, een voormalig lid van Phoenix . Hij wilde weereens en keertje komen kijken.
28 september wordt de dag van de amateurfilms georganiseerd. Joke gaat ernaar toe. Wie mee wil, neemt even contact met haar op.
7 oktober vindt in Rhoon het themafilmfestival plaats van ZHI en ZHII. Het thema is Energie. Wil je dit festival bezoeken, meldt dit dan even aan het secretariaat. Het aantal plaatsen is beperkt.
Het Nova-filmfestival is dit jaar in Lelystad en wel op 10 en 11 november. Zie voor verdere info de toegezonden nieuwsbrieven.
14 september komt het licht op groen te staan voor de fusie van ZHI en ZHII.

Terug- en vooruitblik
1 Het afgelopen seizoen werd besloten met een bezoek aan een filmclub in Rijswijk. De laatste avond van het huidige seizoen houden we in ieder geval gereserveerd voor een clubavond in eigen kring.

2 Arie Heerkens is bereid om avond te besteden aan de analyse van de drie films die we in het voorjaar hadden ingestuurd voor de districtswedstrijd. Omdat hij 4 december verhinderd is, wordt het programma van 4 december gewisseld met dat van 6 november.

3 Wie heeft er suggesties voor de nieuwjaarsbijeenkomst? Meldt dit dan aan het secretariaat. Hetzelfde geldt voor het thema voor de themafilms. Voorgesteld is 'Crisis', maar andere ideeën zijn van harte welkom.

4 Het blijkt dat op de site van de Gaffelaar verouderde info over onze club staat.
Dit wordt gecorrigeerd.

5 Om belangstelling te kweken voor onze activiteiten, gaat Phoenix aanbieden om filmers een handje te helpen met hun filmproblemen. Er komt een stukje in de kranten en op onze website. Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden en over wel filmgebied ze een advies willen. Bij voldoende belangstelling wordt deze avond op 16 oktober in de Gaffelaar gehouden.

Films
Jan Heijndijk maakte een montage van beelden die zijn geschoten tijdens de manifestatie Brielle achter de voordeur. Hans liet een filmpje zien dat hij heeft aangemeld voor het themafilmfestival Energie.

Videocursus
Cees vertoonde een speelfilm die als basis dient voor een videocursus. Daarna volgde informatie over kadering, compositie, camerastandpunten enz. en een aantal opdrachten die cursisten kunnen uitvoeren. Hoewel het materiaal al bijna een kwart eeuw oud is, zijn vele principes nog steeds actueel. Joke reikte een aantal dvd- kopieën van deze cursus uit, zodat we zelf hiermee aan de slag kunnen. Verderop in het seizoen gaan we hiermee verder.

Volgende bijeenkomst
Op 25 september ontvangen we Lux. Ze nemen een aantal uiteenlopende films mee. Er is dus die avond geen gelegenheid voor het vertonen van 'eigen' films.

H.W.